livop.dk

Tidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske natur

Tidsel-gyvelkvæler (Orobanche reticulata) er en unik plante, der er kendt for sine bleggule blomster og imponerende højde på op til 60 cm. Med sin rødbrune stængel og skælformede blade skiller den sig ud i naturen.

Udbredelse

Tidsel-gyvelkvæler er desværre blevet sjælden i Danmark og kendes i dag kun fra et enkelt sted ved Lille Hansted Å nord for Horsens. Den har sandsynligvis aldrig været almindelig i Danmark og trives bedst på fugtige og åbne steder i løvskove.

Udseende

Gyvelkvæleren har brunlige eller rødlige, kødede stængler med skælformede blade. Tidsel-gyvelkvæleren adskiller sig med sine bleggule og svagt purpurfarvede blomster, der blomstrer fra juni til august. Planten kan vokse sig op til imponerende 25-60 cm høj.

Levevis

Tidsel-gyvelkvæleren er en parasitplante, som ikke har bladgrønt og dermed ingen fotosyntese. Den får sin næring ved at sende rødder ind i rødderne på andre planter. Tidsel-gyvelkvæleren snylter primært på rødderne af kål-tidsel og trives bedst på fugtige og åbne steder i løvskove med god muldjord.

Trusler

Desværre er tidsel-gyvelkvæleren truet af afvanding og tilplantning, hvilket har medført dens sjældne forekomst i Danmark. Ifølge den danske rødliste fra 1997 er tidsel-gyvelkvæleren listet som akut truet.

Beskyttelse

Tidsel-gyvelkvæleren er en fredet plante i Danmark og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere dens sjældenhed og bevare den for eftertiden. Hvis du ser tidsel-gyvelkvæleren eller andre sjældne arter i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Den danske natur er hjemsted for mange unikke og sjældne arter som tidsel-gyvelkvæleren. Det er vores ansvar at beskytte og bevare dem, så kommende generationer også kan opleve deres skønhed og bidrag til økosystemet.

Tidsel-gyvelkvæler – Et sjældent fund i Danmark

Tidsel-gyvelkvæler (Orobanche reticulata) er en fascinerende plante, der er kendt for sine bleggule blomster og højde på op til 60 cm. Den har en rødlig stængel og skælformede blade. Desværre er denne plante i dag kun kendt fra et enkelt sted i Danmark, ved Lille Hansted Å nord for Horsens. Lad os dykke ned i nogle sjove fakta om denne sjældne plante.

Udbredelse

Tidsel-gyvelkvæler er kun kendt fra et enkelt sted i Danmark, og den har sandsynligvis aldrig været almindelig her. Du kan finde den nord for Horsens, ved Lille Hansted Å. Den trives på fugtige og åbne steder i løvskove.

Udseende

Gyvelkvælere har brunlige eller rødlige, kødede stængler med skælformede blade. Tidsel-gyvelkvæler har bleggule og svagt purpurfarvede blomster. Den blomstrer fra juni til august og kan nå en højde på mellem 25 og 60 cm.

Levevis

Tidsel-gyvelkvæler har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese. Den får sin næring ved at snylte på rødderne af andre planter, især kål-tidsel. Den vokser på fugtige og åbne steder i løvskove på muld. En sand overlevelseskunstner!

Trusler

Den største trussel mod tidsel-gyvelkvæler er afvanding og tilplantning. Disse aktiviteter ødelægger dens naturlige levesteder og kan føre til udryddelse af arten. I den danske rødliste fra 1997 er tidsel-gyvelkvæler anført som akut truet.

Beskyttelse af arten

Tidsel-gyvelkvæler er en fredet plante i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Hvis du støder på tidsel-gyvelkvæler eller andre sjældne arter, er det vigtigt at indberette dine fund på artsportalen. På den måde kan vi sammen bidrage til at beskytte og bevare vores naturlige mangfoldighed.

Tidsel-gyvelkvæler er en unik plante, som jeg er glad for at have set i naturen. Det er vigtigt at værne om vores sjældne arter og deres levesteder for at bevare vores naturarv til kommende generationer. – Naturinteresseret borger

Vi kan alle spille en rolle i at beskytte truede planter som tidsel-gyvelkvæler. Lad os beundre deres skønhed og værne om deres levesteder, så de kan fortsætte med at eksistere i Danmarks natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser Tidsel-Gyvelkvæler (Orobanche reticulata) ud og hvor findes den?

Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule blomster og bliver op til 60 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade. Den kendes i dag kun fra et enkelt sted i Danmark, ved Lille Hansted Å nord for Horsens. Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove.

Hvordan er udbredelsen af Tidsel-Gyvelkvæler?

Tidsel-Gyvelkvæler kendes i dag kun fra et enkelt sted i Danmark, ved Lille Hansted Å nord for Horsens. Den har formodentlig aldrig været almindelig i Danmark.

Hvad kendetegner udseendet af Gyvelkvælere generelt?

Gyvelkvælere har brunlige eller rødlige, kødede stængler med skælformede blade.

Hvordan ser blomsterne ud på Tidsel-Gyvelkvæler?

Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule og svagt purpurfarvede blomster.

Hvornår blomstrer Tidsel-Gyvelkvæler?

Tidsel-Gyvelkvæler blomstrer fra juni til august.

Hvad er leveviset for Tidsel-Gyvelkvæler?

Tidsel-Gyvelkvæler har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder. Tidsel-Gyvelkvæler snylter på rødderne af kål-tidsel. Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove på muld.

Hvad er nogle trusler mod Tidsel-Gyvelkvæler?

Tidsel-Gyvelkvæler trues af afvanding og tilplantning. Den er listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Hvordan er Tidsel-Gyvelkvæleren beskyttet?

Tidsel-Gyvelkvæler er fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Hvor kan man indberette fund af Tidsel-Gyvelkvæler eller andre arter i den danske natur?

Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Er der andre kendte arter i samme slægt som Tidsel-Gyvelkvæler?

Ja, der er flere kendte arter i slægten Orobanche, herunder Orobanche alba, Orobanche rapum-genistae og Orobanche purpurea.

Andre populære artikler: Butblæret sargassotangHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturLiden najade: En sjælden undervandsplante i DanmarkMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkØresvin – En Guide til dette Fascinerende HavdyrVandspidsmus – En guide til Danmarks største spidsmusartEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturPelikanfodssnegl – En Fascinerende Skabning fra DybhavetBrombær – En vild og tornerig buskSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmulighederBrombær – En vild og tornerig buskEne – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglKlokkefrø: En lille og sjælden frø i Danmark