livop.dk

Alken: En Fascinerende Havfugl

Alken er en smuk og interessant havfugl, der tilhører arten Alca torda. Denne fugl vejer omkring 800 gram og når en længde på cirka 40 cm. Den har et sort hoved og er også sort på oversiden, mens den er helt hvid på undersiden. Det er værd at bemærke, at der ikke er nogen forskel mellem hanner og hunner.

Levevis

Alken foretrækker at opholde sig ved klippekyster, stenede skær og øer i yngletiden, mens den er havlevende uden for yngletiden. Denne fugls hovedføde består primært af fisk, som den dykker efter på dybder mellem 3-5 meter. Alken bruger sine vinger som årer under jagten på føde.

Udbredelse

Alken er udbredt omkring Nordatlanten og er en talrig ynglefugl i Nordatlanten og Norskehavet. I Danmark er alken en sjælden og lokal ynglefugl, men den er en almindelig træk- og vintergæst nordfra. Alken yngler kun på Græsholmen ved Christiansø samt siden slutningen af 1990erne på Hammeren på Nordbornholm.

For mere information om alken kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…?

I yngledragten har alken et sort hoved og ryg samt en hvid underside. Hannen og hunnen har samme udseende.

Hvis du observerer alken eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Hvad kan hjælpe alken?

Den lille alkekoloni på Hammeren, Nordbornholm, trues især af undslupne, fritlevende mink. Det vil hjælpe kolonien, hvis der bliver iværksat bekæmpelse af minken.

Når du færdes på klippekysten omkring Slotslyngen, bør du holde dig på tilstrækkelig afstand af kolonien, så du ikke forstyrrer den. Lad kolonien få fred til at udvikle sig.

Initiativer til at undgå olieforurening er også vigtige for at bevare alkens to eneste ynglekolonier i Danmark.

Sådan er alken beskyttet

Alken er beskyttet af Bern-konventionen. Den er fredet og er optaget på den såkaldte rødliste over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.

For mere information om Bern-konventionen og fredede dyr og planter kan du besøge relevante hjemmesider.

Alken: En fascinerende havfugl med sorte hoveder og hvide underside

Alken er en charmerende og unik havfugl, der bebor Nordatlanten og Norskehavet. Denne fugl, også kendt som Alca torda, vejer omkring 800 gram og måler omkring 40 cm i længden. Med sin sorte overside og hvide underside har alken et iøjnefaldende udseende.

Levevis

Alken foretrækker at opholde sig ved klippekyster, stenede skær og øer i yngletiden. Uden for yngletiden befinder den sig ude på havet. Alkens føde består primært af fisk, som den formår at dykke ned 3-5 meter efter. Under jagten bruger alkens vinger som årer.

Udbredelse

Alken er en rigtig talrig ynglefugl i Nordatlanten og Norskehavet. I Danmark er den dog kun en sjælden og lokal ynglefugl, men den er en almindelig træk- og vintergæst nordfra. I Danmark yngler alken kun på Græsholmen ved Christiansø samt siden slutningen af 1990erne på Hammeren på Nordbornholm.

Hvis du ønsker at vide mere om alken, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…?

  • I yngledragten har alken sort hoved og ryg og hvid underside. Hannen og hunnen er ens.
  • Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad kan hjælpe alken?

Den lille alkekoloni på Hammeren, Nordbornholm, er især truet af undslupne, fritlevende mink. Hvis minken blev bekæmpet, ville det være til stor hjælp for kolonien. Når du færdes på klippekysten omkring Slotslyngen, bør du holde afstand til kolonien og undgå at forstyrre den, så den kan udvikle sig i fred.

Initiativer til at undgå olieforurening er også vigtige for at bevare alken og dens to eneste ynglekolonier i Danmark.

Sådan er alken beskyttet

Alken er beskyttet af Bern-konventionen og er optaget på rødlisten over sjældne og truede plante- og dyrearter. Det betyder, at alken er fredet og har særlig beskyttelse for at sikre dens overlevelse.

Du kan finde flere oplysninger om Bern-konventionen og den røde liste på relevante hjemmesider.

Danske dyr, der ligner alk

Alken er en karakteristisk fugl, der er kendt for sit sorte hoved og sorte overside samt sin helt hvide underside. Den findes primært omkring Nordatlanten og Norskehavet, og er en ynglefugl i disse områder.

Alkens karakteristika

En voksen alk vejer omkring 800 gram og bliver cirka 40 cm lang. Den har et sort hoved og er sort på oversiden, mens den er helt hvid på undersiden. Der er ingen forskel på hanner og hunner. Alken opholder sig ved klippekyster, stenede skær og øer i yngletiden, mens den er havlevende uden for yngletiden. Den lever hovedsageligt af fisk, som den kan dykke over 3-5 meter dybt efter. I jagten på føde bruger alken sine vinger som årer.

Udbredelse i Danmark

Alken er en sjælden og lokal ynglefugl i Danmark, men ses ofte som træk- og vintergæst nordfra. De eneste to ynglekolonier i Danmark befinder sig på Græsholmen ved Christiansø og Hammeren på Nordbornholm. Det er vigtigt at beskytte disse kolonier mod trusler som undslupne mink og olieforurening.

Beskyttelse af alken

Alken er beskyttet af Bern-konventionen og er optaget på rødlisten over truede arter. Det er vigtigt at tage initiativer til at bevare og beskytte alken og dens levesteder. Befolkningen kan hjælpe ved at indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen og være opmærksomme på at holde afstand til alkens ynglekolonier for at undgå forstyrrelse.

Hvad kan hjælpe alken?

For at hjælpe alkens to eneste ynglekolonier i Danmark er det vigtigt at bekæmpe undslupne mink, der udgør en stor trussel. Ydermere bør der arbejdes på initiativer til at undgå olieforurening, da dette kan have negative konsekvenser for alken og dens levesteder.

Vidste du…?

I yngledragten har alken et sort hoved og ryg samt en hvid underside. Hannen og hunnen ser ens ud. Alken er en fascinerende fugl med sin tilpasningsevne til livet ved havet.

Læs mere om alken på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den gennemsnitlige vægt og længde af en voksen alk?

En voksen alk vejer ca. 800 gram og bliver omkring 40 cm lang.

Hvordan ser en alk ud?

En alk har et sort hoved og er sort på oversiden, mens den er helt hvid på undersiden. Der er ingen forskel på hanner og hunner.

Hvor opholder alk sig i yngletiden?

Alken opholder sig ved klippekyster, stenede skær og øer i yngletiden.

Hvor opholder alk sig uden for yngletiden?

Alken er havlevende uden for yngletiden.

Hvad består alkens føde primært af?

Alkens føde består hovedsageligt af fisk, som den kan dykke over 3-5 meter dybt efter. I jagten på føde bruger alken vingerne som årer.

Hvor er alken udbredt?

Alken er udbredt omkring Nordatlanten og er en talrig ynglefugl i Nordatlanten og Norskehavet. I Danmark er alken en fåtallig og lokal ynglefugl, men en almindelig træk- og vintergæst nordfra. Alken yngler i Danmark kun på Græsholmen ved Christiansø samt siden slutningen af 1990’erne på Hammeren på Nordbornholm.

Er der noget specielt ved alkens yngledragt?

Ja, i yngledragten har alken sort hoved og ryg, og hvid underside. Hannen og hunnen er ens.

Hvad kan hjælpe alken?

Den lille alkekoloni på Hammeren, Nordbornholm, trues især af undslupne, fritlevende mink. Bekæmpelse af minken vil hjælpe kolonien. Desuden er initiativer til at undgå olieforurening vigtige for at bevare alkens to eneste ynglekolonier i Danmark.

Hvordan er alken beskyttet?

Alken er beskyttet af Bern-konventionen. Den er fredet og optaget på den såkaldte rødliste over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.

Hvor kan man læse mere om alken?

Man kan læse mere om alken på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Rundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkTåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialeTagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturHvinand: En karakteristisk fugl med en unik hovedformTæt kæmpevandpest: En invasiv plante, der truer vandmiljøetDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenStålorm – en fascinerende øgle i den danske naturCypres: Et stedsegrønt træ med mange anvendelserKlokkefrø: En lille og sjælden frø i DanmarkFlodkrebs: En Guide til Danmarks Største FerskvandskrebsSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéBlishøne: En almindelig ynglefugl i DanmarkKrybdyr: En omfattende guide til disse fascinerende dyrÅkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i DanmarkSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturMosser, lav og alger: En omfattende guide