livop.dk

Blishøne: En almindelig ynglefugl i Danmark

Blishønen er en fugl, der kendes let på sin sorte fjerdragt, hvide næb og en hvid blis i panden, hvilket også giver den sit navn. Både han og hun ligner hinanden. Voksne blishøns er omkring 38 cm lange med et vingefang på 70-80 cm og vejer mellem 500-900 g.

Udbredelse

Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Om efteråret ankommer tusindvis af blishøns fra østersølandene til Danmark, hvor de samles i lavvandede fjorde og beskyttede vige. I kolde vintre trækker de længere sydpå til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.

Levevis

I foråret danner blishøns par og yngler ved søer, hvor de bygger rede i søbreddernes rørskov eller anden vegetation. I yngletiden er de meget territoriehævdende, både over for artsfæller og andre arter. Omvendt er de meget sociale om vinteren, hvor de samler sig i store flokke. Føden består primært af vandplanter, men de kan også spise vegetation fra søbredden samt en del hvirvelløse dyr som insekter, snegle, muslinger og orme.

Vidste du…?

Selvom blishøns lever på og ved vand, har de ikke svømmehud mellem tæerne som ænder. I stedet har de svømmelapper langs kanten af tæerne.

Beskyttelse og bestandsudvikling

Blishønen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4 (2) og Bern-konventionens liste II. Den er fredet uden for jagttid. For at hjælpe blishønen er det vigtigt at mindske udledningen af næringsstoffer, da store udledninger har ført til hæmmet vækst af vandplanter på grund af algevækst. Dette har resulteret i, at en stor del af blishønsenes fødegrundlag er forsvundet.

For mere information om blishønen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøgeDansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Indberet dine fund af arter i den danske natur påartsportalen.

Artiklen er baseret på information fra Dansk Ornitologisk Forening.

Blishøne: En Sort-Hvid Vandfugl med en Blis på Panden

Blishønen, kendt videnskabeligt som Fulica atra, er en karakteristisk fugl med sin sorte fjerdragt, hvide næb og en hvid blis på panden. Han og hun ser ens ud. Voksne blishøns måler cirka 38 cm i længden, har et vingefang på 70-80 cm og vejer mellem 500 og 900 g.

Udbredelse

Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Om efteråret ankommer tusindvis af blishøns fra østersølandene til Danmark, hvor de samles i lavvandede fjorde og beskyttede vige. I kolde vintre trækker de længere sydpå til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.

Levevis

I foråret danner blishøns par og yngler ved søer, hvor de bygger rede i rørskoven eller anden vegetation ved søbredden. I yngletiden er de meget territoriehævdende over for artsfæller og andre arter. Omvendt er de meget sociale om vinteren, hvor de samler sig i store flokke. Føden består primært af vandplanter, men de spiser også hvirvelløse dyr som insekter, snegle, muslinger og orme.

Vidste du?

Selvom blishøns lever i og ved vandet, har de ikke svømmehud mellem tæerne som ænder. I stedet har de svømmelapper langs kanten af tæerne.

Sådan er arten beskyttet
Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4 (2)
Bern-konventionens liste II
Fredet uden for jagttid
Jagttid

Hvad kan hjælpe blishønen?

Store udledninger af næringsstoffer har i flere af blishønsenes levesteder ført til hæmmet vækst af vandplanter på grund af algevækst. Som en konsekvens er en stor del af blishønsenes fødegrundlag forsvundet. Det vil hjælpe blishønsene, hvis udledningen af næringsstoffer minimeres.

For mere information om blishønen og aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Sørg for at indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Introduktion

Blishønen er en almindelig fugl i Danmark, der let kan genkendes på sin sorte fjerdragt og hvide næb. Den har også en karakteristisk hvid stribe i panden, hvilket har givet den sit navn. Både han- og hunfugle ligner hinanden. De voksne fugle er omkring 38 cm lange, har et vingefang på 70-80 cm og vejer mellem 500 og 900 g.

Udbredelse

Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Om efteråret ankommer tusindvis af blishøns fra Østersølandende til Danmark, hvor de samles i lavvandede fjorde og beskyttede vige. I kolde vintre trækker de længere sydpå til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.

Levevis

I foråret danner blishøns par og yngler ved søer, hvor de bygger rede i rørskove eller anden vegetation ved søbredden. I yngletiden er de meget territoriale og forsvarer både over for artsfæller og andre arter. Omvendt er de meget sociale om vinteren, hvor de samles i store flokke. Blishønens føde består primært af vandplanter, men de kan også spise vegetation fra søbredden samt hvirvelløse dyr som insekter, snegle, muslinger og orme.

Vidste du…?

Selvom blishøns lever på og ved vand, har de ikke svømmehud mellem tæerne som ænder. I stedet har de svømmelapper langs kanten af tæerne.

Beskyttelse

Blishønen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4 (2) og Bern-konventionens liste II. Den er fredet uden for jagttid. Det betyder, at der er regler og begrænsninger for, hvordan man kan påvirke blishønernes leveområder.

Hvad kan hjælpe blishønen?

I flere af blishønsenes levesteder har store udledninger af næringsstoffer ført til, at væksten af vandplanter er blevet hæmmet på grund af algevækst. Dette har haft negativ indvirkning på blishønsenes fødegrundlag. For at hjælpe blishønen anbefales det at mindske udledningen af næringsstofferne.

Med disse oplysninger håber vi, at du får en bedre forståelse af blishønen og dens levevis i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en blishøne ud?

En blishøne er let genkendelig på sin sorte fjerdragt og hvide næb. Den har også en hvid blis i panden, hvilket er grunden til dens navn. Han- og hunfugle ligner hinanden. En voksen blishøne er ca. 38 cm lang, har et vingefang på 70-80 cm og vejer mellem 500-900 g.

Hvor udbredt er blishønen i Danmark?

Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Om efteråret ankommer tusindvis af blishøns fra østersølandene til Danmark, hvor de samles i lavvandede fjorde og beskyttede vige. I kolde vintre trækker de længere sydpå til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.

Hvordan lever blishønen?

Blishønen danner par i foråret og yngler ved søer, hvor de bygger rede i rørskove eller anden vegetation langs søbredden. I yngletiden er de meget territoriehævdende overfor både artsfæller og andre arter. Omvendt er de meget sociale om vinteren, hvor de samler sig i store flokke. Deres føde består hovedsageligt af vandplanter, men de kan også spise vegetation fra søbredden samt hvirvelløse dyr som insekter, snegle, muslinger og orme.

Hvad er nogle interessante fakta om blishønen?

Selvom blishøns lever på og ved vand, har de ikke svømmehud mellem tæerne som ænder har. I stedet har de svømmelapper langs kanten af tæerne. Blishønen er også beskyttet af blandt andet Fuglebeskyttelsesdirektivet og Bern-konventionen.

Hvordan kan man hjælpe blishønen?

Store udledninger af næringsstoffer i blishønens levesteder har ført til hæmmet vækst af vandplanter på grund af algevækst. Dette resulterer i deres fødegrundlag forsvinder. Derfor vil det hjælpe blishønen, hvis udledningen af næringsstoffer mindskes.

Hvad er blishønens vægt og størrelse?

En voksen blishøne er ca. 38 cm lang, har et vingefang på 70-80 cm og vejer mellem 500-900 g.

Hvorfor er blishønen territorial i yngletiden?

Blishønen er territorial i yngletiden for at beskytte både sig selv, dens partner og deres yngelmodstandere og trænger ind på deres territorium.

Hvad spiser blishønen?

Blishønen spiser primært vandplanter som deres hovedfødekilde. Derudover kan de også spise vegetation fra søbredden samt forskellige hvirvelløse dyr som insekter, snegle, muslinger og orme.

Hvor længe lever en blishøne?

Levetiden for en blishøne er normalt omkring 6-8 år, men nogle individer kan leve i op til 15 år.

Hvordan kommunikerer blishønen?

Blishønen kommunikerer primært ved hjælp af lyde som kontaktskrig og forskellige opmærksomhedslyde. De kan også bruge kropssprog som hovednik og vinger bevægelser for at kommunikere med hinanden.

Andre populære artikler: Sædgås: En fascinerende trækfuglSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningFjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaberBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeRødben: En Guide til Danmarks Raste- og YngleområderBrombær – En vild og tornerig buskBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmFrøplanter – En omfattende guideToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturBjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningStør: En fascinerende og truet fisk i DanmarkVandranke: En unik vandplante i VestjyllandHelt: En populær spisefisk med en bred udbredelse i Danmark