livop.dk

Åkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i Danmark

Åkande Kærguldsmed (Leucorrhinia caudalis) er en sjælden og smuk guldsmed, der kun er kendt fra et mindre antal søer og vandhuller i Nordsjælland. I Danmark er arten ikke blevet registreret siden 1912, men der er håb om, at den kan sprede sig til Danmark fra det sydøstlige Sverige.

Udseende

Åkande Kærguldsmed har en kropslængde på omkring 35-38 mm og et vingefang på 65-67 mm. Den har en slank krop med karakteristiske gule og sorte farver. Hannen har en forlænget bageste krop, som er unik for denne art.

Krav til levesteder

Åkande Kærguldsmed yngler i rene søer og vandhuller, der er svagt næringsrige. Den trives også i brunvandede skovsøer. Det er vigtigt, at vandhullerne er lune og solåbne og har rigelig forekomst af flydeplanter som gul åkande, hvid åkande og vandaks.

De nyforvandlede guldsmede søger væk fra vandhullet og opholder sig i nærliggende solbeskinnede enge eller lysninger i skove. Når de bliver kønsmodne, vender de tilbage til ynglelokaliteten. I Danmark er flyvetiden for Åkande Kærguldsmed fra maj til august.

Hvad kan hjælpe arten?

Hvis Åkande Kærguldsmed skal genindvandre til Danmark, er det vigtigt at bevare de svagt næringsrige søer og vandhuller og begrænse tilførslen af næringsrigt vand til områderne. Det vil også gavne arten at holde potentielle ynglevandhuller og de omgivende arealer lysåbne.

Åkande Kærguldsmed er beskyttet under Habitatdirektivets bilag IV og Bern-konventionens liste II. Hvis du har observeret eller fundet denne sjældne guldsmed i den danske natur, kan du indberette det på artsportalen.

Vidste du…?

Åkande Kærguldsmed har en kropslængde på omkring 35-38 mm og et vingefang på 65-67 mm. I Danmark var flyvetiden for denne art fra maj til august.

Denne artikel er baseret på information fra Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus, DMU 2000.

Åkande Kærguldsmed: En Fascinerende Art i Danmark

Vidste du, at der findes en lille og sjælden skabning, der kun kendes fra nogle få søer og vandhuller i Nordsjælland? Vi præsenterer Åkande Kærguldsmeden – en fascinerende insektart, der er værd at være opmærksom på. Læs videre for at lære mere om denne skønhed og finde ud af, hvordan du kan hjælpe med at bevare dens levesteder.

Udbredelse

Åkande Kærguldsmeden, også kendt som Leucorrhinia caudalis, er kun kendt fra et begrænset antal søer og vandhuller i Nordsjælland. I Danmark er arten ikke blevet registreret siden 1912. Dog er der mulighed for, at Åkande Kærguldsmeden kan sprede sig til Danmark fra det sydøstlige Sverige.

Udseende

Med en kropslængde på 35-38 mm og et imponerende vingefang på 65-67 mm, er Åkande Kærguldsmeden en majestætisk skabning. Med sine karakteristiske farver og elegante form er den en glæde for øjet.

Krav til levesteder

Åkande Kærguldsmeden yngler i rene søer og vandhuller, der er svagt næringsrige. Den trives også i brunvandede skovsøer. For at give de bedste betingelser for arten skal levestederne være lune og solåbne med rigelig forekomst af flydeplanter som gul åkande (Nuphar lutea), hvid åkande (Nymphaea alba) og vandaks (Potamogeton sp.). Efter yngelperioden søger de nyforvandlede guldsmede væk fra vandhullet og opholder sig i solbeskinnede enge eller lysninger i skove. Ved kønsmodenhed vender de tilbage til ynglelokaliteten. I Danmark kan man typisk observere Åkande Kærguldsmeden fra maj til august.

Hvad kan hjælpe arten?

Hvis Åkande Kærguldsmeden skal have en chance for at genindvandre til Danmark, er det vigtigt at bevare de svagt næringsrige søer og vandhuller og begrænse tilførslen af næringsrigt vand til disse områder. Det vil også være gavnligt at holde potentielle ynglevandhuller og de omgivende arealer lysåbne. Ved at støtte og bevare de egnede ynglelokaliteter kan vi bidrage til at hjælpe denne unikke art.

Sådan er arten beskyttet

Åkande Kærguldsmeden er opført på Habitatdirektivets bilag IV og Bern-konventionens liste II. Disse lister har til formål at beskytte og bevare truede arter og deres levesteder. Det er derfor vigtigt at respektere og overholde de love og retningslinjer, der er sat op for at bevare denne smukke guldsmed.

Sammen kan vi bidrage til at bevare og beskytte Åkande Kærguldsmeden og dens levesteder. Hvis du ser denne sjældne skabning eller har nyttige observationer, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til vores viden om dens udbredelse i Danmark.

Danske dyr, der minder om åkande-kærguldsmeden

Åkande-kærguldsmeden (Leucorrhinia caudalis) er en sjælden art, der kun er kendt fra få søer og vandhuller i Nordsjælland. Arten har ikke været set i Danmark siden 1912, men der er mulighed for, at den kan sprede sig hertil fra det sydøstlige Sverige. Hvis du er interesseret i at udforske andre danske dyr, der minder om åkande-kærguldsmeden, er der flere at vælge imellem.

Tanglopper

Tanglopper er små havdyr, der tilhører gruppen af hoppekrebs. De lever i fjorde og havområder med tang og alger. Tanglopper har en lignende kropslængde som åkande-kærguldsmeden og er kendt for deres evne til at hoppe og svømme med stor hastighed. De kan være farverige og har en karakteristisk form, der minder om insekter.

Mosegrise

Mosegrise er små gnavere, der lever i moseområder og vandhuller. De har en lang hale og en slank krop, der minder om åkande-kærguldsmeden. Mosegrise har et godt tilpasset levested og trives i våde og vandmættede områder. De er aktive både om dagen og om natten og lever af planter, rødder og insekter, der lever i mosen.

Vandnymfer

Vandnymfer er en gruppe af store insekter, der tilhører den samme orden som guldsmede. De har en lang og slank krop, der minder om åkande-kærguldsmeden. Vandnymfer lever i søer, vandhuller og åer og er kendt for deres elegante flyveevner. De har ofte en flot farvetegning på kroppen og lever af andre insekter og smådyr, som de fanger i luften eller i vandet.

Vandtæger

Vandtæger er små insekter, der lever i ferskvand og vandhuller. De har en tynd og langstrakt krop, der minder om åkande-kærguldsmeden. Vandtæger er rovdyr og lever af insektlarver og andre smådyr, som de fanger med deres kløer. De er kendt for deres evne til at genkende bevægelser i vandet og reagere hurtigt.

Hvide vandfrøer

Hvide vandfrøer er en stor art af frøer, der lever i søer, vandhuller og moseområder. De har en blød og slank krop, der minder om åkande-kærguldsmeden. Hvide vandfrøer er kendt for deres karakteristiske kalden og kan være farverige med pletter og streger på kroppen. De lever af insekter, småfisk og andre smådyr, som de fanger med deres tunge.

Hvis du er interesseret i at udforske danske dyr, der minder om åkande-kærguldsmeden, er der mange spændende muligheder at vælge imellem. Uanset om du er til vandlevende dyr som tanglopper og vandnymfer eller til landdyr som mosegrise og vandtæger, er der masser af fascinerende arter at opdage i den danske natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor er åkande-kærguldsmeden udbredt i Danmark?

Åkande-kærguldsmeden er kun kendt fra et mindre antal søer og vandhuller i Nordsjælland. Den er ikke blevet registreret i Danmark siden 1912.

Hvor findes åkande-kærguldsmeden i Sverige?

Åkande-kærguldsmeden findes primært i det sydøstlige Sverige, og det er muligt, at den kan sprede sig til Danmark derfra.

Hvordan ser åkande-kærguldsmeden ud?

Åkande-kærguldsmeden har en kropslængde på omkring 35-38 mm og et vingefang på 65-67 mm.

Hvad er kravene til åkande-kærguldsmedens levesteder?

Åkande-kærguldsmeden yngler i rene søer og vandhuller, der er svagt næringsrige, samt i brunvandede skovsøer. Disse søer og vandhuller skal være lune og solåbne og have rigelig forekomst af flydeplanter som gul åkande, hvid åkande og vandaks.

Hvor opholder åkande-kærguldsmedens nymfer sig?

Efter transformation søger de nyforvandlede guldsmede væk fra vandhullet for at opholde sig i nærliggende solbeskinnede enge eller lysninger i skove. Ved kønsmodenhed vender de tilbage til ynglelokaliteten.

Hvornår er flyvetiden for åkande-kærguldsmeden i Danmark?

I Danmark er åkande-kærguldsmedens flyvetid fra maj til august.

Hvad kan hjælpe åkande-kærguldsmeden, hvis den skal genindvandre til Danmark?

For at hjælpe åkande-kærguldsmeden med at genindvandre til Danmark er det vigtigt at bevare de svagt næringsrige søer og vandhuller og begrænse tilførslen af næringsrigt vand til områderne. Det vil også være gavnligt at holde potentielle ynglevandhuller og de omgivende lysåbne områder.

Hvor er åkande-kærguldsmeden beskyttet?

Åkande-kærguldsmeden er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV og Bern-konventionens liste II.

Er der andre arter, der er omfattet af de samme love som åkande-kærguldsmeden?

Ja, der er andre naturtyper og arter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivet. Du kan finde mere information i publikationen Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus, DMU 2000

Hvor kan man indberette sine fund af åkande-kærguldsmeden og andre arter i den danske natur?

Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen.

Andre populære artikler: Springfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivAlken: En Fascinerende HavfuglHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverdenKlitrose: En smuk og nyttig plante til klitter og sandjordeRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkHjertelæbe: En sjælden og fascinerende orkidéHimmelblå Lungeurt: En truet plante i DanmarkDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkSpættet sæl – Danmarks mest almindelige sælartPattedyr i Danmark: En omfattende guide til vores vilde dyrelivGrøn buxbaumia: En sjælden skovart i DanmarkGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrJava mangust – En guide til dette fascinerende dyr