livop.dk

Rundfinnet radeløv: En sjælden bregne i Danmark

Rundfinnet radeløv (Asplenium trichomanes) er en sjælden bregneart, der findes på udvalgte lokaliteter i Danmark. Den er mest udbredt på Bornholm, men kan også findes på et par steder i Nordjylland og på Sjælland. Denne artikel vil give dig et indblik i rundfinnet radeløvs udseende, levevis og trusler, samt hvordan arten er beskyttet.

Udseende

Rundfinnet radeløv danner tuer og har blade, der kan blive op til 20 cm lange. Bladstilken og midtribben er sortbrun, mens småbladene er rundtakkede. Denne bregne har et karakteristisk udseende, der gør det nemt at genkende den, når man støder på den i naturen.

Levevis

Rundfinnet radeløv trives bedst på skrænter i dybe dale, mellem sten i diger, i sprækker i kalksten og i klipperevner på Bornholm. Den kan kun vokse på steder, hvor solen kan skinne ned på den. Dette betyder, at den er afhængig af særlige levesteder med de rette betingelser.

Trusler

Rundfinnet radeløv er desværre truet af forskellige faktorer. Nedbrydning og genopbygning af diger kan påvirke dens levesteder negativt. Desuden kan opgravning og indsamlingsprøjtning mod ukrudt have en skadelig virkning på arten. Tilgroning af voksesteder er også en trussel, da rundfinnet radeløv har brug for lys og åbne områder.

På grund af disse trusler er rundfinnet radeløv blevet listet som hensynskrævende på den danske Gulliste fra 1997. Dette betyder, at arten er under særlig beskyttelse og ikke må graves op, samles ind eller ødelægges.

Indberet dine fund

Hvis du støder på rundfinnet radeløv eller andre sjældne arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Dette bidrager til overvågning og beskyttelse af de truede arter og deres levesteder.

Rundfinnet radeløv er en unik bregneart, der beriger vores natur med sit smukke udseende. Det er vigtigt, at vi alle gør vores del for at bevare og beskytte denne sjældne plante, så den kan fortsætte med at trives i Danmark.

Med den rette opmærksomhed og beskyttelse kan vi forhåbentlig sikre, at rundfinnet radeløv fortsætter med at være en del af vores naturlige arv i mange år fremover.

Rundfinnet radeløv – en usædvanlig bregne med sjove fakta

Rundfinnet radeløv, også kendt som Asplenium trichomanes, er en unik bregne med sine lange blade, der kan blive op til 20 cm lange. Bladstilken er sort og tilføjer et strejf af mørk farve til planten. Denne fascinerende bregne findes spredt i Danmark, men er mest almindelig på Bornholm.

Udbredelse

Rundfinnet radeløv er en sjælden bregne, som pt. kun findes på 17 lokaliteter rundt om i Danmark. Den trives bedst på et par steder i Nordjylland, på Sjælland og flere steder på Nordbornholm. Antallet af planter varierer mellem 1 og 100 på de forskellige voksesteder. I fortiden blev den dog fundet spredt over hele landet.

Udseende

Rundfinnet radeløv danner tuer og har blade, der kan blive mellem 10-20 cm lange. Bladstilken og midtribben er en smuk sortbrun farve. De små blade har runde takker, hvilket giver dem et særligt udseende.

Levevis

Rundfinnet radeløv trives bedst på skrænter i dybe dale, mellem sten i diger, i sprækker i kalksten og klipperevner på Bornholm. Den kan vokse og overleve på alle steder, hvor solen kan skinne ned på den. Den er derfor afhængig af sollys for at trives og vokse sig stærk og sund.

Trusler

Rundfinnet radeløv står over for forskellige trusler, der kan påvirke dens overlevelse. Det inkluderer nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamlingsprøjtning mod ukrudt samt tilgroning af dens voksesteder. På grund af disse trusler er rundfinnet radeløv blevet betragtet som en hensynskrævende plante i Danmark.

Sådan er arten beskyttet

Rundfinnet radeløv er en fredet plante og er derfor beskyttet af dansk lov. Det er ulovligt at grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Hvis du har set rundfinnet radeløv eller vil rapportere fund af denne art eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dem på artsportalen.

Rundfinnet radeløv er en sjælden og unik plante, der fortjener vores beskyttelse og opmærksomhed. Lad os arbejde sammen for at bevare og værne om denne fascinerende bregne.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Rundfinnet Radeløv?

Rundfinnet Radeløv er en bregne med op til 20 cm lange blade. Bladstilken er sort. Den findes enkelte steder i Danmark, men forekommer hyppigst på Bornholm.

Hvor udbredt er Rundfinnet Radeløv i Danmark?

Rundfinnet Radeløv er nu fundet på 17 lokaliteter rundt om i Danmark. Det forekommer et par steder i Nordjylland, på Sjælland og flere steder på Nordbornholm. Antallet af planter varierer mellem 1 og 100 på de forskellige voksesteder. Tidligere fandtes den spredt over hele landet.

Hvordan ser Rundfinnet Radeløv ud?

Rundfinnet Radeløv danner tuer og har 10-20 cm lange blade. Bladstilken og midtribben er sortbrun. Småbladene er rundtakkede.

Hvilke typer af levesteder vokser Rundfinnet Radeløv i?

Rundfinnet Radeløv vokser på skrænter i dybe dale, mellem sten i diger, i sprækker i kalksten og i klipperevner på Bornholm. Det kan findes på alle steder, hvor solen kan skinne ned.

Hvad truer Rundfinnet Radeløv?

Rundfinnet Radeløv trues af nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamlingsprøjtning mod ukrudt samt tilgroning af voksesteder. Den er listet som hensynskrævende på den danske Gulliste 1997.

Hvordan er Rundfinnet Radeløv beskyttet?

Rundfinnet Radeløv er fredet i Danmark. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at indberette fund af arten i den danske natur på artsportalen.

Hvilken farve har bladstilken på Rundfinnet Radeløv?

Bladstilken på Rundfinnet Radeløv er sort.

Hvor mange voksesteder er der kendt for Rundfinnet Radeløv?

Rundfinnet Radeløv er kendt for at vokse på 17 lokaliteter rundt om i Danmark.

Hvad er danskernes ansvar i forhold til Rundfinnet Radeløv?

Som danskere har vi ansvar for at beskytte Rundfinnet Radeløv ved ikke at opgrave, indsamle eller ødelægge den. Vi bør også indberette fund af arten i den danske natur på artsportalen.

Hvordan kan man genkende Rundfinnet Radeløv?

Rundfinnet Radeløv kan genkendes ved dens tueagtige vækst og dens 10-20 cm lange blade. Bladstilken og midtribben er sortbrun, og småbladene er rundtakkede.

Andre populære artikler: Klitrose: En smuk og nyttig plante til klitter og sandjordeRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskGravand: En fascinerende fugl i DanmarkSkarven: En Fascinerende VandfuglLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i DanmarkIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturVandspidsmus – En guide til Danmarks største spidsmusartBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglKnærod: En sjælden orkidé i DanmarkKnarand: En Guide til denne Fascinerende AndCanadisk bakkestjerne: En uønsket plante i DanmarkRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkHalsbåndmusRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrSyren, almindeligGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedGrønbroget tudse: En fascinerende dansk padde