livop.dk

Ægbladet fliglæbe: En overset skønhed i den danske natur

Ægbladet fliglæbe (Listera ovata) er en smuk orkidé, der ofte overses på grund af dens små og lysegrønne blomster. Selvom den kan blive næsten 1 meter høj, er det let at overse denne skønhed. Den blomstrer i juni og juli og har to store, ægformede blade nederst på stænglen.

Udbredelse

Ægbladet fliglæbe findes hist og her over det meste af Danmark, men den er sjælden i Nord- og Vestjylland. Den trives i åbne skove, krat og på overdrev.

Udseende

Ægbladet fliglæbe bliver normalt op til 75 cm høj og har en lang klase af små, lysegrønne blomster. På trods af sin højde og de mange blomster kan ægbladet fliglæbe let forsvinde mellem de andre planter. De to ægformede, store blade sidder overfor hinanden langt nede på stænglen. Den blomstrer i juni og juli.

Levevis

Ægbladet fliglæbe vokser primært i løvskove og krat på fugtig, muldrig jordbund. Dog kan den også findes i grøftekanter, på baneskråninger og i fugtige områder i kalkrige klitter. Den trives især i askeskove i Østdanmark. Ægbladet fliglæbe danner ofte store samlede bestande, da den effektivt formerer sig ved at skyde fra roden. Blomsterne har en svag duft, der tiltrækker små insekter, som bestøver dem ved at tilgå nektaren.

Trusler

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod ægbladet fliglæbe.

Beskyttelse

Ægbladet fliglæbe er en fredet art i Danmark. Det er ulovligt at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag B.

Hvis du finder ægbladet fliglæbe eller andre arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen.

Kort om Ægbladet Fliglæbe

Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata) er en smuk orkidé, der ofte overses på grund af sine små lysegrønne blomster. Den kan blive næsten 1 meter høj og blomstrer i juni og juli. Den findes i åbne skove, krat og på overdrev. I denne artikel vil vi udforske flere interessante fakta om denne sjældne plante.

Udbredelse

Ægbladet Fliglæbe er til stede hist og her over hele Danmark, men den er sjælden i Nord- og Vestjylland. Den trives bedst i løvskove og krat på fugtig jordbund, men kan også findes i grøftekanter, på baneskråninger og i fugtige områder i kalkrige klitter. Især trives den i askeskove i Østdanmark. Den danner ofte store samlede bestande og formerer sig effektivt ved at skyde fra roden.

Udseende

Trods sin imponerende højde og mange blomster har Ægbladet Fliglæbe en tendens til at forsvinde mellem andre planter. Den har en lang klase af små lysegrønne blomster og kan blive op til 75 cm høj. Nederst på stængelen sidder to store, ægformede blade, der sidder overfor hinanden.

Levevis

Ægbladet Fliglæbe trives bedst i løvskove og krat på fugtig, muldrig jordbund. Den tiltrækker små insekter med sin svagduftende nektar, som bestøver dens blomster. Den er en yndet plante for mange insekter i naturen. Den kan også findes i grøftekanter, på baneskråninger og i fugtige områder i kalkrige klitter. Denne sjældne orkidé er fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Trusler

I øjeblikket er der ingen kendte særlige trusler mod Ægbladet Fliglæbe. Dog er det vigtigt at respektere dens fredningsstatus og lade den være i sit naturlige habitat.

Sådan er arten beskyttet

Ægbladet Fliglæbe er en fredet art og omfattet af CITES/Washingtonkonventionen, liste II/bilag B. Det er vigtigt at beskytte og bevare denne sjældne orkidé. Hvis du opdager Ægbladet Fliglæbe eller andre sjældne arter i den danske natur, anbefales det at indberette dine fund på artsportalen.dk.

Ægbladet Fliglæbe er en helt unik og smuk orkidé, der fortjener vores beundring og beskyttelse. Lad os sammen bevare og respektere vores naturlige arv!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Ægbladet fliglæbe også kendt som?

Ægbladet fliglæbe er også kendt som Listera ovata.

Hvad er karakteristisk for blomsterne på Ægbladet fliglæbe?

Blomsterne på Ægbladet fliglæbe er små og lysegrønne.

Hvornår blomstrer Ægbladet fliglæbe?

Ægbladet fliglæbe blomstrer normalt i juni og juli.

Hvor findes Ægbladet fliglæbe typisk?

Ægbladet fliglæbe findes hist og her over det meste af Danmark, især i åbne skove, krat og på overdrev.

Hvordan ser Ægbladet fliglæbe normalt ud?

Ægbladet fliglæbe bliver normalt op til 75 cm høj med en lang klase af små, lysegrønne blomster. De to ægformede, store blade sidder overfor hinanden langt nede på stængelen.

Hvordan er Ægbladet fliglæbes levevis?

Ægbladet fliglæbe vokser i løvskove og krat på fugtig, muldrig jordbund. Det kan også findes i grøftekanter, på baneskråninger og i fugtige områder i kalkrige klitter. Arten danner ofte store samlede bestande og formerer sig effektivt ved at skyde fra roden.

Hvordan bestøves Ægbladet fliglæbe?

Ægbladet fliglæbes svagduftende blomster bestøves af små insekter, der tiltrækkes af nektaren.

Er der nogen kendte trusler mod Ægbladet fliglæbe?

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod Ægbladet fliglæbe.

Hvad er beskyttelsesstatus for Ægbladet fliglæbe?

Ægbladet fliglæbe er fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag B.

Hvad skal man gøre, hvis man finder Ægbladet fliglæbe i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af Ægbladet fliglæbe på artsportalen, som har til formål at registrere arter i den danske natur.

Andre populære artikler: Markpiber: En truet ynglefugl i DanmarkSommerfuglebusk: En smuk og invasiv prydplanteGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveEngriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantningEngelsk vadegræs: En invasiv art med store konsekvenserVildkanin – En omfattende guide til dette fascinerende dyrMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkIndisk huskrageTæt kæmpevandpest: En invasiv plante, der truer vandmiljøetRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkNilgås: En invasiv art med aggressiv adfærdBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivRørdrum – En fascinerende fuglFlerårig steppegræs: En tueformet græs med lang blomstringsperiode