livop.dk

Eghjorten: Europas største bille

Eghjorten, også kendt som Lucanus cervus, er Europas største bille. Den var engang udbredt i det meste af Danmark, men regnes nu for uddød i landet. Dog blev der observeret en enkelt eghjorte-han i 2008 og i 2013 gjorde eghjorten comeback i den danske natur. I denne artikel vil vi dykke ned i eghjortens udseende, levevis og de trusler, den står overfor.

Udseende

Eghjorten er en imponerende bille, hvor hannen kan blive op til 10 cm lang, mens hunnen kun når op på 5 cm. Hannen har et stort hoved og et par store, kraftige kindbakker, der minder om et hjortegevir. Hunnen har et smallere hoved uden de kraftige kindbakker. Hannen er rødbrun til sort, mens hunnen er lidt mere brunlig.

Levevis

Eghjorten lever i 3-6 år, hvor størstedelen af tiden tilbringes som larve i jorden. Den foretrækker gamle lysåbne løvskove med især eg, bøg og ask. Larverne lever af underjordiske eller jordnære dele af døde træer som rødder, stubbe og stammer, mens de voksne dyr lever af plantesaft. Man kan se eghjorte tumle til jorden af den plantesaft, de har slikket i sig.

I lunt vejr fra midsommer og til begyndelsen af august flyver de voksne dyr omkring i skumringen eller om natten, højlydt summende med lodret hængende krop. Hannerne bruger deres store kindbakker til at kæmpe mod hinanden om hunnerne, der er i undertal. Efter parringen graver hunnen en lang gang ned i jorden langs en trærod eller under en stub, hvor hun lægger 50-100 æg. Æggene klækkes efter et par uger, og de små larver begynder straks at æde af det døde træ. De følgende ca. 4 år lever de under jorden og kan blive op til 11 cm lange. I september laver larven en kokon af jord, hvor den forpupper sig og forvandler sig til en voksen bille. Den bliver i puppen i vinteren og kommer først frem fra midten af juni. De voksne eghjorte lever kun ca. fire uger.

Beskyttelse og trusler

Eghjorten er fredet og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel. Ifølge EUs habitatdirektiv skal der laves særlige områder for at bevare eghjorten i de lande i EU, hvor den findes. Desværre står eghjorten over for flere trusler, herunder omlægning af bøgeskove til plantager med nåletræer, rydning af bøgestubbe samt opdyrkning og tilplantning af skråninger. Disse aktiviteter kan have en negativ indvirkning på eghjortens levesteder og føre til en yderligere tilbagegang af bestanden.

Afsluttende tanker

Eghjorten er en fascinerende bille, der engang var udbredt i Danmark. Selvom den nu regnes for uddød i landet, er der stadig håb om at bevare og genindføre eghjorten i den danske natur. Det kræver dog en indsats for at beskytte dens levesteder og modvirke de trusler, den står overfor. Med den rette opmærksomhed og bevarelse kan eghjorten måske igen blive en del af den danske fauna.

Eghjorten: Europas største bille

Eghjorten, også kendt som Lucanus cervus, er Europas største bille og har en fascinerende historie i Danmark. I midten af 1800-tallet var eghjorten formentlig udbredt i det meste af landet. Desværre regnes eghjorten nu for uddød i Danmark. Tidligere kunne den findes i Østjylland, på Fyn, Sjælland og Bornholm. Den forsvandt sandsynligvis først fra Sjælland omkring 1873 og blev registreret på Æbelø nord for Fyn og Bornholm helt frem til 1950erne. Det sidste dyr blev set i skovene ved Vejle Fjord omkring 1970.

Selvom eghjorten har været forsvundet fra Danmark i mange år, blev en enkelt eghjorte-han observeret i juni 2008 ved Hareskoven nordvest for København. I 2013 gjorde eghjorten et comeback i den danske natur, da 112 voksne eghjorte og 180 eghjorte-larver blev udsat på fem lokaliteter i Dyrehaven.

Udseende

Eghjorten er en imponerende bille med hannen, der kan blive op til 10 cm lang, og hunnen, der kun når omkring 5 cm. Hannen har et stort hoved og et par store, kraftige kindbakker, som minder om et hjortegevir. Hunnen har et smallere hoved uden de kraftige kindbakker. Hannen er rødbrun til sort, mens hunnen er lidt mere brunlig.

Levevis

Eghjorten lever i 3-6 år, hvor langt størstedelen af tiden tilbringes som larve i jorden. Den foretrækker gamle lysåbne løvskove med især eg, bøg og ask. Larverne lever af underjordiske eller jordnære dele af døde træer, som rødder, stubbe og stammer, mens de voksne dyr lever af plantesaft. Man kan næsten se eghjorten i beruselse tumle til jorden af den plantesaft, de har slikket i sig.

I lunt vejr fra midsommer og til begyndelsen af august flyver de voksne dyr omkring i skumringen eller om natten, højlydt summende med lodret hængende krop. Hannerne bruger deres store kindbakker til at kæmpe mod hinanden om hunnerne, der er i undertal. Efter parringen graver hunnen en lang gang ned i jorden langs en trærod eller under en stub, hvor hun lægger 50-100 æg. Æggene klækkes efter et par uger, og de små larver begynder straks at æde af det døde træ. De følgende ca. 4 år lever de under jorden og kan blive op til 11 cm lange. I september, når larven er ca. fire år gammel, laver den en kokon af jord, der er kittet sammen. Inde i denne forpupper den sig og forvandler sig til en voksen bille. Den bliver i puppen i den følgende vinter og kommer frem fra midten af juni. De voksne eghjorte lever kun ca. fire uger.

Vidste du…?

Eghjorten er Europas største bille, og hannen bruger sine store gevir-lignende kindbakker til at kæmpe med andre hanner om hunnerne.

Sådan er eghjorten beskyttet

Eghjorten er fredet og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel. Ifølge EUs habitatdirektiv skal der laves særlige områder for at bevare eghjorten i de lande i EU, hvor den findes.

Trusler mod eghjorten

Eghjorten står over for forskellige trusler, herunder omlægning af bøgeskove til plantager med nåletræ, rydning af bøgestubbe samt opdyrkning og tilplantning af skråninger. Det er vigtigt at bevare eghjortens levesteder for at sikre dens overlevelse og genetablering i Danmark.

Som Europas største bille er eghjorten en fascinerende skabning, der tidligere var udbredt i Danmark. Selvom den nu er uddød, har der været forsøg på at genudsætte den i visse områder. Det er vigtigt at værne om truede dyrearter som eghjorten og arbejde for at bevare deres naturlige levesteder. Måske kan eghjorten engang igen pryde vores danske skove.

Andre populære artikler: Dådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberArmensk brombær – en tornet busk med stor udbredelse i DanmarkAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartGråsæl: En guide til Nordatlantens vidunderlige dyrRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturLille regnspove: En fascinerende trækfuglFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturRødeg: Et smukt træ med en rig historieØrredPastinak: En Grov og Gulliggrøn SkærmplanteMink – Et lille rovdyr med stor betydningGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkHvepsevåge: En fascinerende fugl i den danske naturStorblomstret brunelle: En truet plante på Sjælland