livop.dk

Horndrager: En sjælden orkidé på Møns Klint

Horndrager (Anacamptis pyramidalis) er en smuk orkidé, der kun findes på Møns Klint. Denne unikke plante har et tæt pyramideformet aks med purpurrøde blomster, der blomstrer i slutningen af juni og juli. Blomsterne har en behagelig duft af honning. Horndrageren er en sjælden og fredet art, der trues af forskellige faktorer, herunder plukning og tilgroning af dens levesteder.

Udbredelse

Horndrageren findes nu kun på Møns Klint, hvor dens antal er stigende takket være pleje af dens levesteder. Tidligere blev den også fundet på nogle få steder på Sjælland. Den trives bedst i åbne øvskove, krat og overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Udseende

Horndrageren har smukke purpurrøde til rosenrøde blomster, der sidder tæt sammen i et pyramideformet aks. Planten kan blive mellem 15 og 45 cm høj og blomstrer i slutningen af juni og i juli.

Levevis

Horndrageren tiltrækker insekter med sin duft og farve, men den har ingen nektar i sin lange, hornformede spore. Selvom den ikke belønner insekterne med nektar eller pollen, besøger og bestøver sommerfugle stadig horndrageren. Den trives bedst på steder med kalkholdig jord og vokser i åbne øvskove, krat og overdrev.

Trusler

Horndrageren er truet af plukning og opgravning samt tilgroning af dens levesteder. Den er derfor opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997. For at beskytte arten er det ulovligt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge horndrageren. Dens voksesteder på Møns Klint er fredede og bliver plejet, og flere af dem er også beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Sådan er arten beskyttet

Horndrageren er fredet i Danmark, og der er strenge regler for at beskytte den. Det er vigtigt at respektere disse regler og lade horndrageren blomstre og trives på Møns Klint. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, hvilket yderligere beskytter den mod international handel og udnyttelse.

Hvis du ser en horndrager eller har fundet en ny lokalitet, kan du indberette det på artsportalen for at bidrage til overvågningen af arten i den danske natur.

Horndrageren er en enestående plante, der beriger naturen på Møns Klint. Lad os alle være med til at bevare og beskytte denne sjældne og smukke orkidé.

Horndrager – En unik orkide på Møns Klint

Horndrageren, også kendt som Anacamptis pyramidalis, er en fascinerende orkide med et tæt pyramideformet aks og purpurrøde blomster. Denne smukke plante kan blive op til 45 cm høj og blomstrer i slutningen af juni og juli. Men der er meget mere at vide om denne særprægede art. Lad os udforske nogle sjove fakta om Horndrageren!

Udbredelse

Horndrageren findes kun på Møns Klint, hvor den trives i åbne krat og på overdrev. Tidligere blev den også fundet på nogle få steder på Sjælland, men i dag er dens eneste tilholdssted Møns Klint. Takket være bevarelsen af Horndragerens levesteder på Møns Klint er antallet af planter vokset.

Udseende

Horndrageren præsenterer sig med smukke, purpurrøde til rosenrøde blomster, der sidder i et tæt, pyramideformet aks. Den blomstrer fra slutningen af juni og gennem juli måned. Denne orkide kan nå en højde på 15-45 cm.

Levevis

Horndrageren trives i åbne bøgeskove, krat og overdrev, hvor jorden indeholder kalk. Orkideens danske navn refererer til dens lange, hornformede, krumme spore. Blomsterne på Horndrageren emmer af honningduft, men der er ingen nektar at finde i sporen. Ikke desto mindre lokker den insekter til sig med sin duft og farve, selvom den ikke belønner dem med nektar eller pollen. Alligevel besøger og bestøver sommerfugle Horndrageren.

Trusler

Horndrageren står over for nogle alvorlige trusler, herunder plukning og opgravning samt tilgroning af dens levesteder. På den danske rødliste fra 1997 regnes Horndrageren som sjælden. Det er derfor vigtigt, at vi passer på denne unikke orkide.

Sådan er arten beskyttet:

  • Horndrageren er fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.
  • Dens voksesteder på Møns Klint er også fredede og bliver plejet.
  • Flere af dens voksesteder er yderligere beskyttede ifølge naturbeskyttelseslovens § 3.

Horndrageren er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

Horndrageren er virkelig en helt speciel orkide, der kun findes på Møns Klint. Lad os værne om denne unikke plante og sikre dens overlevelse!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er horndrager?

Horndrager (Anacamptis pyramidalis) er en orkidéart, der har et tæt pyramideformet aks med purpurrøde blomster. Den bliver op til 45 cm høj og blomstrer i slutningen af juni og juli. Blomsterne har en duft af honning.

Hvor findes horndrager?

Horndrager findes primært på Møns Klint, hvor den vokser i åbent krat og på overdrev. Tidligere blev den også fundet på nogle få steder på Sjælland.

Hvordan ser horndrager ud?

Horndrager har purpurrøde til rosenrøde blomster, der sidder i et tæt, pyramideformet aks. Planten bliver 15-45 cm høj.

Hvordan lever horndrager?

Horndrager vokser bedst i åbne løvskove, krat og på overdrev, hvor der er kalkholdig jord. Dens danske navn refererer til den lange, hornformede, krumme spore. Horndragerens blomster er vellugtende, og de tiltrækker insekter med deres duft og farverige udseende. Dog er der ingen nektar i sporen, så insekterne får ikke nogen belønning i form af nektar eller pollen, når de besøger planten. Alligevel besøger og bestøver sommerfugle horndrageren.

Hvad truer horndrageren?

Horndrager er truet af plukning, opgravning og tilgroning. Arten er opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Hvordan er horndrageren beskyttet?

Horndrageren er fredet i Danmark, og det er ulovligt at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Dens voksesteder på Møns Klint er også fredede og bliver plejet. Desuden er flere af dens voksesteder også beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

Hvordan kan man rapportere fund af horndrager?

Man kan rapportere fund af horndrager og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvilken duft har horndragerens blomster?

Horndragerens blomster har en duft af honning.

Hvor høj kan horndrageren blive?

Horndrageren kan blive op til 45 cm høj.

Hvornår blomstrer horndrageren?

Horndrageren blomstrer i slutningen af juni og i juli.

Andre populære artikler: Guide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefuglRødrygget tornskade: En fascinerende fuglBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturØresvin – En Guide til dette Fascinerende HavdyrKrebsdyr: En omfattende guideSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterFugle i Danmark: En guide til de forskellige arterGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisFlerårig steppegræs: En tueformet græs med lang blomstringsperiodeSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveMørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkGravand: En fascinerende fugl i DanmarkFugle i Danmark: En guide til de forskellige arterLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileart