livop.dk

Bechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende art

Bechsteins flagermus (Myotis bechsteinii) er en sjælden art i Nordeuropa, og i Danmark findes den kun sporadisk og uregelmæssigt. Den er primært registreret på Bornholm, men der er muligvis tilflyvere fra Sverige eller Polen. Denne artikel vil udforske udseendet, leveviset og truslerne mod Bechsteins flagermus samt give råd om, hvordan man kan hjælpe med at bevare denne fascinerende art.

Udseende

Bechsteins flagermus vejer omkring 10 gram og måler ca. ni centimeter fra snude til halespids. Den har brede, spidse ører, der er 2-3 cm lange, og dens vingefang er omkring 25 cm. Pelsen på oversiden er mørkebrun, mens undersiden er gråbrun. Flyvehuden er enten mørkebrun eller gråbrun, og snuden er lang og lys.

Levevis

Bechsteins flagermus lever af insekter og findes primært i tilknytning til løvskove. De har både sommerkvarterer og vinterkvarterer i hule træer. Sommerkvarteret kan også være fugle- og flagermuskasser, mens overvintringen nogle gange finder sted i klippehuler eller gamle kalkminer. Flagermusen er nataktiv og jager insekter over åbne områder, skovbryn og skovlysninger. Den flyver tæt på vegetationen og i lav højde.

Naturlige fjender

Skovmår, husmår og visse uglearter udgør sandsynligvis trusler for Bechsteins flagermus.

Trusler og bevaring

Bechsteins flagermus lever primært i gammel løvskov og flyver til åbne marker og bryn uden for skoven for at jage insekter. Deres ynglekvarterer findes i hule træer eller fugle- og flagermuskasser, mens vinterkvartererne er i hule træer, klippehuler eller gamle kalkminer. Den sjældne forekomst af Bechsteins flagermus i Europa skyldes sandsynligvis mangel på områder med denne naturtype.

Vidste du…?

Flagermusunger er 4-6 uger gamle, før de kan flyve.

Hvis du har set en flagermus, vil Zoologisk Museum gerne høre om det. De overvåger flagermusbestandene i Danmark og indsamler viden om flagermus. Hvis du har oplysninger om flagermus opholdskvarterer, f.eks. i hule træer eller kældre, kan du kontakte museet. Hvis du finder en død flagermus, kan du også sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. Emballér flagermusen omhyggeligt i en tæt plasticpose og angiv dit navn, adresse og hvor du har fundet den. Du kan sende flagermusen til: Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Telefon 35 32 22 22, att.: Pattedyrsektionen.

Hvad kan hjælpe Bechsteins flagermus?

For at hjælpe Bechsteins flagermus er det vigtigt at bevare og øge områder med urørt gammel skov, der har mange hule træer. Hvis man kender vinterkvarterernes placering, kan man hjælpe ved at bevare dem og undgå at forstyrre dem. Det kan også være gavnligt at opsætte flagermuskasser i gammel løvskov, hvor der ikke allerede er fritstående hule træer. Disse tiltag vil bidrage til at skabe egnede levesteder for Bechsteins flagermus.

Bechsteins Flagermus – En sjælden og fascinerende art i Danmark

Bechsteins flagermus (Myotis bechsteinii) er en sjælden art i Nordeuropa, og i Danmark forekommer den kun sporadisk og uregelmæssigt. Den er registreret på Bornholm, men der kan muligvis være tale om tilflyvere fra lande som Sverige eller Polen.

Et fascinerende udseende

Bechsteins flagermus vejer omkring 10 gram og måler ca. ni centimeter fra snudespids til halespids. Et af dens karakteristiske kendetegn er dens brede, spidse ører, som er mellem 2-3 cm lange. Vingefanget er omkring 25 cm.

Pelsen på flagermusen er mørkebrun på oversiden og gråbrun på undersiden. Flyvehuden er også mørkebrun eller gråbrun, og dens lange, lyse snude er markant.

Levestil

Bechsteins flagermus lever af insekter og findes primært i tilknytning til løvskov. Den finder både sommerkvarterer og vinterkvarterer i hule træer. Dog kan sommerkvarteret også være i særlige kasser lavet til fugle eller flagermus. Nogle gange overvintrer den i klippehuler eller gamle kalkminer.

Flagermusen er aktiv om natten og søger føde over åbne arealer eller over skovbryn og skovlysninger. Under jagten flyver den tæt på vegetationen og i lav højde, og hendes flugt er langsom.

Naturlige fjender

Skovmår, husmår og visse uglearter udgør sandsynligvis en trussel for Bechsteins flagermus.

Trusler og bevaringsindsats

Bechsteins flagermus lever primært i gammel løvskov og flyver derfra ud til åbne marker og bryn for at jage insekter. Ynglekvartererne findes typisk i hule træer, men kan også være i kasser beregnet til fugle eller flagermus. Vinterkvartererne findes ofte i hule træer samt lejlighedsvis i klippehuler og gamle kalkminer.

Flagermusens sjældenhed i Europa skyldes sandsynligvis, at der er færre områder med denne slags naturlige levesteder.

Vidste du…?

– Flagermusunger er 4-6 uger gamle, før de kan flyve.

Hvis du har set en flagermus, opfordrer Zoologisk Museum til at kontakte dem med oplysninger om flagermusens opholdskvarterer, som f.eks. hule træer og kældre. Hvis du finder en død flagermus, kan du sende den ind til museet eller aflevere den til den lokale vildtkonsulent. Emballér den omhyggeligt i en tæt plasticpose og husk at angive dit navn, adresse samt hvor du har fundet flagermusen.

For mere information om at indberette dine fund af arter i den danske natur, besøg artsportalen.

Hvad kan hjælpe Bechsteins flagermus?

For at sikre Bedchsteins flagermus en gunstig livsbetingelse er det vigtigt at:- Øge størrelsen og antallet af områder med urørt gammel skov, som indeholder mange hule træer.- Hvis man kender placeringen af vinterkvartererne, bør man undgå at forstyrre dem.- Placering af flagermuskasser i områder med gammel løvskov vil også kunne bidrage til at gøre et område egnet som levested for Bechsteins flagermus.

Danske dyr ligesom Bechsteins Flagermus

Bechsteins Flagermus (Myotis bechsteinii) er en sjælden flagermusart i Nordeuropa, og dens forekomst i Danmark er kun sporadisk og uregelmæssig. Arten er blevet registreret på Bornholm, men der er muligvis tale om individer, der er flyttet til Danmark fra Sverige eller Polen.

Udseende

Bechsteins Flagermus vejer omkring 10 gram og har en kropslængde på cirka ni centimeter fra snude til halespids. Deres brede, spidse ører er mellem 2-3 cm lange, og vingefanget er omkring 25 cm. Pelsen på deres overside er relativt lang og mørkebrun, mens undersiden er gråbrun. Deres flyvehud er enten mørkebrun eller gråbrun, og de har en lang, lys snude.

Levevis

Bechsteins Flagermus lever af insekter og findes primært i forbindelse med løvskov, hvor de har både sommer- og vinterkvarterer i hule træer. Sommerkvarteret kan dog også være i fugle- og flagermuskasser, og overvintringen foregår undertiden i klippehuler og gamle kalkminer. Disse flagermus er aktive om natten og jager insekter over åbne områder eller langs skovbryn og lysninger. De flyver tæt på vegetationen og i lav højde.

Naturlige fjender

Skovmår, husmår og visse uglearter er sandsynligvis naturlige fjender af Bechsteins Flagermus.

Trusler og bevaring

Bechsteins Flagermus lever især i gammel løvskov, hvor de ofte flyver ud til åbne marker og skovbryn for at jage insekter. Deres ynglekvarterer findes typisk i hule træer, men de kan også benytte fugle- og flagermuskasser. Vinterkvartererne er i hule træer og lejlighedsvis i klippehuler og gamle kalkminer. Arten er sjælden i Europa, sandsynligvis på grund af mangel på det rette naturområde.

Vidste du…?

Flagermusunger er 4-6 uger gamle, før de kan flyve.

Hjælp Bechsteins Flagermus

Flere og større områder med urørt gammel skov, der indeholder mange hule træer, vil gøre et område egnet som levested for Bechsteins Flagermus. Hvis man kender til vinterkvarterernes placering, kan man hjælpe ved at bevare dem og undgå at færdes i umiddelbar nærhed. Tilføjelse af flagermuskasser i gammel løvskov, hvor der mangler fritstående hule træer, kan også hjælpe til at skabe gode levesteder.

Zoologisk Museum overvåger Bechsteins Flagermus i Danmark og indsamler viden om arten. Hvis du har oplysninger om flagermus opholdskvarterer, såsom hule træer eller kældre, opfordres du til at kontakte museet. Du kan også sende en død flagermus eller dele af en flagermus til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. Husk at pakke flagermusen omhyggeligt i en plastikpose og tilføje dit navn, adresse og hvor du har fundet flagermusen.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Mosser, lav og alger: En omfattende guideHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkSplitterne: En fascinerende fugl i det danske dyrelivRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskStor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomsterGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderRødeg: Et smukt træ med en rig historieBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartÆskulapsnog – En uddød slangeart i DanmarkAmerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i DanmarkEremit – En sjælden og fascinerende skovinsektStålorm – en fascinerende øgle i den danske naturHavlit: En karakteristisk dykandSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkPerleugle – En sjælden dansk ynglefuglLomvie: En Fascinerende HavfuglAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystIndisk huskrageEngriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantning