livop.dk

Havlit: En karakteristisk dykand

Havlitten (Clangula hyemalis) er en karakteristisk lille dykand, der kendes let på sin sort/hvide fjerdragt og de lange halefjer hos hannen. Hunnen mangler de lange halefjer og er lys på undersiden og mørk på oversiden. Med en vægt på 600-900 g er havlitten blandt de mindste dykænder i Danmark.

Udbredelse

Globalt set er havlitten en af de mest talrige andearter og yngler i arktiske områder på den nordlige del af kloden. I Danmark ses den som vintergæst og er mest talrig i Østersøen og de sydlige indre farvande. Havlitterne befinder sig oftest langt til havs.

Levevis

Når havlitterne besøger Danmark om vinteren, opholder de sig på havet, oftest langt fra kysten. De søger føde ved at dykke efter bunddyr som muslinger, snegle, småfisk og rejer. Havlitterne er i stand til at dykke meget dybt ned i jagten på føde og kan nå dybder på over 100 meter.

For at læse mere om havlitten, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…?

  • Undersøgelser har vist, at havlitter kan dykke ned til mere end 100 meters dybde for at finde føde.
  • De havlitter, der overvintrer i Danmark, tilhører den Nordeuropæiske-Vestrussiske bestand, som i starten af 1990erne blev optalt til at være på 4,6 millioner fugle.

Beskyttelse og hjælp til arten

Havlitten er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er fredet uden for jagttid. For at hjælpe arten kan man begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i havlittens fourageringsområder fra november til midten af april.

Havlit: En karakteristisk lille dykand

Havlitten er en karakteristisk lille dykand, der kendes let på de lange halefjer og dens sort/hvide fjerdragt. Hannen og hunnen har forskelligt udseende. Hannen har de lange halefjer og en sort/hvid fjerdragt, mens hunnen mangler de lange halefjer, er lys på undersiden og mørk på oversiden. Med en vægt på 600-900 g er havlitten en af de mindste dykænder i Danmark.

Udbredelse

Globalt set er havlitten en af de mest talrige andearter, og den yngler i arktiske områder på det meste af den nordlige del af kloden. I Danmark ses den som vintergæst og er mest talrig i Østersøen og de sydlige indre farvande. Havlitterne opholder sig mest på havet, oftest langt fra kysten. De dykker efter føde som muslinger, snegle, småfisk og rejer.

Vidste du…?

Undersøgelser har vist, at havlitter kan dykke ned til mere end 100 meters dybde for at finde føde. De havlitter, der overvintrer i Danmark, hører til den Nordeuropæiske- Vestrussiske bestand, som tidligere blev optalt til at være på 4,6 millioner fugle.

Beskyttelse og hvordan vi kan hjælpe

Havlitten er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Den er fredet og uden for jagttid i Danmark. For at hjælpe havlitten kan vi begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fourageringsområderne fra november til midten af april.

Læs mere om havlitten, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside eller indberet dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en havlit ud?

Havlitten er en lille dykand med en karakteristisk sort/hvid fjerdragt. Hannen har lange halefjer, mens hunnen mangler disse fjer og er lys på undersiden og mørk på oversiden. Havlitten har relativt korte næb og kan ikke forveksles med andre arter.

Hvor tung er en havlit?

Havlitten vejer typisk mellem 600 og 900 gram. Den er dermed blandt de mindste dykænder i Danmark.

Hvor er havlitten udbredt globalt?

Havlitten er en af de mest talrige andearter globalt, og den yngler i arktiske områder på den nordlige del af kloden.

Hvordan ses havlitten i Danmark?

I Danmark ses havlitten som vintergæst og er mest talrig i Østersøen og de sydlige indre farvande. De foretrækker at opholde sig langt til havs.

Hvad spiser havlitten?

Når havlitterne er i Danmark om vinteren, søger de føde ved at dykke efter bunddyr som muslinger og snegle. De kan også tage småfisk og rejer. Havlitten er i stand til at dykke meget dybt i jagten på føde og kan dykke ned til mere end 100 meters dybde.

Hvilken bestand tilhører de havlitter, der overvintrer i Danmark?

De havlitter, der overvintrer i Danmark, tilhører den Nordeuropæiske-Vestrussiske bestand. I starten af 1990erne blev denne bestand optalt til at være på 4,6 millioner fugle.

Hvordan er havlitten beskyttet?

Havlitten er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er også fredet uden for jagttiden.

Hvad kan hjælpe havlitten som art?

Man kan hjælpe havlitten ved at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i de områder, hvor de søger føde fra november til midten af april.

Hvor kan man læse mere om havlitten?

Man kan læse mere om havlitten, herunder den aktuelle bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvordan kan man indberette fund af havlitten i den danske natur?

Man kan indberette fund af havlitten og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Guide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkNavr: En Guide til Dette Unikke TræAmerikansk ribbegople – også kendt som dræbergopleSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerSump-hullæbe: En sjælden orkidé med unikke blomsterGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglMark-champignon: En almindelig svamp på græsmarker og græsplænerTidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelseHunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturStorblomstret brunelle: En truet plante på SjællandPibesvane: En trækfugl i DanmarkNordisk Radeløv: En sjælden bregne i DanmarkKrikand – Den mindste svømmeand i DanmarkTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fuglSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglTranen: En fascinerende fugl i DanmarkPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og Nordjylland