livop.dk

Fjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaber

Fjeldribs (Ribes alpinum) er en lille busk, der findes i det meste af Europa, Kaukasus og Marokko. I Danmark vokser den vildtvoksende visse steder på Sjælland, Møn og Bornholm. Denne artikel vil give dig et indblik i fjeldribsens udseende, voksested og anvendelse.

Udseende

Fjeldribsen er en tæt forgrenet busk, der bliver omkring 1-1,5 meter høj. Den har tynde oprette til overhængende grene, der giver den et karakteristisk udseende. Bladene er trelappede, runde og har en diameter på cirka 5 cm.

Blomsterne på fjeldribsen er små, gulgrønne og sidder på lange rakellignende blomsterstande. Det unikke ved fjeldribsen er, at den bærer han- og hunblomster på forskellige individer (særbo). Den blomstrer i maj/juni. Frugten er et lille rødt bær, der modner typisk i juli måned.

Voksested

Fjeldribsen er en alsidig og tilpasningsdygtig art. Den trives bedst i bjergområder og ofte på kalkgrund. I Danmark kan den også findes som skovbundsplante i lyse egeskove. På Møn er fjeldribsen en pionerart efter skredet på kridtklinten, og på Bornholm kan den findes på strandvolde, i klippeterræn og stenskred.

Den trives bedst i skyggefulde områder og på næringsfattig jord, men den vokser sjældent på sur bund. Fjeldribsen er tolerant over for vind og hårdfør over for frost.

Anvendelse

På grund af sin robusthed over for vind, frost, skygge og tørke har fjeldribsen stor potentiale på udsatte og ugæstfrie steder, hvor få andre planter kan trives. Den egner sig specielt godt til at blive plantet under skyggefulde træer og buske, i læplantninger og kantplantninger i skovbryn. Den kan også tåle kraftig beskæring.

Bærrene på fjeldribsen bliver spist af bærædende fugle som drosler, stære og fasaner. Busken er også nem at stiklingeformere. Der er tidligere blevet anvendt frugterne til at lave billig vin. Der er også foretaget undersøgelser af planten for at se, om den indeholder stoffer, der kan anvendes medicinsk, som man har fundet hos andre ribsarter, såsom vitamin C og flavonoider.

Hvis du har fundet fjeldribs i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen.

Fjeldribs – en introduktion

Fjeldribs (Ribes alpinum) er en lille busk, der vokser vildt i store dele af Europa, Kaukasus og Marokko. I Danmark findes arten naturligt på visse steder på Sjælland, Møn og Bornholm. Fjeldribs er kendetegnet ved dens trelappede blade, små gulegrønne blomster og røde bær, der modnes omkring juli måned. Denne sort adskiller sig fra andre ribstyper ved at have han og hunblomster på forskellige individer.

Udbredelse og voksested

Fjeldribsen vokser primært i bjergområder og ofte på kalkgrund. Den kan også findes som skovbundsplante i lyse egeskove. På Møn optræder den som pionerart efter skredet på kridtklinten. På Bornholm kan den findes på strandvolde, i klippeterræn og stenskred. Den trives typisk i skyggefulde områder og på næringsfattig jord, men sjældent på sur bund. Fjeldribs er robust og kan klare både vind og frost.

Anvendelse og sjove fakta

På grund af sin store robusthed egner fjeldribs sig til udsatte og ugæstfrie steder, hvor få andre planter kan trives. Den er velegnet til underplantning under skyggefulde træer og buske samt i læplantninger og kantplantninger i skovbryn. Fjeldribsen kan tåle kraftig beskæring, og den er også nem at stiklingeformere.

En sjov kendsgerning om fjeldribs er, at dens bær tidligere blev brugt til at lave billig vin. Der er også blevet undersøgt muligheden for, om planten kan bruges til medicin, da tidligere undersøgelser har påvist tilstedeværelsen af stoffer som vitamin C og flavonoider i andre ribsarter.

Indberet dine fund

Har du set fjeldribs i den danske natur? Du kan indberette dine observationer af arter på artsportalen. Dine oplysninger er værdifulde for at overvåge og bevare vores naturlige miljø.

Fjeldribs er en alsidig og hårdfør plante, der ikke kun er smuk, men også nyttig for både dyr og mennesker. Med dens evne til at trives under vanskelige forhold er fjeldribsen værd at overveje som en del af din have eller landskabspleje.

Dyreliv i Danmark: Lignende dyr som fjeldribsen

Fjeldribs (Ribes alpinum) er en lille busk, der vokser vildt i mange dele af Europa, Kaukasus og Marokko. I Danmark kan man finde denne art visse steder på Sjælland, Møn og Bornholm. Denne artikel vil tage et kig på andre danske dyr, der minder om fjeldribsen.

Vildtvoksende buske

Fjeldribsen er en tæt forgrenet lille busk med tynde oprette til overhængende grene. Den kan blive omkring 1-1,5 meter høj. Buskens blade er trelappede, runde og har en diameter på ca. 5 cm. Blomsterne på fjeldribsen er små og gulgrønne og findes i lange blomsterstande. En særlig egenskab ved fjeldribsen er, at han- og hunblomsterne bæres på forskellige individer, hvilket adskiller den fra andre ribsarter. Fjeldribsen blomstrer i maj og juni, og dens frugter er små, røde bær med rester af blomsterne. Bærret modner typisk i juli måned.

Voksesteder og tilpasningsevne

Fjeldribsen er en meget alsidig og tilpasningsdygtig art. Den trives i bjergområder og ofte på kalkgrund i størstedelen af sit udbredelsesområde. I Danmark findes den ofte som en skovbundsplante i lyse egeskove. Den kan også findes som pionerart efter skred på kridtklinterne på Møn og på strandvolde og i klippeterræn og stenskred på Bornholm. Fjeldribsen trives bedst i skyggefulde områder og på næringsfattig jord, men den vokser sjældent på sur bund. Den er også meget modstandsdygtig overfor vind og frost.

Anvendelse og potentiale

På grund af sin robusthed overfor vind, frost, skygge og tørke har fjeldribsen stort potentiale på udsatte og ugæstfrie steder, hvor få andre planter kan trives. Den egner sig specielt til underplantning under skyggefulde træer og buske samt i læplantninger og kantplantninger i skovbryn. Fjeldribsen tåler også kraftig beskæring. Bærrene på fjeldribsen er en vigtig fødekilde for bærædende fugle som drosler, stære og fasaner. Fjeldribsen er desuden let at stiklingeformere. Der er tidligere blevet anvendt frugterne til fremstilling af billig vin. Der er også blevet foretaget undersøgelser af planten for at se, om den indeholder stoffer, der kan anvendes medicinalt, såsom vitamin C og flavonoider.

Tak fordi du læste med. Hvis du har set fjeldribsen eller andre spændende dyr i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor findes fjeldribs i Europa?

Fjeldribs findes i det meste af Europa, herunder også i Kaukasus og Marokko. I Danmark findes arten vildtvoksende visse steder på Sjælland, Møn og Bornholm.

Hvordan ser fjeldribs ud?

Fjeldribs er en tæt forgrenet lille busk med tynde oprette til overhængende grene. Busken bliver omkring 1-1,5 meter høj. Bladene er trelappede, runde og har en diameter på cirka 5 cm. Blomsterne er små, gulgrønne og oversædige. Han- og hunblomsterne bæres på forskellige individer (særbo), hvilket adskiller fjeldribs fra andre ribsarter. Frugten er et lille rødt kortstilket bær, som bærer resterne af blomsteret.

Hvilken periode blomstrer fjeldribsen?

Fjeldribsen blomstrer typisk i maj/juni.

Hvad er fjeldribsens voksested?

Fjeldribs er en meget alsidig og tilpasningsdygtig art. Den gror primært i bjergområder, ofte på kalkgrund. I mange tilfælde fungerer den som en skovbundsplante i lyse egeskove. På Møn findes den også som pionerart efter skredet på kridtklinten og på Bornholm på strandvolde, klippeterræn og stenskred. Den trives i skygge og på næringsfattig jord, men sjældent på sur bund. Fjeldribsen er tolerant overfor vind og frost.

Hvad kan fjeldribsen anvendes til?

Fjeldribsen har stort potentiale på udsatte og ugæstfrie steder, hvor få andre planter kan gro, på grund af dens robusthed overfor vind, frost, skygge og tørke. Den egner sig specielt godt til underplantning under skyggefulde træer og buske, læplantninger og kantplantninger i skovbryn. Fjeldribsen tåler også kraftig beskæring. Bærrene fra fjeldribsen bliver spist af fugle som drosler, stære og fasaner. Fjeldribs er desuden meget let at stiklingeformere.

Hvad har fjeldribsen tidligere været anvendt til?

Ribs har tidligere været anvendt til at fremstille billig vin. Der er også blevet foretaget undersøgelser af planten for at se, om den indeholder stoffer, der kan anvendes medicinsk, såsom vitamin C og flavonoider, som findes hos andre ribsarter.

Hvad er fjeldribsens nordgrænse i Europa?

Fjeldribsens nordgrænse går op til Mellemskandinavien.

Hvilke fugle spiser fjeldribsens bær?

Fjeldribsens bær bliver spist af bærædende fugle såsom drosler, stære og fasaner.

Hvordan formeres fjeldribsen?

Fjeldribsen er meget let at stiklingeformere, hvilket gør det nemt at formere flere af planterne.

Hvor kan man indberette sine fund af fjeldribs og andre arter i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Ræven: En vidt udbredt og fascinerende dansk dyreartSædgås: En fascinerende trækfuglKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkIndisk huskrageStor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkStenbideren: En fascinerende havfisk med en unik reproduktionscyklusStalling: En Stålgrå LaksefiskRødrygget tornskade: En fascinerende fuglFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrSkovmårenTøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglTinksmed: En sjælden fugl i dansk naturStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkDelfin – Den Almindelige Delfin i danske farvandeGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandBirkemus – En lille gnaver med unikke egenskaberSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i Danmark