livop.dk

Bjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i Danmark

Bjerg-ulvefod (Lycopodium alpinum) er en lille plante, der kun bliver op til 10 cm høj. Den er tæt besat med små, nåleformede blade. Desværre er bjerg-ulvefod forsvundet fra Danmark, men der er håb om, at den en dag kan dukke op igen. Denne artikel vil udforske bjerg-ulvefodens egenskaber, udbredelse, udseende, levevis og trusler, samt hvordan man kan hjælpe med at bevare denne sjældne plante.

Udbredelse

Bjerg-ulvefod er nu regnet som forsvundet fra Danmark. Den har altid været sjælden og blev sidst konstateret i 1989. Tidligere har den vokset på Anholt, i Vendsyssel og omkring Viborg. Dens almindelige voksested er på højfjeldet. Måske vil den en dag igen dukke op i Danmark. Ved en eftersøgning i 1990 blev den ikke genfundet.

Udseende

Bjerg-ulvefod er en lille urt, der kun bliver 5-10 cm høj. Den har en vandret liggende stængel, som er tæt besat med små skæl eller nåleformede blade. Fra stængelen vokser blågrønne skud opad.

Levevis

Bjerg-ulvefod vokser på næringsfattig, sandet bund på heder eller i grusgrave. Voksestederne er lysåbne og findes primært på højfjeldet.

Trusler og bevaring

Der er flere faktorer, der menes at have bidraget til bjerg-ulvefodens forsvinden i Danmark. Færdsel og slitage af voksestederne samt tilgroning af voksestedet har spillet en rolle. Bjerg-ulvefod er listet som forsvundet på den danske Rødliste fra 1997.

Vidste du…?

Bjerg-ulvefod er en karsporeplante, der formerer sig ved sporer. Planten bliver op til 10 cm høj.

Hvordan kan arten hjælpes?

Såfremt bjerg-ulvefod genfindes i Danmark, er det vigtigt at sørge for, at der på voksestedet er begrænset færdsel, så arten ikke bliver trampet itu. Derudover vil det være nødvendigt at holde voksestedet fri for opvækst af træer, buske og andre højtvoksende planter.

Sådan er arten beskyttet

Bjerg-ulvefod er fredet. Hvis den findes igen, må den ikke graves op, samles ind eller ødelægges. Den er omfattet af Habitatdirektivets bilag V og er listet som fredet på den danske Rødliste.

Denne artikel har udforsket bjerg-ulvefodens egenskaber, udbredelse, udseende, levevis, trusler og bevaring. Det er vigtigt at bevare sjældne planter som bjerg-ulvefod, da de bidrager til den biologiske mangfoldighed og økosystemets sundhed. Hvis du ser bjerg-ulvefod eller andre sjældne planter i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til forskning og overvågning af vores naturlige omgivelser.

Bjerg Ulvefod: En Sjælden Plante i Danmark

Bjerg Ulvefod (Lycopodium alpinum) er en lille plante, der engang var en del af Danmarks natur. Denne unikke plante kunne vokse op til 10 cm i højden og var tæt besat med små, nåleformede blade. Desværre er den nu forsvundet fra landet, men der er stadig håb om, at den en dag kan dukke op igen.

Udbredelse

Bjerg Ulvefod voksede oprindeligt på åbne heder i Danmark. Denne sjældne plante blev sidst set i 1989 og har tidligere været observeret på Anholt, i Vendsyssel og omkring Viborg. Hovedsageligt trives den i højfjeldet, så der er mulighed for, at den kan genopstå i Danmark i fremtiden. På trods af en eftersøgning i 1990 blev Bjerg Ulvefod desværre ikke genfundet.

Udseende

Bjerg Ulvefod er en lille urt, der kun bliver 5-10 cm høj. Den har en vandret liggende stængel, der er tæt besat med små skæl eller nåleformede blade. Fra stænglen vokser blågrønne skud opad, hvilket giver planten et unikt udseende.

Levevis

Bjerg Ulvefod vokser bedst på næringsfattige, sandede områder som heder eller grusgrave. Den trives bedst i lysåbne områder. Desværre er trusler som færdsel og tilgroning af dens naturlige levesteder årsagen til dens forsvinden fra Danmark.

Trusler og Bevaring

Bjerg Ulvefod er listet som forsvundet på den danske Rødliste fra 1997. Man mener, at menneskelig aktivitet og tilgroning af dens voksesteder har været årsag til dens forsvinden. Selvom den ikke længere findes i Danmark, er den stadig fredet. Hvis den en dag viser sig igen, må den ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt Bjerg Ulvefod genfindes i Danmark, er det vigtigt at beskytte dens levesteder. Begrænset færdsel vil sikre, at planten ikke bliver trampet itu, og det vil også være nødvendigt at holde voksestederne fri for opvækst af træer, buske og andre højtvoksende planter.

Interessante fakta

  • Ulvefod er en karsporeplante, der formerer sig ved sporer.
  • Bjerg Ulvefod var tidligere kendt som en plante, hvorfra man kunne udvinde et sporestøv, der blev kaldt heksemel. Dette støv blev ifølge gammel overtro brugt af hekse til onde formål, men det kunne også anbringes i vindueskarmen for at beskytte mod hekseri og trolddom.
  • Selvom Bjerg Ulvefod ikke længere findes i Danmark, kan du stadig indberette eventuelle fund af denne eller andre arter i den danske natur ved at bruge artsportalen.

Bjerg Ulvefod er et fascinerende eksempel på en sjælden plante, der har forsvundet fra Danmark. Det er vores ansvar at beskytte og bevare vores natur, så unikke arter som Bjerg Ulvefod kan få en chance for at trives igen. Lad os håbe på, at vi en dag får glæden af at se denne lille plante vende tilbage til vores smukke land.

Guide til dyr i Danmark, der minder om Bjerg-Ulvefod

Bjerg-Ulvefod (Lycopodium alpinum) er en lille plante med tæt besatte små, nåleformede blade. Selvom den er forsvundet fra Danmark, er der håb om, at den en dag vil komme tilbage. Bjerg-Ulvefod vokser på åbne heder og udvikler sporestøv, der tidligere blev kaldt heksemel. Det siges, at hekse brugte dette støv til ondskab, men det kunne også bruges til at afværge hekseri og trolddom.

Udbredelse

Bjerg-Ulvefod anses nu for at være forsvundet fra Danmark. Den har altid været sjælden og blev sidst set i 1989. Tidligere voksede den på Anholt, i Vendsyssel og omkring Viborg. Den trives normalt på højfjeldet. Måske vil den en dag dukke op igen i Danmark, men i en søgning i 1990 blev den ikke genfundet.

Udseende

Bjerg-Ulvefod er en lille urt, der kun bliver 5-10 cm høj. Den har en vandret, tæt besat stængel med skæl eller nåleformede blade. Fra stænglen vokser blågrønne skud opad.

Levevis

Bjerg-Ulvefod vokser på næringsfattig, sandet jord, såsom heder eller i grusgrave. Den trives bedst på lysåbne steder.

Trusler og bevaring

Man mener, at Bjerg-Ulvefod er forsvundet på grund af slitage af voksestederne og tilgroning. Den er blevet klassificeret som forsvundet i Danmark ifølge den danske Rødliste fra 1997.

Vidste du…?

Bjerg-Ulvefod er en karsporeplante, der formerer sig ved sporer. Den bliver op til 10 cm høj.

Sådan er arten beskyttet

Bjerg-Ulvefod er en fredet plante. Hvis den genfindes i Danmark, er det vigtigt, at den ikke graves op, samles ind eller ødelægges. Den er beskyttet af Habitatsdirektivet, er på bilag V, og er opført på Rødlisten.

Hvad kan hjælpe arten?

Hvis Bjerg-Ulvefod bliver genfundet i Danmark, er det vigtigt at sørge for, at der er begrænset færdsel på voksestedet for at forhindre, at planten bliver trampet ihjel. Det er også nødvendigt at holde voksestedet fri for træer, buske og andre højtvoksende planter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Bjerg Ulvefod?

Bjerg Ulvefod (Lycopodium alpinum) er en lille plante, der kun bliver op til 10 cm høj. Den har tæt besatte små, nåleformede blade og vokser på åbne heder.

Hvad er status for Bjerg Ulvefod i Danmark?

Bjerg Ulvefod regnes nu som værende forsvundet fra Danmark. Den har altid været sjælden og blev sidst konstateret i 1989. Tidligere har den vokset på Anholt, i Vendsyssel og omkring Viborg. Der er dog håb om, at den en dag kan dukke op igen i landet.

Hvordan ser Bjerg Ulvefod ud?

Bjerg Ulvefod er en lille urt, der kun bliver 5-10 cm høj. Den har en vandret liggende stængel, der er tæt besat med små skæl eller nåleformede blade. Fra stængelen vokser blågrønne skud opad.

Hvor vokser Bjerg Ulvefod?

Bjerg Ulvefod vokser på næringsfattig, sandet bund på steder som heder eller i grusgrave. Den foretrækker lysåbne voksesteder.

Hvorfor er Bjerg Ulvefod forsvundet i Danmark?

Man mener, at Bjerg Ulvefod er forsvundet på grund af færdsel og dermed slitage af voksestedet samt tilgroning af voksestedet. Disse faktorer har bidraget til dens forsvinden.

Hvorfor er Bjerg Ulvefod vigtig at bevare?

Bjerg Ulvefod er en sjælden plante, og derfor er det vigtigt at bevare den for at opretholde den biologiske mangfoldighed og for at bevare en naturlig levestedstype som heder.

Hvordan er Bjerg Ulvefod beskyttet?

Bjerg Ulvefod er fredet i Danmark. Hvis den findes igen, må den ikke graves op, samles ind eller ødelægges. Den er desuden omfattet af habitatdirektivets bilag V og er også opført på den danske Rødliste.

Hvad kan hjælpe med at bevare Bjerg Ulvefoden?

Hvis arten genfindes i Danmark, er det vigtigt at begrænse færdslen på voksestedet for at undgå at arten bliver trampet itu. Det vil også være nødvendigt at holde voksestedet fri for opvækst af træer, buske og andre højtvoksende planter.

Hvilken betydning har sporestøv fra Bjerg Ulvefod haft tidligere?

Arter af ulvefod udvikler sporestøv, som tidligere blev kaldt heksemel. Gamle overtro fortalte, at hekse brugte dette støv til at gøre ondt med. Støvet kunne dog også anbringes i vindueskarmen som beskyttelse mod hekseri og trolddom.

Hvad kan man gøre, hvis man finder Bjerg Ulvefod i naturen?

Hvis man finder Bjerg Ulvefod i naturen i Danmark, kan man indberette dette fund på artsportalen.

Andre populære artikler: Avnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningAlmindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterSkovskade: En farverig og sky skovfuglBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystRæven: En vidt udbredt og fascinerende dansk dyreartTejsten: En Fugl af KlippekysterneKødfarvet gøgeurt: En smuk orkidé i den danske naturStrandskade: En Guide til Danmarks KystfuglKinesisk sovekutling: En indført art i EuropaRødeg: Et smukt træ med en rig historieBakke-gøgeliljeStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerRødhøne: En smuk og farverig hønsefugl