livop.dk

Majsild: En Stimefisk med Unikke Egenskaber

Majsild (Alosa alosa) er en fascinerende fisk, der sjældent findes langs de danske kyster og i fjorde. I de senere år er arten kun blevet registreret som bifangst i Ringkøbing Fjord.

Udbredelse

Majsild er kendt for at leve som en stimefisk i havet tæt på kysten. Om forsommeren vandrer de kønsmodne majsild op i større vandløb for at gyde. Ynglen vandrer om efteråret ud i saltvand.

Krav til Levesteder

På egnede gydestrækninger er vandkvaliteten af en god biologisk kvalitet, og vandløbet har en varieret struktur med karakteristiske stryg og pools. Derudover er der spredt forekomst af undervandsplanter og gerne stedvis forekomst af træer langs bredden.

Vidste du…?

Majsild kan kendes på, at den kun har én kort rygfinne, og at sidelinjen mangler. Majsild har færre pletter og færre skæl end stavsild.

Sådan er Arten Beskyttet

Majsild er opført på Habitatdirektivets bilag II+V, Bern-konventionens liste III og Rødlisten.

Hvad kan Hjælpe Arten?

For at sikre en naturlig bestand af majsild, er det vigtigt, at arten kan vandre frit mellem gydeområderne og opvækstområderne. Fjernelse af spærringer på vandløbene vil derfor hjælpe arten.

Derudover er det nødvendigt at sikre rent vand i vandløbene samt en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og mere roligtflydende dybe partier.

I lysåbne ådale er tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året afgørende for et godt levested for majsild. Hvis disse gode forhold ikke er til stede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Læs mere om majsild påfishbase.org.

Indberet dine fund af arter i den danske natur påartsportalen.

Artikelkilde: Majsild – Naturstyrelsen

Introduktion

Majsild, også kendt som Alosa alosa, er en fascinerende fisk, der sjældent fanges langs de danske kyster og i fjorde. I de senere år er arten kun blevet registreret som bifangst i Ringkøbing Fjord.

Udbredelse

Majsild er kendt for at leve som en stimefisk i havet tæt på kysten. I forsommeren vandrer de kønsmodne majsild op i større vandløb for at gyde. Om efteråret vandrer ynglen ud i saltvand. Mens arten ikke er meget udbredt langs de danske kyster, er den mere almindelig i Ringkøbing Fjord.

Krav til Levesteder

Majsild trives bedst i vandløb med god vandkvalitet og en varieret vandløbsstruktur, der omfatter stryg og pools. Det er også vigtigt, at der er undervandsplanter og træer langs bredden af vandløbet. Disse egenskaber skaber gode gydestrækninger for majsild og hjælper med at opretholde en naturlig bestand.

Vidste du…?

En interessant kendetegn ved majsild er, at den kun har én kort rygfinne, og at den mangler en sidelinje. Derudover har majsild færre pletter og færre skæl end stavsild.

Sådan er arten beskyttet

Majsild er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste III. Den er også optaget på Rødlisten over truede arter. For at hjælpe med at bevare arten er det vigtigt at fjerne spærringer på vandløbene, så majsild kan vandre frit mellem gydeområder og opvækstområder. Derudover er rent vand og en god vandløbsstruktur med lavvandede grusområder og mere roligtflydende dybe partier også essentielt for majsildens overlevelse.

Hvad kan hjælpe arten?

For at sikre en naturlig bestand af majsild er en skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering af vandløb med til at genskabe gode forhold for arten. Det inkluderer tilstedeværelsen af forskellige vandplanter året rundt, især i lysåbne ådale, hvor majsild kan trives.

Så næste gang du er ved en dansk fjord, husk at holde øje med majsildens fascinerende liv. Disse fisk er smukke og vigtige for vores økosystem. Lad os gøre vores bedste for at bevare deres levesteder og bevare vores arv af naturlig skønhed.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor findes majsild normalt henne?

Majsild fanges sjældent langs de danske kyster og i fjorde. I de senere år er arten kun registreret i bifangster i Ringkøbing Fjord.

Hvad er kravene til majsilds levesteder?

Majsild lever som stimefisk i havet nær kysten. I forsommeren vandrer de kønsmodne majsild op i større vandløb for at gyde. Yngelen vandrer om efteråret ud i saltvand. På egnede gydestrækninger er vandkvaliteten af en god biologisk kvalitet, og vandløbet har en varieret vandløbsstruktur med karakteristiske stryg og pools. Derudover er der spredt forekomst af undervandsplanter og gerne stedvis forekomst af træer langs bredden.

Hvordan kan man kende en majsild?

Majsild kan kendes på, at den kun har én kort rygfinne, og at sidelinjen mangler. Majsild har færre pletter og færre skæl end stavsild.

Hvordan er majsild beskyttet?

Majsild er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste III. Desuden er arten opført på rødlisten.

Hvad kan hjælpe med at bevare majsild?

For at sikre en naturlig bestand af majsild, er det vigtigt, at arten frit kan vandre i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Fjernelse af spærringer på vandløbene vil derfor være til hjælp for majsild. Desuden er rent vand i vandløbene og fysisk variation med grusområder og dybe partier vigtigt. Tilstedeværelsen af forskellige vandplanter i lysåbne ådale er også afgørende for et godt levested for majsild. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan man genskabe dem gennem skånsom vedligeholdelse eller restaurering.

Hvordan kan man lære mere om majsild?

Man kan læse mere om majsild på fishbase.org og indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan er majsildens bestand i øjeblikket?

Majsildens bestand er sjælden langs de danske kyster og i fjorde. I de senere år er arten kun registreret i bifangster i Ringkøbing Fjord.

Hvad er betingelserne for et godt levested for majsild?

Et godt levested for majsild inkluderer egnede gydestrækninger med god biologisk vandkvalitet og en varieret vandløbsstruktur. Der skal være tilstedeværelse af undervandsplanter og træer langs bredden.

Hvor kan jeg indberette mine fund af majsild?

Du kan indberette dine fund af majsild og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan kan man hjælpe med at bevare majsildens bestand?

For at bevare majsildens bestand er det vigtigt at fjerne spærringer på vandløbene, sikre rent vand og skabe fysisk variation i vandløbene. Desuden er tilstedeværelsen af forskellige vandplanter i lysåbne ådale afgørende. Man kan også bidrage ved at indberette fund af majsild og andre arter på artsportalen.

Andre populære artikler: Priklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af DanmarkStorblomstret brunelle: En truet plante på SjællandSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveHestekastanje: Et smukt og alsidigt træKamillebladet månerude: En sjælden bregne i DanmarkBlisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående KendetegnStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartAlken: En Fascinerende HavfuglRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglHvidklire: En fascinerende fugl på trækSkestork – En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkGravand: En fascinerende fugl i DanmarkHassel – En Almindelig Skovbusk i DanmarkStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artEghjorten: Europas største billeHalsbåndmusKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskHelt: En populær spisefisk med en bred udbredelse i DanmarkArmensk brombær – en tornet busk med stor udbredelse i Danmark