livop.dk

Stør: En fascinerende og truet fisk i Danmark

Stør (Acipenser sturio) er en imponerende fisk, der engang var almindelig langs de danske kyster. Desværre er den nu en sjældenhed, og det sidste eksemplar menes at være fanget i 1952 i Limfjorden ved Venø. Støren er en bundfisk, der lever i havet, men om foråret trækker de kønsmodne fisk op i floder for at gyde på dybt vand med stærk strøm. I dag findes der kun to selvreproducerende bestande af stør i Europa: i Gironde-floden i Frankrig og i Rioni-floden i Georgien.

Krav til levesteder for støren

For at en flod eller et større vandløb kan være egnet som gydeområde for støren, skal der være en stenet bund og rigelig forekomst af insektlarver, små krebsdyr, bløddyr og småfisk, som udgør fødegrundlaget for de små stør. Derudover er en god vandkvalitet afgørende for at sikre yngelens gode opvækstvilkår.

Vidste du…?

Støren kan kendes på sine savtaklignende rygskjolde. Den kan blive omkring 2 meter lang og veje op til 400 kg. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er mellem 8 og 14 år, mens hannerne når kønsmodenhed mellem 7 og 9 år.

Sådan er arten beskyttet

Støren er en beskyttet art i henhold til Habitatdirektivet, Bonn-konventionen og CITES/Washingtonkonventionen. Disse internationale aftaler har til formål at bevare og beskytte truede dyrearter. Støren er kun udbredt i den østlige del af Østersøen, så den kan næppe genindvandre til Danmark af sig selv.

Hvad kan hjælpe arten?

Der er håb for støren i Danmark. Gudenåen er sandsynligvis af sådanne dimensioner, at støren vil kunne leve i den. Det kræver dog, at der i hovedløbet retableres gode forhold med stenet bund, som støren kræver. Det er vigtigt at bevare og genskabe egnede gydeområder og forbedre vandkvaliteten for at hjælpe støren og andre truede arter.

Støren er en fascinerende fisk, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os håbe, at vi kan genskabe levesteder og bevare denne imponerende art for kommende generationer.

Støren: En Kæmpefisk med Savtaklignende Skjolde

Støren (Acipenser sturio) er en stor og imponerende fisk, der engang var almindelig langs de danske kyster. Desværre har den nu en meget begrænset udbredelse og menes ikke at kunne genindvandre til Danmark af sig selv. I dette artikel vil vi udforske interessante fakta om støren og lære mere om dens levesteder, adfærd og beskyttelse.

Udbredelse

I det 19. århundrede blev der jævnligt fanget stør langs de danske kyster. Dog menes det sidste eksemplar at være fanget i 1952 i Limfjorden ved Venø. I dag findes der med sikkerhed kun to selvreproducerende bestande i Europa – én i Gironde-floden i Frankrig og én i Rioni-floden i Georgien.

Krav til Levesteder

Støren lever som en bundfisk i havet, men om foråret trækker de kønsmodne fisk op i floder for at gyde på dybt vand med stærk strøm. For at en flod eller et større vandløb er egnet som gydeområde for støren, skal der være en stenet bund og rigelig forekomst af insektlarver, små krebsdyr, bløddyr og småfisk – disse udgør fødegrundlaget for de små stør.

Derudover kræver støren en god vandkvalitet for at sikre yngelen optimale opvækstvilkår.

Vidste du…?

Stør er kendt for sine savtaklignende rygskjolde. Den kan blive op til 2 meter lang og veje op til 400 kg. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er mellem 8 og 14 år gamle, mens hannerne bliver kønsmodne mellem 7 og 9 år gamle.

Beskyttelse af Støren

Støren er en truet art og er beskyttet af forskellige internationale aftaler og konventioner, herunder EF-Habitatdirektivet, Bonn-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionen liste I. Disse beskyttelsesforanstaltninger er indført for at bevare støren og sikre dens overlevelse.

Hvad kan hjælpe arten?

En mulighed for at hjælpe støren er ved at forbedre levestederne. Det er blevet foreslået, at Gudenåen sandsynligvis har de rette dimensioner til at huse støren, men det kræver, at der genskabes gode forhold med en stenet bund, som støren har brug for.

Læg mærke til størrelsesdimensionerne af de forskellige elementer og de anvendte HTML-tags, der er anvendt til tekstformatering og vægtning af indhold! Dette kan hjælpe med at gøre artiklen mere struktureret og visuelt appellerende.

Dyrearter i Danmark, der minder om Stør

Støren, eller Acipenser sturio, er en fisk, der engang var almindelig langs de danske kyster. Desværre er det sidste eksemplar af denne storslåede fisk fanget i 1952 i Limfjorden ved Venø. Dog findes der stadig to produktive bestande i Europa – den ene i Gironde-floden i Frankrig og den anden i Rioni-floden i Georgien.

Krav til levesteder

Støren er en bundfisk, der normalt lever i havet. Om foråret trækker de kønsmodne fisk op i floder for at gyde i dybt vand med stærk strøm. For at en flod eller et større vandløb skal være egnet som gydeområde for støren, kræver det, at bunden er stenet, og at der er rigelig mængde af insektlarver, små krebsdyr, bløddyr og småfisk, som udgør fødegrundlaget for de små støryngel. Derudover er en god vandkvalitet også afgørende for, at yngelen kan vokse optimalt.

Vidste du?

Støren kan kendes på sine savtaklignende rygskjolde. Denne imponerende fisk kan blive op til 2 meter lang og veje op til 400 kg. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er mellem 8 og 14 år gamle, mens hannerne når deres kønsmodenhed ved 7-9 års alderen.

Sådan er arten beskyttet

På grund af Størens sjældenhed er den omfattet af Habitatdirektivets bilag II+IV, Bonn-konventionens liste II samt CITES/Washingtonkonventionens liste I/bilag A. Dette betyder, at fiskeriet og handlen med denne dyreart er strengt reguleret for at bevare dem og forhindre yderligere udryddelse.

Hvad kan hjælpe arten?

Gudenåen er sandsynligvis af tilstrækkelig størrelse til at huse Støren, hvis de rette forhold genoprettes. Dette inkluderer at skabe god bundstruktur med sten, som Støren kræver. Da Støren kun naturligt findes i den østlige del af Østersøen, er det usandsynligt, at de kan vende naturligt tilbage til Danmark på egen hånd.

For at bevare og beskytte Støren er det vigtigt, at vi forstår deres naturlige leveområder og beskytter disse områder samt arbejder på at genskabe optimale betingelser for deres gydning og yngelpleje. Desuden er det nødvendigt at opretholde streng regulering af fiskeriet og handlen med Støren for at undgå deres uddøen. Kun ved at tage disse forholdsregler kan vi bevare denne imponerende fiskeart til glæde for eftertiden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor længe siden blev der sidst fanget en stør langs de danske kyster?

Det sidste eksemplar af stør blev fanget i 1952 i Limfjorden ved Venø.

Hvilke to selvreproducerende bestande af stør findes der i Europa?

Der findes med sikkerhed to selvreproducerende bestande af stør i Europa, nemlig i Gironde-floden i Frankrig og i Rioni-floden i Georgien.

Hvad kræver en flod eller et større vandløb for at være egnet som gydeområde for støren?

For at en flod eller et større vandløb skal være egnet som gydeområde for støren, skal der være stenet bund, og der skal være rigelig forekomst af insektlarver, små krebsdyr, bløddyr og småfisk, som udgør fødegrundlaget for de små stør.

Hvad kræves der for at sikre yngelen gode opvækstvilkår?

For at sikre yngelen gode opvækstvilkår kræves der en god vandkvalitet.

Hvad er kendetegnene ved stør?

Støren kan kendes på sine savtaklignende rygskjolde. Den kan blive omkring 2 meter lang og veje op til 400 kg. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er 8-14 år, og hannerne når de er 7-9 år.

Hvordan er arten beskyttet?

Stør er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II+IV og Bonn-konventionens liste II. Den er også opført på CITES/Washingtonkonventionen liste I/bilag A.

Hvad kan hjælpe arten?

Gudenåen er sandsynligvis af sådanne dimensioner, at støren vil kunne leve i den. Det kræver dog, at der i hovedløbet retableres gode forhold med stenet bund, som støren kræver. Støren er kun udbredt i den østlige del af Østersøen, så den kan næppe genindvandre til Danmark af sig selv.

Andre populære artikler: Amerikansk ribbegople – også kendt som dræbergopleStalling: En Stålgrå LaksefiskSkeanden – En fascinerende fugl med et skeformet næbSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkSort svane: en smuk og mystisk fuglAlmindelig konk: En omfattende guide til denne danske havsneglSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandSkarven: En Fascinerende VandfuglAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkSyren, almindeligGuldsjakal: En sjælden gæst i den danske naturØresvin – En Guide til dette Fascinerende HavdyrMosegrisen: En guide til Danmarks almindelige gnaverEngriflet tjørn – En omfattende guideLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i Danmark