livop.dk

Ørred

Ørreden er en af Danmarks mest almindelige og udbredte fiskearter. Den findes overalt i landet undtagen på nogle af de mindre øer. Bækørreder trives primært i bække og åer, mens sø- og havørreder også kan findes i søer samt i fjorde og havet langs kysten.

Udseende

Bækørreden adskiller sig fra sø- og havørreder ved at bevare den mørkere farvetegning, der kendetegner ungfisk, samt ved at have røde pletter langs siden. Sø- og havørreder er typisk sølvblanke med sorte prikker og mangler de røde prikker. Fedtfinnen hos bækørreden er gul-rød, mens den er mindre kraftigt farvet hos sø- og havørreder. Generelt bliver bækørreder ikke så store som sø- og havørreder. En bækørred bliver sjældent over 60-70 cm (3-4 kg) og har en normalstørrelse på 30-40 cm, mens havørreder kan nå en størrelse på 100 cm og en vægt på over 12 kg. Sø- og havørreder kan nemt forveksles med laks, men kan skelnes ved at haleroden er højere end hos laks, halefinnen kun er svagt indskåret, og fedtfinnen er grålig hos laksen.

Levevis

Bækørreder adskiller sig fra sø- og havørreder ved ikke at gennemgå en smoltificering, hvor de unge ørreder bliver i stand til at udvandre til havet. Bækørreder bliver i det vandløbssystem, hvor de er udklækket, mens sø-ørreder vandrer ned ad vandløbet, men stopper i en større sø. Havørreder er de ørreder, der fuldfører trækket til havet. Alle varianter af ørred er opportunistiske i deres fødevalg og lever af invertebrater og småfisk. I ferskvand spiser de typisk insekter, snegle, orme og småfisk. I havet lever havørreden af smådyr som tanglopper og børsteorme samt en lang række småfisk som tobis, sild, kutlinger og små torsk.

I vandløb står ørreden typisk i strømlæ bag sten, grøde eller trærødder, og underskårne brinker er et yndet opholdssted. Ørreder kan findes i selv relativt små vandløb ned til en bredde på 50 cm. Ørreden trives bedst i relativt koldt, iltrigt vand med en temperatur på 10-15 ⁰C, men kan også overleve i vand tæt ved 0 ⁰C.

Udfordringer for Ørredbestanden

Selvom ørreden er almindelig og udbredt i Danmark, har menneskelig påvirkning af vandløbene været et problem for bestandene mange steder i landet. Forsuring, næringsstofbelastning, udretning og især menneskeskabte barrierer har begrænset de vilde bestande og resulteret i, at nogle vandløb ikke længere har en ørredbestand. Siden 1980erne er udviklingen dog vendt, men der er stadig mange steder i landet, hvor forholdene er forringede på grund af menneskelig aktivitet. I fremtiden kan øget vandtemperatur og ændrede nedbørsforhold som følge af klimaforandringer potentielt blive problematiske for den danske ørredbestand.

Vidste du…?

Havørred, bækørred og sø-ørred er en og samme art.

Læs mere om ørred påfiskepleje.dk

Læs mere om ørred påfishbase.

Tag på en fisketur og oplev den smukke ørred i Danmarks fantastiske natur!

Ørred – En fascinerende dansk fiskeart

Ørreden er en almindelig og velkendt fiskeart i Danmark. Med sin smukke farvetegning og spændende levevis er ørreden et populært mål for sportsfiskere og et vigtigt element i vores økosystemer. Lad os udforske nogle interessante fakta om denne fantastiske fisk.

Udbredelse og habitat

Ørreden, videnskabeligt kendt som Salmo trutta, er udbredt i hele Danmark med undtagelse af enkelte mindre øer. Bækørreder findes primært i bække og åer, mens sø- og havørreder også kan findes i søer og kystnære områder, herunder fjorde og havet langs vores kystlinje.

Udseende og forskelle mellem arterne

Bækørreden adskiller sig fra sø- og havørreder ved at bevare sin mørkere farvetegning, der kendetegner ungfisk, samt ved at have røde pletter langs siden. Sø- og havørreder er typisk sølvblanke med sorte prikker og mangler de røde prikker. Fedtfinnen er også mere kraftigt farvet hos bækørreden. Bækørreder bliver generelt ikke så store som sø- og havørreder med en gennemsnitlig størrelse på omkring 30-40 cm, i modsætning til havørreder, der kan vokse op til 100 cm og veje over 12 kg.

Det kan være svært at skelne sø- og havørreder fra laks, men der er visse kendetegn, der adskiller dem. Haleroden på en ørred er højere end hos laks, og halefinnen er kun svagt indskåret, mens laksens halefinne er tydeligt kløftet. Fedtfinnen hos laksen er også mere grålig. Bækørreden er ofte lettere at adskille fra laks end de andre typer af ørred.

Levevis

Ørreden lever opportunistisk og har et varieret fødevalg. I ferskvand spiser den typisk insekter, snegle, orme og mindre fisk. I havet lever havørreder af smådyr som tanglopper og børsteorme samt småfisk som tobis, sild og kutlinger. Ørreder foretrækker relativt koldt og iltrigt vand med en optimal temperatur på 10-15 grader Celsius, men kan også overleve i vand tæt på frysepunktet.

I ferskvand opholder ørreder sig typisk i strømlæ bag sten, grøde eller trærødder. Vandløb med underskårne brinker er særligt populære opholdssteder for ørreden. Ørreden kan trives i relativt små vandløb med en bredde på helt ned til 50 cm.

Udfordringer og bevaring

Desværre påvirker menneskelig aktivitet ørredbestandene i Danmark negativt. Forsuring, næringsstoffer, udretning af vandløb og især menneskeskabte barrierer har begrænset ørredens levesteder, og mange vandløb har mistet deres ørredbestand. Dette har dog ændret sig siden 1980erne, hvor der er blevet gjort en indsats for at genoprette bestandene.

Trods dette er der stadig områder i Danmark, hvor forholdene er forringede på grund af menneskelig aktivitet. Klimaforandringer medfører også nye udfordringer, da øget vandtemperatur og ændrede nedbørsforhold kan påvirke ørredbestandene negativt.

Vidste du…?

Havørred, bækørred og sø-ørred tilhører samme art – ørreden!

Ørreden er en spændende og fantastisk fiskeart, der beriger vores natur og begejstrer sportsfiskere overalt i Danmark. Hvis du vil vide mere om ørreden, kan du læse videre på fiskepleje.dk og fishbase.

Andre populære artikler: Snehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturBlåbær: En Guide til Dette Lille DværgbuskdyrHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkIris: En Stor Sommerfugl i DanmarkSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartTinksmed: En sjælden fugl i dansk naturFlodlampret: En fascinerende vanddyr i danske vandløbSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturNæsebjørn: Et karakteristisk dyr fra SydamerikaRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkRødeg: Et smukt træ med en rig historieHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglBrasen: Danmarks største karpefiskPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artAmerikansk ribbegople – også kendt som dræbergopleSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskPriklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af Danmark