livop.dk

Gråsæl: En guide til Nordatlantens vidunderlige dyr

Gråsælen er en fascinerende og udbredt art, der lever i hele Nordatlanten. Disse majestætiske dyr ernærer sig primært af fisk, men de spiser også krebsdyr og blæksprutter. De foretrækker at bo i kystområder på øer, sandstrande, rev, skær, holme og sandbanker, hvor de kan leve uforstyrret.

Udbredelse

Tidligere var gråsælen en almindelig og udbredt sælart i de danske farvande og ynglede i områder langs de danske kyster indtil omkring 1900. I dag er arten dog blevet sjælden og findes kun i få antal i Østersøen, Kattegat og Vadehavet. Dog er antallet af gråsæler i danske farvande steget i de senere år. Især ved Bornholm og Christiansø ses der mange gråsæler. Ynglebestanden er dog stadig lille, hvor kun 5-10 gråsælhunner føder deres unger i Danmark.

I 2007 blev der gjort tre bemærkelsesværdige fund af gråsælunger i den danske del af Vadehavet. Dette indikerer, at Danmarks største sælart, gråsælen, er begyndt at yngle igen efter en pause på næsten 100 år. Disse fund blev gjort på Fanøs vestkyst, ved Blåvands Huk og på stranden ud for Kærgaard Plantage.

Udseende

Gråsælen er kendetegnet ved dens korte, grålige pels med mørke pletter. Hannernes pels er mørkegrå med få lyse pletter, mens hunnernes pels ofte er lysegrå med mørke pletter. Gråsælen har en karakteristisk kropsform, spæklag og lemmer, der er omdannet til luffer, hvilket er tilpasninger til livet i vand. Den har ingen synlige ydre ører, og dens snude går i ét med panden.

Føde

Gråsælen lever primært af fisk, men den spiser også krebsdyr og blæksprutter. Mindre byttedyr sluges normalt hele under vandet, mens sælen tager større byttedyr med til overfladen og bruger forluffernes kløer til at rive byttet i mindre stykker, før det sluges.

Levevis

Gråsælen lever i kystområder med uforstyrrede øer, sandstrande, rev, skær, holme og sandbanker. Her hviler og yngler sælerne. På land er de ofte samlet i små flokke. Under parringstiden, der finder sted i marts-april, opretter de stærkeste hanner et harem med op til ti hunner, som de aggressivt forsvarer mod andre hanner. Efter en hvileperiode på omkring fire måneder sætter ægget sig fast i livmodervæggen, og den egentlige fosterudvikling begynder.

Gråsælen er en fantastisk dyreart, der beriger Nordatlantens økosystem. Lad os værdsætte og beskytte disse smukke dyr, så de fortsat kan trives i vores farvande.

Gråsæl: Et Flot Havdyr

Gråsæler er majestætiske havdyr, der er udbredt i hele Nordatlanten. De har en varieret kost, der primært består af fisk, men de spiser også krebsdyr og blæksprutter. Disse fascinerende skabninger trives i kystområder på øer, sandstrande, rev, skær, holme og sandbanker, hvor de kan leve uforstyrret af mennesker og andre rovdyr.

Udbredelse og status

Gråsælen var tidligere en almindelig og udbredt sælart i de danske farvande, hvor de ynglede på uforstyrrede lokaliteter ved kysterne. Dog er arten nu kun til stede i fåtal i Østersøen, Kattegat og Vadehavet. Antallet af gråsæler, der ses i danske farvande, er dog steget i de senere år. Især ved Bornholm og Christiansø kan man opleve mange gråsæler. Desværre er ynglebestanden stadig lille, da kun 5-10 gråsælhunner føder deres unger i Danmark.

For første gang på næsten 100 år er det dog blevet påvist, at gråsæler yngler igen i den danske del af Vadehavet. Naturstyrelsen fandt tre gråsælunger inden for kun tre uger i begyndelsen af 2007. Denne genopblomstring af gråsæler i Danmark er fantastiske nyheder for naturelskere og bekræfter, at vores indsats for at bevare og beskytte disse dyr har båret frugt.

Udseende

Gråsæler kan genkendes på deres korte, grålige pels med mørke pletter. Hannernes pels er mørkegrå med få lyse pletter, mens hunnernes pels oftest er lysegrå med mørke pletter. Deres kropsform, spæklag, korte og glatte pels og de omdannede lemmer til luffer er alle tilpasninger til livet i vandet. Gråsæler har ingen synlige ydre ører, og deres forluffer bruges til bevægelse på land, mens baglufferne giver dem fremdrift, når de svømmer.

Føde

Gråsæler lever primært af fisk, men de spiser også krebsdyr og blæksprutter. Mens de små byttedyr som regel sluges hele under vandet, tager sælerne større byttedyr med til overfladen. Her bruger de forluffernes kløer til at rive byttet i mindre stykker, før de sluges.

Levevis

Gråsæler lever i kystområder, hvor der er uforstyrrede øer, sandstrande, rev, skær, holme og sandbanker. Det er her, de hviler og yngler. På land er sælerne ofte samlet i små flokke. Forplantningstiden finder sted i marts-april, hvor de stærkeste hanner danner et harem bestående af op til ti hunner. Dette harem bliver aggressivt forsvaret mod andre hanner.

Æggene befrugtes i livmoderen og forbliver i et hvilestadium, før de sætter sig fast i livmodervæggen. Efter omkring fire måneder begynder den egentlige fosterudvikling.

Gråsælen er et fantastisk dyr, der er rigt repræsenteret i danske farvande. Hold øje med dem næste gang du besøger det smukke danske kystområde og oplev disse majestætiske havdyr på tæt hold!

Andre populære artikler: Sortterne: En truet fugl i DanmarkStrandskade: En Guide til Danmarks KystfuglHusrottenNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkHavlampret – En Fascinerende HavdyrSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkStorplettet PerlemorsommerfuglIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrLaks: En guide til denne fascinerende fiskSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveDværgmus – Danmarks mindste gnaverGul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplanteLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeLiden najade: En sjælden undervandsplante i DanmarkInsekter: Naturens små vidundereMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenFiskeørn: En Storslået Rovfugl i Danmark