livop.dk

Stor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i Danmark

Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) er en relativ lille guldsmed, men lidt større end de andre kærguldsmede. Hannen kan kendes på den citrongule tegning på bagkroppen og kan blive op til 45 mm lang.

Udbredelse og trusler

Stor kærguldsmed findes ved solbeskinnede søer i skov og der er registreret ynglende individer på Falster, Møn og i Nordsjælland. Desværre er arten sjælden i Danmark og er gået tilbage i løbet af de sidste hundrede år. I dag findes den kun ved nogle få søer eller vandhuller på Sjælland og Falster, og det er uvist, om arten stadig forekommer i Midtjylland.

Tilførsel af næringsstoffer og tilgroning af søer truer de sidste ynglesteder for arten. Det er derfor vigtigt at bevare og beskytte de naturområder, hvor stor kærguldsmed lever.

Udseende og levevis

Stor kærguldsmede er store insekter med lang bagkrop, som ofte flyver meget omkring. Larverne lever i ferskvand. Hannen kan kendes på den citrongule tegning på bagkroppen, mens hunnen og den unge han har en sort bagkrop. Den voksne kærguldsmed bliver 38-45 mm lang og har et vingefang på 60-68 mm.

De voksne kærguldsmede opholder sig det meste af tiden et bestemt sted i vegetationen, hvorfra de angriber bytte, der flyver forbi. De jager ved hjælp af deres fremragende syn og spiser mindre insekter.

Stor kærguldsmed yngler i stillestående, næringsfattige eller svagt næringsrige søer og vandhuller i skov. Den foretrækker solbeskinnede vande med mange forskellige vandplanter og undervandsmosser. Hannen opretholder et territorium og jager andre hanner væk samt angriber bytte eller hunner, der flyver forbi.

Hunnen lever mere skjult end hannen. Man ser den som regel først, når den viser sig ved vandet i forbindelse med parringen og æglægningen. Ved parringen danner hannen og hunnen et såkaldt parringshjul, hvorefter hunnen afkaster æggene i vandoverfladen på steder med mange vandplanter eller tørvemosser.

Æggene klækkes i løbet af sommeren, og larven lever i vandet mellem forskellige vandplanter og tørvemosser. Efter to år forlader larven vandet en sen nat, kravler på land, og her foregår forvandlingen. Larvehuden sprækker, og det voksne dyr kommer ud. Hele processen varer omkring en halv time. Herefter går der 2-3 timer, hvor krop og vinger hærder, og så er den klar til sin første jomfruflyvning. Når guldsmeden er udfarvet og kønsmoden, flyver den tilbage til ynglelokaliteten.

Vidste du…?

Ofte ædes stor kærguldsmeds æg og larver af fisk, padder og rovinsekter.

Læs mere

Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport fra DMU nr 635, 2007.

Fredede insekter i Danmark. Entomologiske Meddelelser 61,2 +4 – 1993.

De danske guldsmede. Nielsen, Ole Fogh. Apollo Books 1.

Stor kærguldsmed: Et sjældent syn i Danmark

Stor kærguldsmed, også kendt som Leucorrhinia pectoralis, er en relativt lille guldsmed, dog lidt større end de andre kærguldsmede. Hannen kan genkendes på den citrongule tegning på bagkroppen og kan blive op til 45 mm lang. Denne smukke insekt findes ved solbeskinnede søer i skovområder. På trods af sin skønhed er stor kærguldsmed en sjælden art i Danmark, og dens ynglesteder trues af tilførsel af næringsstoffer og tilgroning af søer.

Udbredelse

Stor kærguldsmed har altid været sjælden i Danmark, men dens antal er også gået tilbage gennem de sidste hundrede år. I dag findes den kun ved nogle få søer eller vandhuller på Sjælland og Falster, og det er uvist, om arten stadig forekommer i Midtjylland. Tilførsel af næringsstoffer og tilgroning af søer truer de sidste ynglesteder for arten. Det er derfor vigtigt at beskytte og bevare de områder, hvor den stadig kan findes.

Udseende

Stor kærguldsmede er store insekter med en lang bagkrop, som ofte flyver meget omkring. Hunnen og den unge han har en sort bagkrop, mens hannen har den karakteristiske citrongule tegning på bagkroppen. Den voksne stor kærguldsmed kan blive mellem 38-45 mm lang og har et vingefang på 60-68 mm.

Føde

De voksne stor kærguldsmede opholder sig det meste af tiden på et bestemt sted i vegetationen, hvorfra de angriber bytte, der flyver forbi. De jager ved hjælp af deres fremragende syn og spiser typisk mindre insekter, som de fanger fra deres udkigspost.

Levevis

Stor kærguldsmed yngler i stillestående, næringsfattige eller svagt næringsrige søer og vandhuller i skove. Den foretrækker solbeskinnede vande med mange forskellige vandplanter og undervandsmosser. Hannen opretholder et territorium og forsvarer det mod andre hanner eller overfalder hunner, som flyver forbi. Hunnen lever mere skjult og bliver først synlig ved vandet, når det er tid til parring og æglægning.

Ved parringen danner hannen og hunnen et såkaldt parringshjul. Derefter afkaster hunnen æggene i vandoverfladen på steder med mange vandplanter eller tørvemosser. Æggene klækkes i løbet af sommeren, og larven lever i vandet mellem forskellige vandplanter og tørvemosser. To år efter forlader larven vandet en sen nat, kravler på land og foretager sin forvandling. Hele processen varer omkring en halv time. Herefter tager det 2-3 timer, hvor krop og vinger hærder, og så er den klar til sin første flyvning. Når guldsmeden er udfarvet og kønsmoden, flyver den tilbage til ynglelokaliteten.

Vidste du…?

Ofte bliver stor kærguldsmeds æg og larver ædt af fisk, padder og rovinsekter. Det gør det ekstra vigtigt at beskytte og bevare de ynglesteder, der er tilbage for denne sjældne guldsmed i Danmark.

Kilder:
Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport fra DMU nr 635, 2007.
Fredede insekter i Danmark. Entomologiske Meddelelser 61,2 + 4 – 1993.
De danske guldsmede. Nielsen, Ole Fogh. Apollo Books 1.

Introduktion

Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) er en sjælden og fascinerende insektart i Danmark. I denne artikel vil vi udforske denne smukke guldsmed samt nogle andre danske dyr, der har lignende egenskaber og levesteder. Vi vil dykke ned i deres udseende, levevis og truslerne, der påvirker deres eksistens. Læs videre for at opdage disse fantastiske væsner i det danske dyreliv.

1. Kort om Stor Kærguldsmed

Stor kærguldsmed er en relativ lille guldsmed, lidt større end de andre kærguldsmede. Hannen kan let genkendes på den citrongule tegning på bagkroppen. Den kan nå en længde på op til 45 mm. Denne art lever ved solbeskinnede søer i skovområder. Ynglende individer er blevet registreret på Falster, Møn og i Nordsjælland. Desværre er deres levesteder truet af tilførsel af næringsstoffer og tilgroning af søerne.

2. Lignende Danske Dyr

Ud over den Stor Kærguldsmed er der andre fascinerende dyr i Danmark, der deler lignende levesteder og egenskaber:

a) Fælles Kærguldsmed (Leucorrhinia dubia)

Den Fælles Kærguldsmed er en nærtbeslægtet art med Stor Kærguldsmed. Den er også relativt lille og har en sort bagkrop. Hannen har dog en mere orange farvetegning på bagkroppen, der adskiller den fra Stor Kærguldsmed. Den trives også ved solbeskinnede søer og er også truet af de samme trusler som Stor Kærguldsmed.

b) Skovvagtel (Bonasa bonasia)

Skovvagtel er en skovfugl med et karakteristisk udseende. Hannen har en gråbrun fjerdragt og en markant rødbrun fjerfri kulør over øjnene. Denne fugl foretrækker skovområder med åbne lysninger og buskbeklædte områder. Skovvagtlen har oplevet en tilbagegang på grund af tab af levesteder og jagttryk.

3. Trusler mod Lignende Danske Dyr

Desværre lider både Stor Kærguldsmed, Fælles Kærguldsmed og Skovvagtel under lignende trusler i Danmark. Tilgroning af søer, tilførsel af næringsstoffer og tab af levesteder er de primære faktorer, der påvirker overlevelsen af disse arter. Beskyttelse og bevarelse af deres levesteder er afgørende for at sikre deres overlevelse.

4. Konklusion

Stor Kærguldsmed er en fascinerende og sjælden guldsmedart i Danmark. Gennem denne artikel har vi udforsket dens unikke egenskaber samt nogle andre danske dyr, der har lignende træk og levesteder. Desværre er disse væsners overlevelse truet af menneskelige aktiviteter og tab af levesteder. Det er vigtigt, at vi alle gør vores del for at bevare og beskytte de smukke dyr i det danske dyreliv.

Andre populære artikler: Pibeanden – En Mellemstor SvømmeandEgernet: En karakteristisk og almindelig art i DanmarkKamillebladet månerude: En sjælden bregne i DanmarkBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artHusrottenGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrSenegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækstNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrEngriflet tjørn – En omfattende guideRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkKongeørn: En majestætisk fugl i DanmarkBelugastør: En Fascinerende FiskTranen: En fascinerende fugl i DanmarkLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskPurpur-gøgeurt: En sjælden orkidé i det danske landskabMosehornugle: En truet fugleart i Danmark