livop.dk

Birkemus – En lille gnaver med unikke egenskaber

Birkemusen, også kendt som Sicista betulina, er en lille gnaver, der kun findes på to steder i Danmark – i det vestlige Limfjordsområde og i den sydlige del af Jylland. Denne fascinerende lille mus har en række karakteristiske træk og lever i særlige habitater.

Udseende

Birkemusen kan genkendes på dens lange sorte rygstribe, der strækker sig fra dens øjne og ned til haleroden. Halen er længere end kroppen. Birkemusen måler typisk mellem 5-8 cm fra snude til halerod, mens halen kan være op til 11 cm lang. Den vejer mellem 5-15 g.

Pelsen på birkemusen består af en lys underuld og yderste dækhår. Dækhårene på oversiden er gulbrune med et sort område nær spidsen. På undersiden er musen lysegrå eller hvid. Hårene på halen er brune på oversiden, men gråhvide på undersiden.

Føde

Birkemusens kost består primært af insekter, larver, regnorme og edderkopper. Dog spiser birkemusen også frø, bær og friske, grønne plantedele. Denne alsidige kost giver birkemusen mulighed for at tilpasse sig forskellige habitater og finde føde året rundt.

Levevis

Birkemusen foretrækker at leve i lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Denne type habitat giver musen mulighed for at finde mad og skjule sig for rovdyr.

Birkemusen er primært aktiv om natten og bruger sin lange hale som støtte og balancehjælp, når den klatrer rundt i vegetationen. Fra oktober til maj går birkemusen i vintersøvn og bygger en rede af græs og mos. Under vintersøvnen falder dens kropstemperatur, og dens åndedræt bliver langsommere.

I maj til juli parrer birkemusen sig, og efter en drægtighedsperiode på 4-5 uger føder hun et kuld på 3-7 unger. Når ungerne er fem uger gamle, kan de klare sig selv.

Naturlige fjender

Birkemusen er en vigtig del af fødekæden og er sandsynligvis bytte for rovdyr som ræve og rovfugle. Dette er en del af den naturlige balance i økosystemet.

Beskyttelse og bevarelse

Birkemusen er en fredet art og er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Den er også inkluderet på rødlisten og er omfattet af en forvaltningsplan. For at hjælpe med at bevare birkemusens levesteder kan man deltage i Naturstyrelsens tilskudsordning Plant for vildtet.

Plant for vildtet er et initiativ, der giver mulighed for at søge midler til at forbedre og skabe bedre levesteder for birkemusen og andre vilde dyr.

Har du set en birkemus? Du kan indberette dine observationer af birkemusen og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Birkemusen er en unik og fascinerende art, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Ved at lære mere om denne lille gnaver kan vi bidrage til dens bevarelse og sikre, at den fortsat kan trives i vores natur.

Birkemus – En lille gnaver med mange spændende træk

Birkemusen er en lille gnaver, der kun findes på to steder i Danmark: i det vestlige Limfjordsområde og i den sydlige del af Jylland. Denne fascinerende mus har nogle karakteristiske træk, der adskiller den fra andre dyr. Lad os tage et nærmere kig på birkemusen og udforske dens udseende, føde, levevis og trusler mod dens eksistens.

Udseende

Birkemusen kan kendes på sin lange sorte rygstribe, der starter ved øjnene og strækker sig ned til haleroden. Halen er længere end kroppen, og selve musen måler typisk mellem 5-8 cm fra snude til halerod, mens halen kan være op til 11 cm. Den vejer omkring 5-15 gram.

Pelsen på birkemusen består af en lys underuld og yderste dækhår. Dækhårene på oversiden er gulbrune med et sort område nær spidsen. På undersiden er musen lysegrå eller hvid. Halen har brune hår på oversiden, men er gråhvid på undersiden.

Føde

Birkemusens kost består primært af insekter, larver, regnorme og edderkopper. Den spiser dog også frø, bær og friske, grønne plantedele. Dette varierede menuvalg giver birkemusen mulighed for at tilpasse sin kost efter årstiden og tilgængeligheden af føde.

Levevis

Birkemusen trives bedst i lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation samt kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Den søger ofte føde om natten og bruger sin lange hale som støtte og balancehjælp, når den klatrer rundt i vegetationen.

Fra oktober til maj går birkemusen i vintersøvn, hvor dens kropstemperatur falder, og dens åndedræt sænkes. I denne periode bygger den en rede af græs og mos. Birkemusen parrer sig i maj-juli og er drægtig i omkring 4-5 uger. Herefter føder den et kuld på 3-7 unger, som er i stand til at klare sig selv, når de er fem uger gamle.

Naturlige fjender

Birkemusen er sandsynligvis bytte for rovdyr som ræve og rovfugle. Disse dyr udgør en naturlig trussel mod birkemusens overlevelse.

Beskyttelse og indsats

Birkemusen er en truet dyreart i Danmark og nyder derfor særlig beskyttelse. Den er nævnt på Habitatdirektivets bilag IV samt på rødlisten. Der findes en forvaltningsplan for birkemusen, der har til formål at bevare og beskytte dens levesteder.

Hvis du ønsker at hjælpe birkemusen med at få flere og bedre levesteder, kan du søge om midler gennem Naturstyrelsens tilskudsordning Plant for vildtet. Dette initiativ støtter projekter, der arbejder for at forbedre levestederne for dyr som birkemusen.

Hvis du ønsker at bidrage til forskningen om birkemusen eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen.

Afsluttende tanker

Birkemusen er en unik og spændende dyreart, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Med vores fælles indsats kan vi sikre, at birkemusen fortsat kan trives i de danske landskaber og berige vores biodiversitet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er udbredelsen af ​​birkemus i Danmark?

Birkemusen lever kun to steder i Danmark: i det vestlige Limfjordsområde og i den sydlige del af Jylland.

Hvordan ser birkemus ud?

Birkemusen kan kendes på dens lange sorte rygstribe, der går fra øjnene og ned til haleroden. Halen er længere end kroppen. Pelsen består af en lys underuld og de yderste dækhår. På oversiden er dækhårene gulbrune med et sort område nær spidsen, mens musen er lysegrå eller hvid på undersiden. Hårene på halen er brune på oversiden, men gråhvide på undersiden. Birkemusen måler 5-8 cm fra snudespids til halerod, og halen kan være op til 11 cm lang. Den vejer 5-15 g.

Hvad spiser birkemus?

Birkemusen spiser insekter, larver, regnorme og edderkopper, som udgør en stor del af dens kost. Den spiser dog også frø, bær og friske, grønne plantedele.

Hvad er birkemusens levevis?

Birkemusen foretrækker at leve i lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Den søger ofte sin føde om natten, og dens lange hale fungerer som støtte og balancehjælp, når den klatrer rundt i vegetationen. Fra oktober til maj går birkemusen i vintersøvn i en rede af græs og mos, hvor dens kropstemperatur og åndedræt falder. Birkemusen parrer sig i perioden maj-juli, og efter 4-5 uger føder den et kuld på 3-7 unger. Når ungerne er fem uger gamle, kan de klare sig selv.

Hvem er birkemusens naturlige fjender?

Birkemusen indgår sandsynligvis i føden hos rovdyr som ræve og rovfugle.

Hvordan er birkemusen beskyttet?

Birkemusen er fredet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV i Danmark. Den er også på rødlisten og har en forvaltningsplan.

Hvordan kan man hjælpe birkemusen med at få flere og bedre levesteder?

Man kan søge om midler gennem Naturstyrelsens tilskudsordning Plant for vildtet for at hjælpe birkemusen med at få flere og bedre levesteder.

Hvilken menneskelig intervention har været gennemført for at beskytte birkemusen?

Et internationalt projekt kaldet BioGrenzKorr har bidraget til at beskytte birkemusen.

Hvilken familie tilhører birkemusen, og hvordan adskiller den sig fra andre mus i Danmark?

Birkemusen tilhører familien af hoppemus og er den eneste repræsentant for denne familie af mus i Danmark.

Hvordan kan man indberette fund af birkemus i den danske natur?

Man kan indberette fund af birkemus og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Amerikansk ribbegople – også kendt som dræbergopleKlitrose: En smuk og nyttig plante til klitter og sandjordeTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskSlåen: En omfattende guide til denne danske dyreartGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkLaks: En guide til denne fascinerende fiskBisamrotte: En introduktion til denne invasive artEngsnarre: En truet fugl i DanmarkHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kystTaffeland – En Dykand med Karakteristisk UdseendeStor skallesluger: En fascinerende vandfugl i DanmarkHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i Danmark