livop.dk

Fløjlsand: En Sort Dykand med Unikke Træk

Fløjlsanden, også kendt som Melanitta fusca, er en sort dykand, der måler mellem 51-58 cm i længden og vejer omkring 1200-2000 g. Vingefanget strækker sig fra 90-99 cm. Hvad der adskiller fløjlsanden fra den lignende sortand er dens hvide vingespejl. Derudover er fløjlsænderne noget større end sortænder, og hannen har en karakteristisk hvid stribe under øjet.

Udbredelse

Fløjlsanden yngler ikke i Danmark, men tusindvis af fugle kommer til landet fra yngleområder i Finland og Nordrusland for at fælde svingfjerene og overvintre. Fældningen finder primært sted i august-september i områder som Sejerøbugten og det nordlige Kattegat. Yderligere fløjlsænder ankommer i løbet af efteråret for at tilbringe vinteren, og i april-maj trækker fuglene igen nordpå til ynglestederne.

Levevis

Fløjlsænderne foretrækker at opholde sig i småflokke på dybt vand langt fra kysterne, hvor de dykker efter krebsdyr, fisk og muslinger. Et ideelt levested for dem er for eksempel en blåmuslingebank med rigelig forekomst af muslinger, som fuglene kan udnytte uden at blive forstyrret.

For mere information om fløjlsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…?

I 1970erne kunne man observere over 15.000 fældende fløjlsænder i Løgstør Bredning. Desværre er området nu uegnet som fældningsplads på grund af menneskelig aktivitet.

Sådan er arten beskyttet

Fløjlsanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Der er også en jagttid for arten.

Hvad kan hjælpe arten?

For at hjælpe fløjlsanden er det vigtigt at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i fældningsområderne fra juli til midten af september samt i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra midten af september til første maj.

Guide: Fløjlsanden – En Sort Dykand med Hvide Vingespejle

Fløjlsanden er en fascinerende sort dykand, der kan kendes på dens hvide vingespejl. Den er større end den lignende sortand og har en karakteristisk hvid stribe under øjet. I denne guide vil vi udforske fløjlsandens udseende, udbredelse, levevis og beskyttelse samt dele sjove fakta om denne spændende fugl.

Udseende

Fløjlsanden er en sort dykand med en længde på 51-58 cm og en vægt på ca. 1200-2000 g. Vingefanget strækker sig mellem 90-99 cm. Det mest karakteristiske kendetegn ved fløjlsanden er dens hvide vingespejl, som adskiller den fra den lignende sortand. Hannerne har desuden en hvid stribe under øjet.

Udbredelse

Fløjlsanden yngler ikke i Danmark, men tusindvis af fugle kommer til landet fra yngleområder i Finland og Nordrusland for at fælde svingfjerene og overvintre. Primært i Sejerøbugten og i det nordlige Kattegat foregår fældningen i august-september. Flere fløjlsænder ankommer i løbet af efteråret for at overvintre, og de trækker igen til ynglestederne nordpå i april-maj.

Levevis

Fløjlsænderne opholder sig i småflokke på dybt vand langt fra kysterne, hvor de dykker efter krebsdyr, fisk og muslinger. De trives bedst i områder med rigelig tilgængelighed af muslinger, som de kan udnytte uden at blive forstyrret. Blåmuslingebaner er et eksempel på et egnet levested for fløjlsanden.

Vidste du…?

Omkring 1970 kunne man i Løgstør Bredning se flere end 15.000 fældende fløjlsænder, men i dag er området uegnet som fældningsplads på grund af menneskelig aktivitet.

Beskyttelse

Fløjlsanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Der er også en jagttid for arten. For at hjælpe fløjlsanden anbefales det at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i fældningsområderne fra juli til midten af september samt i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra midten af september til første maj.

Læs mere om fløjlsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Har du nogensinde set en fløjlsand? Del dine oplevelser og billeder af den fascinerende fugl!

Introduktion

Fløjlsand (Melanitta fusca) er en sort dykand, der tiltrækker opmærksomhed med sit elegante udseende. Men vidste du, at der er flere andre dyr i Danmark, der ligner fløjlsanden på forskellige måder? I denne artikel vil vi udforske nogle af disse lignende dyr, der findes i vores danske natur. Lad os dykke ned i denne spændende verden af dyreliv og opdage, hvad vores land har at byde på!

Havlit

Havlitten (Somateria mollissima) er en and, der bærer en vis lighed med fløjlsanden. Den har en karakteristisk dykkeradfærd og et elegant udseende. Havlitten er dog meget større end fløjlsanden og har en karakteristisk grønlig glans på hovedet. Den forekommer ofte i store flokke i vandet og lever primært af bløddyr og krebsdyr. Havlitten kan ses langs vores kyster og er en smuk addition til det danske dyreliv.

Sortand

Sortanden (Melanitta nigra) er en anden art, der har visuelle ligheder med fløjlsanden. På afstand kan disse to arter forveksles, men en nøje observation vil afsløre forskelle i deres udseende. Sortanden har ikke det hvide vingespejl, som fløjlsanden har, og den mangler også den hvide stribe under øjet. Den forekommer også i store flokke og lever af krebsdyr, muslinger og småfisk. Sortanden er en almindelig gæst i de danske farvande og en interessant art at studere for ornitologer og naturinteresserede.

Havskarv

Havskarven (Phalacrocorax carbo) er en fugl, der også kan minde om fløjlsanden på afstand. Havskarven er dog meget større og har en karakteristisk kropsholdning med sit ret opstående hoved og den lange hals. Den er kendt for sin dykkeradfærd og evnen til at fange fisk under vandet. Havskarven er en almindelig fugl langs de danske kyster og kan være imponerende at observere i dens naturlige habitat.

Afsluttende tanker

Danmark er rig på forskellige dyrearter, og nogle af dem ligner hinanden på forskellige måder. Både fløjlsand, havlit, sortand og havskarven er fascinerende dyr, der kan observeres i vores danske natur. Hver af disse arter har sine unikke karakteristika og er vigtige for at opretholde økosystemets balance. Så næste gang du er ude i naturen, skal du være opmærksom og se, om du kan spotte nogle af disse lignende dyr og sætte pris på deres skønhed.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en fløjlsand ud?

En fløjlsand er en sort dykand, der er omkring 51-58 cm lang. Den vejer cirka 1200-2000 g og har et vingefang på 90-99 cm. Man kan kende fløjlsanden fra den lignende sortand på dens hvide vingespejl. Han-fløjlsanden har også en hvid stribe under øjet.

Hvor udbredt er fløjlsanden?

Fløjlsanden yngler ikke i Danmark, men flere tusinde fugle kommer til landet fra yngleområder i Finland og Nordrusland for at fælde svingfjerene og overvintre. Fældningen sker primært i Sejerøbugten og i det nordlige Kattegat i august-september. Flere fløjlsænder kommer til Danmark i løbet af efteråret for at overvintre, og fuglene trækker igen til ynglestederne nordpå i april-maj.

Hvor opholder fløjlsænderne sig?

Fløjlsænderne opholder sig i småflokke på forholdsvis dybt vand langt fra kysterne. De dykker efter krebsdyr, fisk og muslinger. Et egnet levested for fløjlsænder er for eksempel en blåmuslingebank med rigelige forekomster af muslinger, som fuglene kan udnytte uden at blive forstyrret.

Hvad er bestandsudviklingen for fløjlsanden?

For at finde aktuel bestandsudvikling for fløjlsanden kan man besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvad kan man spotte i Løgstør Bredning?

Omkring 1970 kunne man i Løgstør Bredning se flere end 15.000 fældende fløjlsænder. Dog er området nu uegnet som fældningsplads, sandsynligvis på grund af menneskelig aktivitet.

Hvordan er fløjlsanden beskyttet?

Fløjlsanden er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er også fredet og har en jagttid.

Hvordan kan man hjælpe fløjlsanden?

Man kan hjælpe fløjlsanden ved at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i fældningsområderne fra juli til midten af september og i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra midten af september til første maj.

Hvad er Fløjlsandens videnskabelige navn?

Fløjlsand har det videnskabelige navn Melanitta fusca.

Hvordan kan man indberette arter i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan kan man se et billede af en fløjlsand?

Man kan se et billede af en fløjlsand på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside eller på Wikimedia Commons, som har et billede af fløjlsanden taget af Åsa Bendtsson.

Andre populære artikler: Muntjak: En lille hjort fra AsienTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkTæt kæmpevandpest: En invasiv plante, der truer vandmiljøetLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens kommeKarsporeplanter: En Guide til Flerårige UrterKnærod: En sjælden orkidé i DanmarkPensel-klippekrabbenEng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede engeKrebsdyr: En omfattende guidePlettet rørvagtel: En truet fugl i DanmarkHavlampret – En Fascinerende HavdyrBakke-gøgeliljeRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberNordisk Radeløv: En sjælden bregne i DanmarkTykskallet malermusling: En sjælden og truet artAgerhøne: En kompakt og charmerende hønsefuglHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig art