livop.dk

Pensel-klippekrabben

Pensel-klippekrabben, også kendt som Hemigrapsus takanoi, er en lille krabbe, der oprindeligt stammer fra det nordvestlige Stillehav. Den findes naturligt langs beskyttede klippekyster og er kendt for at være en invasiv art. Selvom dens fulde naturlige udbredelse endnu ikke er dokumenteret, menes det, at den findes fra Sakhalin i Rusland i nord til Hong Kong i syd. Pensel-klippekrabben blev først registreret i Europa i 1995 og er nu veletableret langs den europæiske kystlinje fra Spanien i syd til vadehavet i nord. I Danmark er krabben dog kun kendt fra sporadiske forekomster og har endnu ikke formået at etablere sig. Spredningspotentialet for arten er dog stort, da dens larver kan transporteres langt med havstrømmene.

Udseende

Pensel-klippekrabben er en lille krabbe med en firkantet skjoldbredde på op til 3 cm for de største individer. Den har tre pigge langs siderne af skjoldet og otte ben med to klosakse. Et karakteristisk træk ved arten er de kraftige klosakse, der har en pude af små hår lige inden åbningen.

Forveksling

Pensel-klippekrabben kan forveksles med den invasive asiatiske strandkrabbe, men adskiller sig ved at have puder af hår på klosaksene. Den kan også forveksles med små individer af almindelig strandkrabbe, men adskiller sig ved formen på skjoldet og øjnenes placering. Almindelig strandkrabbe har et næsten femkantet skjold med en markant indsnævring bagtil og tætsiddende øjne. Pensel-klippekrabben har derimod et firkantet skjold og større afstand mellem øjnene.

Levevis

Pensel-klippekrabben foretrækker at leve i tidevandszonen og koloniserer især beskyttede kyststrækninger med mudret bund og skjulesteder som klipper eller større sten. Havne, fjorde og laguner er derfor populære levesteder for krabben. Den er dog også blevet observeret i andre habitater og trives eksempelvis på østersbanker af stillehavsøsters i den Hollandske del af vadehavet.

Krabberne formerer sig for første gang, når de er omkring et år gamle, og en hun kan producere op til 300.000 æg i løbet af en parringssæson. Hunnen bærer æggene, indtil de klækkes, hvorefter larverne lever fritsvømmende i vandsøjlen i op til en måned. Efter denne periode gennemgår larverne en forvandling og bliver til juvenile krabber.

Pensel-klippekrabben vokser hurtigt, men larvernes udvikling afhænger af et relativt højt saltindhold i vandet. Dette kan forklare, hvorfor arten endnu ikke har etableret sig i de indre danske farvande, hvor saltholdigheden er lav. Krabben optager de samme levesteder som vores hjemmehørende art, almindelig strandkrabbe, og hvor pensel-klippekrabben optræder i stort antal, udgør den en trussel for det lokale økosystem.

Det er vigtigt at være opmærksom på pensel-klippekrabbens invasive karakter og tage forholdsregler for at forhindre dens spredning. Dette kan inkludere overvågning af kystområder, tidlig opdagelse og fjernelse af krabber samt oplysning om artens potentielle konsekvenser for det lokale miljø.

For mere information om pensel-klippekrabben og andre invasive arter, kan du kontakte lokale natur- og miljømyndigheder.

Andre populære artikler: Femhannet pil: En guide til denne fascinerende planteBrombær – En vild og tornerig buskGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteSortterne: En truet fugl i DanmarkBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningMarkfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedBrasen: Danmarks største karpefiskUgrenet Edderkopurt: En sjælden og smuk blomst i dansk naturGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintStor gøgeurt: Danmarks største orkidéSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturKildevælds vindelsneglSkov-gøgelilje: En smuk orkidé i Danmarks natur