livop.dk

Agerhøne: En kompakt og charmerende hønsefugl

Agerhønen (Perdix perdix) er en kompakt og relativt lille hønsefugl med et lille rundt hoved og en kort hale. Den har korte og afrundede vinger med en vingefang på 45-48 cm. Voksne fugle har en længde på 28-32 cm.

Udseende

Agerhønen har et orangebrunt hoved og strube, og brystet er gråt med et rødbrunt mønster. Han- og hundyr ligner hinanden, men hannerne har en stor mørkebrun og hesteskoformet bugplet, mens hunnernes bugplet er mindre eller helt mangler.

Levevis

Hannerne etablerer territorier i det tidlige forår og kalder på hunnerne for at danne par. Reden etableres ofte i en lille fordybning i græs- og urtevegetation og fores med græs og blade. I starten af maj lægger hunnen 10-20 æg. Det store antal æg betyder, at agerhøns har et højt reproduktionspotentiale, og bestanden kan derfor reetablere sig efter hårde vintre med høj dødelighed. Hunnen ruger alene i 23-25 dage.

Fra ungerne kommer ud af æggene, til de er flyvefærdige, går der kun 14-16 dage. Ungerne fodres af begge forældre og bliver selvstændige efter 3 måneder. De holder sammen med forældrefuglene hele vinteren og forlader først familieflokken om foråret, hvor hannerne besætter hver sit territorium. Hvis begge forældrefugle overlever vinteren, fortsætter de med at danne par i det følgende forår.

Som voksen lever agerhønen hovedsageligt af nyspirede planter og frø. Kyllingerne lever de første 10-14 dage kun af insekter, men skifter efterhånden over til plantekost. Om vinteren finder agerhønen især føde på marker med vintersæd og græs.

Udbredelse

Agerhønen er en standfugl, hvilket betyder, at den bliver i landet hele året. Den er tæt knyttet til det dyrkede kulturland og åbne græsarealer, hvor den lever og yngler. Den forekommer også i andre lysåbne naturtyper som f.eks. heder og klitter.

Agerhønen betragtes som almindelig i Danmark, men der har siden midten af det 20. århundrede været tilbagegang i den danske og europæiske bestand som følge af intensivering i landbruget, hvilket har formindsket fødegrundlaget for agerhønsene. Det er lovligt at udsætte agerhøns i Danmark, hvorfor bestanden i nogle områder er større, og den er ved menneskelig hjælp introduceret til flere fjerntliggende danske øer.

Vidste du…?

Arten er naturligt udbredt i Vesteuropa og øst over gennem Rusland til Mongoliet, hvor den lever på de udstrakte stepper.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Sådan er arten beskyttet

Agerhøns er yndet jagtvildt, hvorfor der foregår en del opdræt og udsætning af agerhøns specielt ved de store godser på Midtsjælland og Nordøstjylland. Der udsættes mere end 50.000 agerhøns om året i Danmark.

  • Fredet – uden for jagttid
  • Jagttid
  • Forvaltningsplan for agerhøne

Hvad kan hjælpe agerhønen?

Engelske undersøgelser har vist, at bestandsnedgangen især skyldes øget dødelighed blandt kyllingerne. Dette skyldes, at øget sprøjtning med pesticider dræber de insekter, som er kyllingernes hovedfødekilde. Den øgede omlægning til økologisk landbrugsdrift forventes at have en positiv effekt på agerhønens bestand.

Agerhøne: En kompakt og fascinerende hønsefugl

Agerhønen, også kendt som Perdix perdix, er en kompakt hønsefugl med et lille rundt hoved, kort hale og afrundede vinger. Den har en vingefang på omkring 45-48 cm og en længde på 28-32 cm. Agerhønen har en orangebrun hoved og strube samt et gråt bryst med et rødbrunt mønster. Hanner og hunner ligner hinanden, men hannerne har en stor mørkebrun og hesteskoformet bugplet, mens hunnernes bugplet er mindre eller helt manglende.

Levevis og reproduktion

I det tidlige forår etablerer hannerne territorier og kalder på hunnerne for at danne par. Reden er typisk placeret i en lille fordybning i græs- og urtevegetationen og er foret med græs og blade. Hunnen lægger normalt mellem 10-20 æg i begyndelsen af maj. Det store antal æg betyder, at agerhøns har et højt reproduktionspotentiale, og bestanden kan derfor reetablere sig efter hårde vintre med høj dødelighed. Hunnen ruger alene i 23-25 dage.

Efter 14-16 dage kommer ungerne ud af æggene og er flyvefærdige. De fodres af begge forældre og bliver selvstændige efter 3 måneder. Ungerne holder sammen med forældrefuglene hele vinteren og forlader først familieflokken om foråret, hvor hannerne besætter deres egne territorier. Hvis både hunnen og hannen overlever vinteren, vil de danne par igen det følgende forår.

Føde og udbredelse

Den voksne agerhøne lever hovedsageligt af nyspirede planter og frø. Kyllingerne lever de første 10-14 dage udelukkende af insekter, men skifter efterhånden til en plantebaseret kost. Om vinteren finder agerhønen især føde på marker med vintersæd og græs.

Agerhønen er en standfugl, hvilket betyder, at den bliver i landet hele året. Den er tæt knyttet til det dyrkede kulturland og åbent græsland samt andre lysåbne naturtyper som heder og klitter. Selvom den betragtes som almindelig i Danmark, har både den danske og europæiske bestand været i tilbagegang siden midten af det 20. århundrede på grund af intensivering i landbruget, hvilket har reduceret fødegrundlaget for agerhønsene.

Vidste du…?

Agerhønen er naturligt udbredt i Vesteuropa og øst over Rusland til Mongoliet, hvor den lever på de store stepper. Hvis du har fundet en agerhøne eller en anden art i naturen, kan du indberette det på artsportalen.

Beskyttelse og forvaltning

Agerhønen er et yndet jagtvildt, hvilket har ført til en del opdræt og udsætning af agerhøns, især ved store godser på Midtsjælland og Nordøstjylland. Hvert år udsættes der mere end 50.000 agerhøns i Danmark. Agerhønen er fredet uden for jagttiden, og der findes endda en forvaltningsplan for at beskytte arten.

Hvordan kan vi hjælpe agerhønen?

Engelske undersøgelser har vist, at nedgangen i agerhønebestanden primært skyldes øget dødelighed blandt kyllingerne. Dette skyldes, at sprøjtning med pesticider dræber de insekter, som udgør kyllingernes hovedfødekilde. Omlægning til økologisk landbrugsdrift forventes at have en positiv effekt på agerhønebestanden.

Agerhønen: En kompakt og charmerende hønsefugl

Agerhønen (Perdix perdix) er en kompakt og relativt lille hønsefugl med et rundt hoved og kort hale. Vingerne er korte og afrundede, og vingefanget er omkring 45-48 cm. Den voksne fugl er ca. 28-32 cm lang.

Udseende

Hovedet og struben på agerhønen er orangebrunt, mens brystet er gråt med et rødbrunt mønster. Hannen og hunnen ligner hinanden, men hannen har en stor mørkebrun og hesteskoformet bugplet, mens hunnens bugplet er mindre eller helt mangler.

Levevis

Hannerne markerer deres territorier tidligt om foråret og kalder på hunnerne for at danne par. Reden etableres ofte i en lille fordybning i græs- og urtevegetation og beklædes med græs og blade. I begyndelsen af maj lægger hunnen 10-20 æg. Det store antal æg betyder, at agerhøns har et højt reproduktionspotentiale, og bestanden kan derfor reetablere sig efter hårde vintre med høj dødelighed. Hunnen ruger alene i 23-25 dage.

Unge agerhøns forlader æggene efter 14-16 dage og bliver flyvefærdige efter en kort periode. Begge forældre fodrer og plejer ungerne, som bliver selvstændige efter 3 måneder. De holder sammen med forældrefuglene hele vinteren og forlader først familieflokken om foråret, når hannen etablerer sit eget territorium. Hvis begge forældrefugle overlever vinteren, fortsætter de med at danne par det følgende forår.

Som voksne lever agerhøns hovedsageligt af nyspirede planter og frø. Kyllingerne lever de første 10-14 dage udelukkende af insekter, men skifter derefter gradvist til en plantebaseret kost. Om vinteren finder agerhønen især føde på marker med vintersæd og græs.

Udbredelse

Agerhønen er en standfugl, hvilket betyder, at den bliver i Danmark hele året. Den er mest knyttet til det dyrkede landbrugsland og åbne græsarealer, hvor den lever og formerer sig. Den findes også i andre lysåbne naturområder som heder og klitter.

Selvom agerhønen betragtes som almindelig i Danmark, har der været en tilbagegang i både den danske og europæiske bestand siden midten af det 20. århundrede på grund af intensiveringen af landbruget, hvilket har reduceret agerhønens fødegrundlag. Det er tilladt at udsætte agerhøns i Danmark, hvilket betyder, at bestanden er større i visse områder, og agerhøns er også blevet introduceret til flere fjerntliggende danske øer med menneskelig hjælp.

Vidste du…?
Arten findes naturligt i Vesteuropa og østpå gennem Rusland til Mongoliet, hvor den lever på de store stepper.

Sådan er arten beskyttet

Agerhønen er et yndet jagtvildt, hvilket har ført til en betydelig opdræt og udsætning af agerhøns specielt på store godser i Midtsjælland og Nordøstjylland. Hvert år udsættes der mere end 50.000 agerhøns i Danmark.

Agerhønen er fredet og må kun jages i jagttiden. Forvaltningsplanen for agerhøne sikrer en bæredygtig jagt på arten.

Hvad kan hjælpe agerhønen?

Engelske undersøgelser har vist, at den primære årsag til bestandens tilbagegang er øget dødelighed blandt kyllingerne. Dette skyldes, at øget brug af pesticider dræber de insekter, som udgør kyllingernes hovedfødekilde. Overgangen til økologisk landbrugsdrift forventes at have en positiv effekt på agerhønens bestand i fremtiden.

Hvis du observerer agerhøne eller andre dyr i den danske natur, kan du indberette dine observationer på Artsportalen.

Andre populære artikler: Stor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyverStor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmStor gøgeurt: Danmarks største orkidéØrredSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkTidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelseGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseSibirisk jordegern: En lille stribet egern fra SydøstasienAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkEngriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantningGrandis: En Guide til det Majestætiske TræRød skovlilje – En sjælden og smuk orkidéSværd-skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkSnæbel – En sjælden laksefisk i VadehavetAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampCanadagås – En introduktion til denne imponerende fuglSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fugl