livop.dk

Knærod: En sjælden orkidé i Danmark

Knærod (Goodyera repens) er en lille orkidé, der kan blive op til 25 cm høj. Den har små hvidlige blomster, der emmer af en behagelig duft. Knærod vokser typisk i klynger og er sjælden i Danmark, men kan findes i Midtjylland, Nordsjælland og på Bornholm. Den trives bedst i gamle, åbne fyrreskove med mosdække.

Udbredelse

Knærod er en sjælden plante i Danmark. Den er blevet fundet i Jylland, især omkring Silkeborg, samt i Nordsjælland og på Bornholm. Man mener, at den sandsynligvis er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med plantning af nåleskove.

Udseende

Knærod kan blive mellem 10-25 cm høj. Den er let at få øje på, da den ofte vokser i klynger på grund af sine vidtkrybende jordstængler og udløbere. Planten har karakteristiske blade i roset og små, hvidlige og hårede blomster, der også har en behagelig duft.

Levevis

Knærod trives bedst i gamle, åbne fyrreskove med et tykt mosdække mellem træerne. Planten har fået sit navn efter sin jordstængel, der bøjer knæformet op for at sende skud op over jordoverfladen. Det er endnu ikke kendt, hvilke insekter der bestøver knærod, men det er muligt, at den kan bestøve sig selv.

Trusler

Der kendes ikke nogen specifikke trusler mod knærod på nuværende tidspunkt.

Beskyttelse

Knærod er en fredet plante i Danmark. Det er derfor ulovligt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge den. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A, hvilket betyder, at den er internationalt beskyttet.

Har du observeret knærod i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til viden om artens udbredelse og beskyttelse.

Så næste gang du er ude i naturen og støder på en lille orkidé med hvidlige blomster og duft, kan det meget vel være den sjældne knærod, der glæder sig over at blomstre i de danske skove.

Knærod: En sjælden orkide med knæformede rødder

Knærod (Goodyera repens) er en lille, op til 25 cm høj orkidé med små hvidlige, duftende blomster. Den vokser ofte i klynger og er sjælden i Danmark, men kan findes i Midtjylland, Nordsjælland og på Bornholm. Knæroden er en fascinerende plante med unikke træk, der gør den til en spændende observation for naturelskere.

Udbredelse og habitat

Knærod er sjælden i Danmark og kan findes i Jylland omkring Silkeborg, i Nordsjælland og på Bornholm. Det antages, at den sandsynligvis er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med, at der er blevet plantet nåleskove. Den trives i gamle, åbne fyrreskove med tætte mosdækkede områder, hvilket skaber de ideelle vækstbetingelser for denne specielle orkidé.

Udseende

Knæroden kan nå en højde på 10-25 cm og er ikke svær at få øje på, da den ofte vokser i klynger takket være sine vidtkrybende jordstængler og udløbere. Den har karakteristiske blade i en rosetform samt små, hvidlige, hårede og duftende blomster, der tiltrækker bestøvere.

Levevis

Knæroden trives i de gamle, åbne fyrreskove, hvor den vokser i det tykke mosdække mellem træerne. Planten har fået sit navn efter sin jordstængel, som bøjer knæformet op for at sende sine skud op over jordoverfladen. Det er stadig uvist, hvilke insekter der bestøver knæroden, men det antages, at den muligvis kan bestøve sig selv.

Trusler og beskyttelse

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod knæroden i øjeblikket. Ikke desto mindre er knæroden en fredet plante og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges ifølge dansk lovgivning. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen, hvor den er listet som bilag A.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Knærod?

Knærod er en lille orkidé, der kan blive op til 25 cm høj. Den har små hvidlige og duftende blomster og vokser ofte i klynger.

Hvor kan man finde Knærod i Danmark?

Knærod er sjælden i Danmark, men den kan findes i Midtjylland, Nordsjælland og på Bornholm. Den vokser i gamle, åbne fyrreskove med mos.

Hvilke andre regioner er Knærod udbredt i?

Udover Danmark er Knærod også fundet i Jylland omkring Silkeborg, samt i Nordsjælland og på Bornholm. Man mener, at den sandsynligvis er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med plantning af nåleskove.

Hvordan ser Knærod ud?

Knærod kan blive mellem 10-25 cm høj. Den er nem at spotte, da den ofte vokser i klynger på grund af sine vidtkrybende jordstængler og udløbere. Den har blade i roset og små, hvidlige, hårede og duftende blomster.

Hvilke levesteder foretrækker Knærod?

Knærod trives i gamle, åbne fyrreskove, hvor den vokser i det tykke mosdække mellem træerne. Planten er også kendt for sin jordstængel, der bøjer knæformet op for at sende sine skud op over jordoverfladen.

Hvordan formerer Knærod sig?

Det er ukendt, hvilke insekter der bestøver Knærod, men det er muligt, at den kan bestøve sig selv. Den formerer sig også ved hjælp af sine vidtkrybende jordstængler og udløbere.

Er der nogen trusler mod Knærod?

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod Knærod i øjeblikket.

Hvorfor er Knærod fredet?

Knærod er fredet i Danmark, og det er derfor forbudt at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Hvor kan man indberette fund af Knærod i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af Knærod og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad betyder CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A for Knærod?

Nærværende betyder, at handelen med Knærod er reguleret på internationalt plan for at beskytte den og forhindre overførsel af den til truede områder eller ulovlig handel med den.

Andre populære artikler: Europæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeTidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelsePlettet gøgeurt: En sjælden orkidé med unikt udseendeAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederKlitrose: En smuk og nyttig plante til klitter og sandjordeDet Hvide C: En Fascinerende Sommerfugl i DanmarkGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglMørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkHvid stork: En truet fugleart i DanmarkHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i DanmarkHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartElm: Et oversigt over et ikonisk træ i DanmarkSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseGuide til Mygblomst: En sjælden orkidé i DanmarkHvidklire: En fascinerende fugl på trækHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i Danmark