livop.dk

Nordisk Radeløv: En sjælden bregne i Danmark

Nordisk Radeløv, også kendt som Asplenium septentrionale, er en sjælden bregneart, der findes i Danmark. Den er mest udbredt på Nord- og Østbornholm, hvor den er blevet observeret på fem forskellige steder. Derudover er den også blevet fundet et sted på Falster og to steder i Nordjylland i 1991.

Udseende

Nordisk Radeløv er en lille, grågrøn bregne, der danner tætte tuer af 5-15 cm lange, gaffeldelte blade. Den har et karakteristisk udseende, der gør den let genkendelig.

Levevis

Nordisk Radeløv trives i jordfyldte mellemrum i klippesprækker på Bornholm og i diger, hvor solen kan skinne på den. Den foretrækker områder uden kalk. Disse specifikke levesteder er afgørende for dens overlevelse.

Trusler

Nordisk Radeløv er truet af forskellige faktorer, herunder nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamling af planter samt tilgroning af dens naturlige levesteder. Disse trusler kan have alvorlige konsekvenser for artens overlevelse i Danmark.

Artsbeskyttelse

Nordisk Radeløv er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelse for at bevare arten og dens levesteder.

Indberet dine fund

Hvis du har observeret Nordisk Radeløv eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper forskere og myndigheder med at overvåge og beskytte vores naturlige biodiversitet.

Opsummering

Nordisk Radeløv er en sjælden bregneart i Danmark, der primært findes på Nord- og Østbornholm. Den er kendt for sit karakteristiske udseende og trives i jordfyldte mellemrum i klippesprækker og diger. Artens overlevelse er truet af nedbrydning af levesteder, opgravning og tilgroning. Det er afgørende at respektere dens fredning og indberette fund for at bevare denne sjældne art.

Nordisk Radeløv: En sjælden og fascinerende bregne

Velkommen til vores omfattende artikel om Nordisk Radeløv! Denne sjældne bregne er et fascinerende element i den danske natur, og vi er her for at dele alle de spændende fakta om denne bemærkelsesværdige plante. Læs videre for at lære mere om dens udbredelse, udseende, levevis og trusler, samt den beskyttelse den nyder.

Udbredelse

Nordisk Radeløv er en yderst sjælden plante i Danmark. Den er primært blevet fundet på Nord- og Østbornholm, hvor den nu kendes fra 5 forskellige lokaliteter. Derudover er der blevet rapporteret om fund af Nordisk Radeløv på Falster og i Nordjylland i 1991.

Udseende

Nordisk Radeløv er en lille bregne med grågrønne blade. Den danner tætte tuer bestående af 5-15 cm lange blade, der er gaffeldelte. Dens karakteristiske udseende gør den nem at genkende i naturen.

Levevis

Nordisk Radeløv trives i jordfyldte sprækker i klipper på Bornholm og i solbelyste diger. Den kan ikke findes på områder med kalk. Nordisk Radeløv er tilpasset specifikke miljøer og kan derfor ses som en indikator for særlige naturforhold.

Trusler

Desværre er Nordisk Radeløv i fare på grund af forskellige trusler. Nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamling, samt tilgroning er nogle af de faktorer, der risikerer at påvirke dens levesteder og bestand.

Sådan er Nordisk Radløv beskyttet

Som et led i bevarelsen af den danske natur er Nordisk Radeløv fredet. Det betyder, at det er ulovligt at plukke, samle ind eller ødelægge planten. Det er vigtigt, at vi respekterer denne fredning for at sikre, at Nordisk Radeløv fortsat kan trives i vores naturområder.

Indberet dine fund af Nordisk Radeløv på Artsportalen

Vi opfordrer alle til at hjælpe med at overvåge og registrere forekomsten af Nordisk Radeløv i den danske natur. Hvis du har gjort et fund af denne sjældne plante, kan du indberette det på Artsportalen. Dine indberetninger kan være med til at give et bedre indblik i dens udbredelse og sikre dens bevarelse.

Nordisk Radeløv er en fascinerende plante, der virkelig giver vores naturområder noget særligt. Det er vigtigt, at vi gør vores bedste for at beskytte den og bevare dens levesteder. – Naturforsker, Karen Larsen

Tak fordi du læste vores omfattende artikel om Nordisk Radeløv. Vi håber, at du har fået et indblik i denne sjældne plante, og at du vil være med til at hjælpe med dens bevarelse i den danske natur.

Danske dyr svarende til Nordisk Radeløv

Nordisk Radeløv (Asplenium septentrionale) er en sjælden bregne, der findes i Danmark. Den er primært kendt fra Nord- og Østbornholm, hvor den er blevet fundet på 5 forskellige steder. Den er også blevet fundet på Falster og to steder i Nordjylland i 1991.

Udseende

Nordisk Radeløv er en lille, grågrøn bregne, der danner tætte tuer af 5-15 cm lange blade, der er gaffeldelte.

Levevis

Nordisk Radeløv findes i jordfyldte sprækker i klipper på Bornholm og i diger, hvor solen kan skinne på den. Den findes ikke på steder med kalk.

Trusler

Nordisk Radeløv er truet af nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamling samt tilgroning af dens levesteder.

Beskyttelse: Nordisk Radeløv er fredet i Danmark. Det er forbudt at plukke, samle ind eller ødelægge den.

Hvis du finder Nordisk Radeløv eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Nordisk Radeløv?

Nordisk Radeløv (Asplenium septentrionale) er en sjælden bregne, der er meget sjælden i Danmark. Den danner tætte tuer af grågrønne blade og findes primært i klippesprækker på Bornholm og i solbeskinnede diger.

Hvor er Nordisk Radeløv udbredt i Danmark?

Nordisk Radeløv er mest udbredt på Nord- og Østbornholm, hvor den er blevet fundet på 5 forskellige steder. Derudover er den også blevet fundet på Falster og i Nordjylland i 1991.

Hvordan ser Nordisk Radeløv ud?

Nordisk Radeløv er en lille bregne med grågrønne blade, der er 5-15 cm lange og gaffeldelte. Den danner tætte tuer af disse blade, som giver planten et karakteristisk udseende.

Hvor finder man Nordisk Radeløv?

Nordisk Radeløv kan findes i jordfyldte mellemrum i klippesprækker på Bornholm og i solbeskinnede diger. Den trives ikke i områder med kalk.

Hvordan trues Nordisk Radeløv?

Nordisk Radeløv trues primært af nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamling samt tilgroning. Disse faktorer kan have negativ indvirkning på plantens levesteder.

Hvordan beskyttes Nordisk Radeløv?

Nordisk Radeløv er fredet i Danmark, hvilket betyder at den ikke må plukkes, samles ind eller ødelægges. Fredningen er vigtig for at sikre bevarelsen af den sjældne bregneart.

Hvordan kan man indberette fund af Nordisk Radeløv i den danske natur?

Man kan indberette fund af Nordisk Radeløv på artsportalen, hvor man kan registrere sine observationer af forskellige arter i den danske natur.

Er Nordisk Radeløv på Rødlisten?

Ja, Nordisk Radeløv er med på Rødlisten, som er en liste over truede og sjældne arter i Danmark. Dette understreger yderligere vigtigheden af at beskytte og bevare planten.

Hvilke trusler kan nedbrydning og genopbygning af diger udgøre for Nordisk Radeløv?

Nedbrydning og genopbygning af diger kan have en negativ indvirkning på Nordisk Radeløv, da det kan ødelægge eller ændre plantens levesteder og dermed reducere dens muligheder for overlevelse.

Hvorfor finder man ikke Nordisk Radeløv, hvor der er kalk?

Nordisk Radeløv trives ikke i områder med kalk, da planten foretrækker jordfyldte mellemrum i klippesprækker og solbeskinnede diger. Kalkholdig jord eller underlag passer ikke til plantens levestedspræferencer.

Andre populære artikler: Knopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglAlmindelig spidsmus – en omfattende guideSkarven: En Fascinerende VandfuglSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artDet Hvide C: En Fascinerende Sommerfugl i DanmarkFisk: En omfattende guide til Danmarks dyrelivSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkAlmindelig mynah: En introduktion til denne fascinerende fuglPerleugle – En sjælden dansk ynglefuglHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkKæmpe salvinia: En frit flydende vandbregneRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkSkrubtudsen: En almindelig og fascinerende dansk tudse