livop.dk

Tidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelse

Tidselfugl, også kendt som tidselsommerfugl, er en smuk dagssommerfugl med en karakteristisk rød-orange til brunlig farve på vingerne, der er prydet med sorte pletter. Vingespidserne er sort-hvidternede, og bagvingerne har sorte, randede øjepletter, mens undersiden er mere dæmpet i farverne. Sommerfuglens æg er grønne, og larven er omkring 35-40 mm lang og gråsort med fine gule og blå prikker, gule linjer og grenede torne.

Udbredelse

Tidselfuglens forekomst varierer meget fra år til år i Danmark. Dette skyldes dels de store forskelle i antallet af tilflyvende individer og dels sommerfuglens ynglesucces i landet. Sommerfuglens evne til at trække over lange afstande gør den til en udbredt art, der kan ses overalt i Danmark.

Levesteder

Da tidselfuglen er en træksommerfugl, kan den findes overalt, især langs kysterne i træktiden. Larven lever primært af tidsler, andre kurvblomster, egetræer og brændenælder. De voksne tidselfugle lever af nektar, som de suger fra forskellige blomster. Tidselfuglen kan ikke tåle frost og overvintrer derfor ikke i Danmark. I stedet trækker de hvert år fra Sydeuropa til Danmark. Ofte følger der mange admiralsommerfugle med tidselfuglene, så der er typisk 4-10 admiraler for hver tidselfugl. Tidselfuglen er mest knyttet til det åbne land, såsom enge, overdrev og grøftekanter. Du kan også finde dem i haver og andre steder, hvor sommerfuglens værtsplanter gror.

Fjender

Tidselfuglens naturlige fjender er fugle og snyltehvepse, der kan udgøre en trussel for sommerfuglens larver og æg.

Vidste du?

Tidselsommerfuglen anses for at være verdens mest udbredte sommerfugleart. Den findes over hele verden undtagen i Antarktis og Sydamerika. Tidselsommerfuglen kan endda flyve helt til Færøerne og Island!

Har du set en tidselfugl i den danske natur? Så indberet dit fund på artsportalen og bidrag til vores viden om naturen.

Tidselfugl: En fascinerende sommerfugl med utrolige træk

Tidselfugl, også kaldet tidselsommerfugl, er en smuk dagssommerfugl. Denne sommerfuglarter er kendt for sine karakteristiske rød-orange til brunlige vinger med sorte pletter, samt sort-hvidternede vingespidser. På bagvingerne har den sorte, randede øjepletter, mens undersiden er mere dæmpet i farverne. Sommerfugleæggene er grønne, og larven er omkring 35-40 mm og gråsort med fine gule og blå prikker, gule linjer og grenede torne.

Udbredelse

Tidselfuglens forekomst varierer meget i Danmark fra år til år. Dette skyldes både antallet af individder, der flyver ind i landet, samt sommerfuglens ynglesucces her. Tidselfuglens evne til at trække over lange afstande gør den til en udbredt sommerfugleart, og den kan ses overalt i Danmark.

Levesteder

Tidselfuglen kan ses overalt i træktiden, især langs kysterne. Larven lever primært på tidsler, andre kurvblomster, egetræer og brændenælder. De voksne tidselfugle lever af nektar, som de suger fra forskellige blomster. Tidselfuglen kan ikke tåle frost, så den overvintrer ikke i Danmark. I stedet trækker den hvert år fra Sydeuropa til Danmark. Oftest ses der 4-10 admiraler for hver tidselfugl, da de to arter ofte trækker sammen. Tidselfuglen er tilknyttet det åbne land, herunder enge, overdrev og grøftekanter. Du kan også finde den i haver og andre steder, hvor værtsplanterne for sommerfuglen vokser.

Fjender

Tidselfuglen har naturlige fjender i form af fugle og snyltehvepse.

Vidste du?

Tidselsommerfuglen betragtes som den mest udbredte sommerfugleart i verden. Den findes over hele verden undtagen i Antarktis og Sydamerika. Tidselfuglen er i stand til at flyve helt til Færøerne og Island!

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Med sin smukke farver og træk er tidselfuglen uden tvivl en fascinerende skabning. Hvis du har mulighed for at observere den i det danske landskab, er det bestemt en oplevelse værd.

Dyrlivet i Danmark: Andre dyr, der ligner tidselfuglen

Tidselfuglen, også kendt som tidselsommerfuglen, er en smuk sommerfugleart, der findes over hele Danmark. De karakteristiske orangebrune vinger med sorte pletter gør den let at genkende. Men hvilke andre dyr minder om denne unikke sommerfugl? Læs videre for at finde ud af det!

1. Admiral

Admiralsommerfuglen er en af ​​de mest almindelige sommerfuglearter i Danmark og deler mange ligheder med tidselfuglen. Begge sommerfugle har flotte mørke vinger med hvide striber og pletter. Admiralen er dog noget større end tidselfuglen og har mere markante farvekontraster på sine vinger.

2. Stor kålhøne

Stor kålhøne er en anden sommerfugleart, der minder om tidselfuglen. Den har ligeledes orangebrune vinger med mørke pletter og en karakteristisk sort-hvidternet kant på vingespidserne. Stor kålhøne er dog en smule større og mere farverig end tidselfuglen.

3. Nældens takvinge

Nældens takvinge minder også meget om tidselfuglen. Den har brunlige vinger med mørke pletter og en markant sort-hvidternet kant. Nældens takvinge er dog noget mindre end tidselfuglen og har en mere dæmpet farvepalette.

4. Dagpåfugleøje

Som navnet antyder, har dagpåfugleøjet meget karakteristiske øjepletter på sine vinger, ligesom tidselfuglen. Vingerne er dog mere farverige med en kombination af orange, brunlige og blålige toner. Dagpåfugleøjet er også noget større end tidselfuglen.

5. Tidselborer

En anden art, der kan forveksles med tidselfuglen, er tidselborer. Tidselboreren ligner i udseendet meget tidselfuglens larve på grund af dens gråsorte farve og gule og blå prikker. Dog er tidselboreren en bille og ikke en sommerfugl.

Som du kan se, er der flere andre smukke dyr i Danmark, der minder om tidselfuglen. Uanset om det er den majestætiske admiral, den farverige stor kålhøne eller den unikke nældens takvinge, har hvert dyr sin egen charme og skønhed.

Marker dine fund af disse arter i den danske natur på artsportalen og hjælp med at sprede viden om vores fantastiske dyreliv!

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en tidselfugl ud?

Tidselfuglen er en dagssommerfugl med rød-orange til brunlige vinger og sorte pletter. Vingespidserne er sort-hvidternede, og bagvingerne har sorte, randede øjepletter. Undersiden er mere dæmpet i farverne. Larven er gråsort med fine gule og blå prikker, gule linjer og grenede torne.

Hvor udbredt er tidselfuglen i Danmark?

Forekomsten af tidselfugl svinger meget fra år til år i Danmark på grund af forskelle i antallet af tilflyvende individer og sommerfuglens ynglesucces. Tidselfuglen er dog en udbredt sommerfugleart i Danmark og kan ses overalt.

Hvad er tidselfuglens levesteder?

Tidselfuglen kan findes overalt, da den er en træksommerfugl. I træktiden ses den især langs kyster. Larven lever primært på tidsler, andre kurvblomster, egetræer og brændenælder. Voksne tidselfugle lever af nektar fra forskellige blomster. Den er tilknyttet det åbne land som enge, overdrev og grøftekanter. Den kan også findes i haver og andre steder, hvor sommerfuglens værtsplanter gror.

Hvordan overvintrer tidselfuglen?

Tidselfuglen overvintrer ikke i Danmark, da den ikke kan tåle frost. I stedet trækker den hvert år fra Sydeuropa og herop. Når tidselfuglene trækker, kommer der normalt også mange admiralsommerfugle, så der er typisk 4-10 admiraler for hver tidselfugl.

Hvilke fjender har tidselfuglen?

Tidselfuglens naturlige fjender er fugle og snyltehvepse.

Hvad er specielt ved tidselfuglens udbredelse?

Tidselfuglen anses som verdens mest udbredte sommerfugleart og bevæger sig over hele verden undtagen Antarktis og Sydamerika. Det er også bemærkelsesværdigt, at tidselfuglen kan flyve helt til Færøerne og Island.

Hvor kan man indberette fund af tidselfugl i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af tidselfugl og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan ser tidselfuglens æg ud?

Tidselfuglens æg er grønne.

Hvad er larvens størrelse og udseende?

Larven er 35-40 mm og gråsort. Den har fine gule og blå prikker, gule linjer og grenede torne.

Hvilke farver har tidselfuglens vinger?

Tidselfuglens vinger er rød-orange til brunlige med sorte pletter. Vingespidserne er sort-hvidternede. Bagvingerne har sorte, randede øjepletter, mens undersiden er mere dæmpet i farverne.

Andre populære artikler: Flodlampret: En fascinerende vanddyr i danske vandløbEne – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseLaks: En guide til denne fascinerende fiskDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeArmensk brombær – en tornet busk med stor udbredelse i DanmarkEgernet: En karakteristisk og almindelig art i DanmarkIndisk huskrageStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkSpidsand: En fascinerende svømmeandMuldvarpen: Et unikt dansk pattedyrBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterKarl Johan – spiselig rørhatNavr: En Guide til Dette Unikke TræDværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartLodden søpung: En rund og beskyttende havbundskreaturSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i Danmark