livop.dk

Rogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i Danmark

Rogers furehætte (Orthotrichum rogeri) er en sjælden mosart, der kun er blevet fundet én gang i Danmark. Dette enestående fund blev gjort på Møns Klint tilbage i 1866. Selvom arten ikke er blevet fundet igen ved en undersøgelse i 1999, udelukker det ikke, at den stadig kan forekomme i vores land.

Udbredelse og voksesteder

Rogers furehætte er en art, der er kendt for at være sjælden og svær at finde. Udover det ene fund på Møns Klint i Danmark er arten også sjælden i Sverige, Holland og Norge. I Sverige vokser den på træer med basisk bark som ask og pil i lysåbne miljøer. I Holland og Norge ser det ud til, at Rogers furehætte foretrækker unge træer med glat bark.

Det tyder på, at Rogers furehætte er en pionérart, der efter nogle år bliver fortrængt af andre mosser. I Danmark blev arten fundet på et bøgetræ, så det kan være værd at lede efter den på lignende træer i områder med egnet levested.

Vidste du…?

Mosset er tegnet efter det originale – og eneste eksemplar af Rogers furehætte i Danmark. En del af det tørrede eksemplar fra 1866 blev lagt i vand, så det svulmede op og lignede et frisk mos.

Hvis du skulle være så heldig at finde Rogers furehætte i Danmark, er det vigtigt at bevare værtstræet og potentielle værtstræer i området. Dette vil bidrage til at sikre artens overlevelse og trivsel.

Beskyttelse og miljøkrav

Rogers furehætte er omfattet af Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste I. Dette betyder, at arten er beskyttet, og der skal tages særlige hensyn til dens levesteder.

En lav luftforurening lokalt synes at være en forudsætning for, at et område er egnet som levested for Rogers furehætte. Luftforurening med svovldioxid påvirker mange arter af slægten Orthotrichum negativt, så det er vigtigt at bevare et sundt og rent miljø for artens trivsel.

Hvis du skulle være så heldig at finde Rogers furehætte i Danmark, kan du indberette dit fund på artsportalen og bidrage til vores viden om artens udbredelse og forekomst.

Rogers Furehætte: En Sjælden Find i Danmark

Den danske natur er hjemsted for mange fascinerende arter, og nogle af dem er så sjældne, at de kun er blevet observeret få gange. En sådan sjælden skabning er Rogers Furehætte, også kendt som Orthotrichum rogeri. Denne artikel vil udforske Rogers Furehætte og give dig spændende facts om denne usædvanlige mos.

Udbredelse

Rogers Furehætte er kun blevet fundet én gang i Danmark. Det skete ved Møns Klint tilbage i 1866. Selvom der blev foretaget en undersøgelse i 1999 for at søge efter arten på lokaliteten, blev den ikke fundet. Det betyder dog ikke, at arten ikke længere kan forekomme i landet.

Krav til Voksesteder

I Danmark blev Rogers Furehætte fundet på et bøgetræ. I Sverige, hvor arten er ekstremt sjælden, vokser den på træer med basisk bark som ask og pil i åbne områder. I Holland og Norge ser det ud til, at Rogers Furehætte foretrækker unge træer med glat bark. Dette kan antyde, at det er en pionerart, der efter nogle år bliver overtæret af andre mosser.

Billede: Rogers Furehætte – Tegning af Jens Overgaard Christensen

Vidste du…?

Mosset er tegnet efter det eneste kendte eksemplar af Rogers Furehætte i Danmark. En del af det tørrede eksemplar fra 1866 blev lagt i vand, så det svulmede op og lignede frisk mos.

Rogers Furehætte og Naturbevaring

Rogers Furehætte er en beskyttet art i Danmark. Den er inkluderet i bilag II af Habitatdirektivet og på Bern-konventionens liste I.

Hvad kan hjælpe arten?

Hvis Rogers Furehætte genfindes i Danmark, vil det være nødvendigt at bevare både værtstræet og potentielle værtstræer i området. En lav luftforurening synes at være afgørende for at skabe passende levesteder for Rogers Furehætte, da mange arter af slægten Orthotrichum påvirkes negativt af svovldioxidforurening.

Har du gjort observationer af denne eller andre sjældne arter i den danske natur? Så kan du indberette dine fund på Artsportalen.

Afsluttende Tanker

Det er fascinerende at tænke på, at der er så sjældne arter som Rogers Furehætte, der findes i den danske natur. Selvom den kun er blevet fundet én gang, vidner dens eksistens om den enestående biodiversitet, der findes i vores land. Lad os værdsætte og beskytte vores unikke naturlige arv, så sjældne arter som Rogers Furehætte kan fortsætte med at berige vores natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Rogers furehætte?

Rogers furehætte er en sjælden art af mos, kendt som Orthotrichum rogeri. Den er kun blevet fundet én gang i Danmark på Møns Klint i 1866.

Hvor blev Rogers furehætte fundet i Danmark?

Rogers furehætte blev fundet på et bøgetræ i Danmark. I andre lande som Sverige vokser arten på træer med basisk bark som f.eks. ask og pil i åbne miljøer.

Er Rogers furehætte stadig til stede i Danmark?

Selvom arten ikke blev genfundet ved en undersøgelse i 1999 på lokaliteten, udelukker det ikke, at Rogers furehætte stadig kan forekomme i landet. Det er vigtigt at fortsætte med at søge efter arten for at bekræfte dens tilstedeværelse.

Hvordan beskyttes Rogers furehætte?

Rogers furehætte er beskyttet under Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste I. Hvis arten genfindes i Danmark, vil det være vigtigt at bevare værtstræet og potentielle værtstræer i området for at hjælpe med at beskytte arten.

Hvad kræver Rogers furehætte for at vokse?

Rogers furehætte foretrækker at vokse på træer med glat bark, hvilket kan tyde på, at den er en pionérart, der efter nogle år bliver fortrængt af andre mosser. Desuden synes et lavt niveau af luftforurening at være en forudsætning for, at et område er egnet som levested for Rogers furehætte.

Hvor kan man indberette fund af Rogers furehætte i den danske natur?

Find af Rogers furehætte og andre arter kan indberettes på artsportalen, hvor man kan bidrage med vigtige oplysninger til videnskabelige studier og bevaringsindsatser.

Hvordan kan man genkende Rogers furehætte?

Rogers furehætte har karakteristiske tråde med klynger af sporer i modne kapsler. Den har også små, grønne blade og en cylindrisk form.

Er der lignende mosarter i Danmark?

Der er flere mosarter i Danmark, men Rogers furehætte er en sjælden og usædvanlig art, som kun er blevet fundet én gang i landet.

Hvad er betydningen af at finde Rogers furehætte i Danmark?

Hvis Rogers furehætte genfindes i Danmark, kan det være et tegn på sundhed i miljøet og en indikation af, at beskyttelsesindsatserne mod luftforurening har en positiv effekt. Det kan også bidrage til øget biodiversitet og bevidsthed om sjældne mosarter i landet.

Er der nogen trusler mod Rogers furehætte i Danmark?

Luftforurening, især med svovldioxid, kan være en trussel mod Rogers furehætte og mange andre mosarter. Det er derfor vigtigt at overvåge luftkvaliteten og træffe foranstaltninger for at begrænse luftforureningens indvirkning på artens levesteder.

Andre populære artikler: Storblomstret brunelle: En truet plante på SjællandUlv: Europas næststørste rovdyr på landSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i DanmarkSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkButblæret sargassotangGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkMangebladet lupinKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkGråand – Den mest talrige andeart i DanmarkFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkHavlampret – En Fascinerende HavdyrBisamrotte: En introduktion til denne invasive artSortterne: En truet fugl i DanmarkHavtorn: En guide til denne alsidige buskNordmannsgran – Et populært juletræ i DanmarkGedde: En guide til Danmarks største rovfiskAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederSandløber: En fascinerende fugl på de danske kyster