livop.dk

Havørn: Majestætisk fugl i dansk natur

Havørnen (Haliaeetus albicilla) er en imponerende rovfugl, der har sin naturlige tilstedeværelse i Danmark. Med en vingefang på op til 245 centimeter og brede, rektangulære vinger, har havørnen fortjent sit kaldenavn den flyvende dør. Denne artikel vil udforske havørnens levevis, udbredelse og beskyttelse i Danmark.

Levevis

Havørnen trives primært i gammel løvskov tæt på fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder af fisk og vandfugle – der udgør størstedelen af dens fødegrundlag. Udover at jage levende bytte er havørnen også kendt for at æde ådsler. For at kunne yngle kræver havørnen et uforstyrret redeområde. Hvis ørnen bliver forstyrret under rugningen, kan den opgive reden og æggene går tabt.

Udbredelse

Frem til midten af 1800-tallet var havørnen udbredt i det meste af Danmark, men i 1911 forsvandt den som ynglefugl i landet. Heldigvis genindvandrede havørnen til Danmark i 1995 og har siden da været i langsom fremgang. I 2015 var der 72 ynglepar primært i den sydlige del af landet. Hvis du vil læse mere om havørnen og følge dens aktuelle bestandudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Beskyttelse

Havørnen er en beskyttet art i Danmark og er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II samt CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A. Disse beskyttelsesforanstaltninger er med til at sikre havørnens overlevelse og bevare dens naturlige levesteder.

Unikke fakta om havørnen

  • En havørns vingefang kan blive op til 245 centimeter fra vingespids til vingespids.
  • Havørnen kaldes også den flyvende dør på grund af dens brede og rektangulære vinger.

Oplev havørnen i Nejede Vesterskov

Siden 2009 har der været ynglende havørne i Nejede Vesterskov i Nordsjælland. For at give fuglene fred er centrale dele af skoven lukket for offentligheden. Men der er gode muligheder for at se havørnene fra fugletårnet ved Alsønderup Engsø eller fra parkeringspladsen ved Pøleås udløb i Arresø. Ørnene bruger redetræet i skoven og andre nærtstående træer året rundt til at raste og sove, men de opholder sig og fisker ofte i Alsønderup Engsø.

Redekoordinator i Nejede Vesterskov, Jens Lykkebo, følger ørnene og rapporterer ind til Miljøstyrelsen. Du kan læse hans rapporter for at få mere information om havørnene i området.

2016

Reden har overlevet flere af efterårets og vinterens storme, og de gamle ørne har bygget videre på den i december 2015. Begge unger fra sommeren holder stadig til i området i januar og er blevet set flyve fra Arresø til natte-rast i skoven. I perioder med længerevarende is på søerne vil ørnene ofte søge mod Roskilde Fjord, men de kan også ses ved Solbjerg Engsø, Alsønderup Engsø, Arresøs østlige del og nu og da også ved Holløse Bredning. Udover det aktuelle ynglepar kan der ses andre havørne af forskellig alder på disse lokaliteter.

2015

I år blev den unge han set hele vinteren ved Solbjerg Engsø sammen med en voksen hun. De opførte sig som et ynglepar, og det så ud som om, de var ved at slå sig ned der. Men i slutningen af februar og begyndelsen af marts blev denne ringmærkede han set flere gange med en voksen hun ved Alsønderup Engsø og i Nejede Vesterskov. Reden blev udbygget, og parret blev set sammen på og i reden. Den 3. marts 2015 blev ørnene set parre sig flere gange ved Alsønderup Engsø og flyve mod redeområdet.

Med sin storslåede tilstedeværelse og majestætiske flyvninger er havørnen en af Danmarks mest imponerende fugle. Lad os fortsætte med at værne om dens levesteder og sikre dens overlevelse i den danske natur.

Andre populære artikler: Hvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederBut strandsnegl – En Guide til Danmarks KysterHalsbåndmusIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningVildkanin – En omfattende guide til dette fascinerende dyrLiden najade: En sjælden undervandsplante i DanmarkRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskSpringfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteLodden søpung: En rund og beskyttende havbundskreaturRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberStorblomstret brunelle: En truet plante på SjællandMørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkGrøn buxbaumia: En sjælden skovart i Danmark