livop.dk

Grøn buxbaumia: En sjælden skovart i Danmark

Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis) er en fascinerende skovart, der gennem tiden har været kendt fra 20 lokaliteter i Danmark. I løbet af de sidste 5 år er den dog kun blevet fundet i 13 skove, primært i Nordsjælland. Denne artikel vil udforske grøn buxbaumias udbredelse, krav til voksesteder samt beskyttelse og bevarelse af arten.

Udbredelse

Grøn buxbaumia er en sjælden mosart, der primært findes i skovområder. I Danmark er den blevet registreret på 20 lokaliteter, men i de seneste år er den kun fundet i 13 skove, hovedsageligt i Nordsjælland. Dette indikerer, at arten er blevet mere sjælden og kræver særlig opmærksomhed for at bevare dens levesteder.

Krav til voksesteder

Grøn buxbaumia trives bedst på jordens øverste lag af delvis omsat organisk materiale, også kendt som humuslaget. Den er også blevet fundet på smuld af nedbrudt ved i jordoverfladen, på gamle, formuldede stubbe og forladte myretuer. Det er værd at bemærke, at kun få danske bestande er registreret på liggende døde, barkløse træstammer, og i meget sjældne tilfælde på nåle under nedbrydning og på mineraljord.

For at bevare grøn buxbaumias levesteder er det vigtigt at sikre naturlig dynamik i skovene. Det indebærer at efterlade væltede træer, nedfaldne grene og stubbe samt forstyrre jorden af og til. Dette skaber bare pletter i skovbunden, som på sigt bliver egnede voksesteder for arten.

Beskyttelse og bevarelse

Grøn buxbaumia er en beskyttet art i Danmark. Den er opført på Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste I. Dette betyder, at der er juridiske forpligtelser til at beskytte og bevare arten og dens levesteder.

For at hjælpe med at bevare grøn buxbaumia er det vigtigt at rapportere fund af arten i den danske natur til artsportalen. Dette hjælper med at overvåge dens udbredelse og trivsel.

Afsluttende tanker

Grøn buxbaumia er en fascinerende skovart, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Ved at bevare dens levesteder og skabe de rette betingelser for dens vækst kan vi sikre, at denne sjældne art fortsat kan findes i vores danske skove. Lad os sammen arbejde for at bevare grøn buxbaumia og den unikke biodiversitet, den repræsenterer.

Grøn buxbaumia: En spændende skovart med sjove fakta

Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis) er en fascinerende mosart, der har sin hjemme i de danske skove. I tidens løb er den blevet kendt fra 20 lokaliteter i Danmark, og inden for de sidste 5 år er den blevet fundet i 13 skove, primært i Nordsjælland.

Krav til voksesteder

Grøn buxbaumia trives bedst på det øverste lag af jorden, hvor der er delvist nedbrudt organisk materiale, også kendt som humuslaget. Den kan også findes på nedbrudte træstammer, forladte myretuer og formuldede stubbe. Interessant nok er kun få danske bestande registreret på liggende døde, barkløse træstammer og på nåle under nedbrydning og mineraljord.

Vidste du…?

Den egentlige mosplante er næsten usynlig hos grøn buxbaumia, men dens sporehus er stort og veludviklet. Hvert enkelt sporehus kan rumme flere millioner sporer. Det er imponerende, ikke?

Artens beskyttelse og hjælp

Grøn buxbaumia er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste I. For at hjælpe arten er det nødvendigt at sikre naturlig dynamik i skovene. Det betyder, at væltede træer, nedfaldne grene og stubbe efterlades, og jorden forstyrres af og til, så der skabes bare pletter, der på sigt bliver velegnede voksesteder for arten.

Hvad kan du gøre?

Du kan også gøre en forskel ved at indberette dine fund af grøn buxbaumia og andre arter i den danske natur på artsportalen.dk. På den måde kan forskere og naturbevaringsorganisationer få vigtige data om artens udbredelse og trivsel.

For at bevare grøn buxbaumia og dens naturlige habitat er det vigtigt at øge opmærksomheden omkring arten. Så næste gang du går en tur i skoven, så kig gerne efter spændende mosplanter som grøn buxbaumia. Og husk, at bevarelsen af vores skove er afgørende for bevarelsen af denne unikke skovart!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Grøn buxbaumia?

Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis) er en skovmos, der tidligere var kendt fra 20 lokaliteter i Danmark. Den vokser primært på jordens øverste lag af delvist nedbrudt organisk materiale og er blevet fundet på nedbrudt ved, stumpende stubbe og forladte myretuer.

Hvor mange skove er Grøn buxbaumia blevet fundet i de seneste 5 år?

I løbet af de seneste 5 år er Grøn buxbaumia blevet fundet i 13 skove, de fleste af dem beliggende i Nordsjælland.

Hvad er kravene til voksesteder for Grøn buxbaumia?

Grøn buxbaumia vokser primært på jordens øverste lag af delvist nedbrudt organisk materiale, også kendt som humuslaget. Den er også blevet fundet på nedbrudt ved i jordoverfladen, gamle stumpende stubbe og forladte myretuer. I modsætning til resten af Nordeuropa er der kun få danske bestande registreret på nedbrudte, barkløse træstammer, og meget sjældent på nedbrydende nåle og mineraljord.

Hvad er sporehuset, og hvorfor er det bemærkelsesværdigt ved Grøn buxbaumia?

Selvom selve mosplanten af Grøn buxbaumia er praktisk talt usynlig, er dens sporehus stort og veludviklet. Hvert sporehus kan rumme flere millioner sporer.

Hvordan er Grøn buxbaumia beskyttet i Danmark?

Grøn buxbaumia er omfattet af Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste I, hvilket betyder, at den er beskyttet i Danmark.

Hvad kan hjælpe Grøn buxbaumia?

De egnede voksesteder for Grøn buxbaumia har en tendens til hurtigt at blive overvokset af kraftigt voksende skovbundsmosser og andre planter, og dødt ved bliver med tiden nedbrudt. For at hjælpe arten er det vigtigt at sikre naturlig dynamik i skovene. Dette indebærer at efterlade væltede træer, nedfaldne grene og stumpende stubbe og lejlighedsvis forstyrre jorden, så der opstår bare pletter, der på sigt bliver egnede voksesteder for Grøn buxbaumia.

Hvad er Artsportalen, og hvordan kan man bidrage?

Artsportalen er en platform, hvor man kan indberette sine fund af arter i den danske natur. Ved at bidrage til Artsportalen kan man hjælpe med at indsamle vigtig information om forekomsten af Grøn buxbaumia og andre arter i Danmark.

Hvilke naturtyper og arter er omfattet af EF-Habitatdirektivet?

Naturtyper og arter, herunder Grøn buxbaumia, der er omfattet af EF-Habitatdirektivet, er beskyttet og kræver særlig opmærksomhed og bevaring af deres levesteder og miljøer.

Kan Grøn buxbaumia findes andre steder end Danmark?

Ja, Grøn buxbaumia findes også i andre lande i Nordeuropa og er en relativt almindelig art i disse regioner.

Hvad er betydningen af ​​den naturlige dynamik i skovene for Grøn buxbaumia?

Den naturlige dynamik i skovene, herunder efterladelse af væltede træer, nedfaldne grene og stumpende stubbe samt periodisk forstyrrelse af jorden, er afgørende for at sikre egnede voksesteder for Grøn buxbaumia. Disse forholdsregler hjælper med at bevare artens levesteder og livsmiljøer.

Andre populære artikler: Grøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivNilgås: En invasiv art med aggressiv adfærdOdderen: En unik dansk dyreartTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederMusvågen – Danmarks mest udbredte rovfuglBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterEne – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseGul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenTyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens kommeMark-champignon: En almindelig svamp på græsmarker og græsplænerBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkGobler – En Fascinerende HavskabningMarkfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartHasselmus: En fascinerende gnaver i Danmark