livop.dk

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i Danmark

Glat-hullæbe (Epipactis phyllanthes) er en orkidé, der findes i Danmark. Den har små, hængende, bleggrønne blomster, som kun åbner sig lidt og bestøver sig selv. Denne art blomstrer i juli og lidt ind i august og kan blive op til 70 cm høj.

Udbredelse

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe forekommer hist og her i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Dog er bestandene ofte ret små.

Udseende

Glat-hullæbe bliver 30-70 cm høj. Den ligner Skov-hullæbe, men kendes på sin næsten glatte stængel og sine små, hængende, bleggrønne blomster, som kun åbner sig ganske lidt. Nogle planter kan dog kortvarigt have blomsterne vidtåbne og udstående. Den kan have op til 30 blomster. Den blomstrer i juli og lidt ind i august.

Levevis

Glat-hullæbe vokser i frodige og skyggefulde skove og krat nær kysten på kalkrig jord, men træffes også på overdrev og skrænter. Den bestøver sig selv, hvilket også ses af, at blomsterne mangler nektar og duft og er små, grønlige og næsten lukkede. Store, kraftige planter med større og mere langspidsede blade betragtes af nogle forskere som en anden art: Nikkende hullæbe. Af andre betragtes de som en del af variationen hos Glat-hullæbe.

Trusler

Glat-hullæbe trues af:

  • Intensiv skovdrift
  • Sprøjtning

Glat-hullæbe er listet som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste 1997. Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Beskyttelse

Glat-hullæbe er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

For at bidrage til overvågning og beskyttelse af arten, kan du indberette dine fund af Glat-hullæbe og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Glat-hullæbe er en smuk og sjælden orkidé, som er værd at bevare. Vi skal alle gøre vores del for at beskytte og bevare denne unikke plante.

Så næste gang du er ude i naturen og støder på Glat-hullæbe, så husk at beundre den og lade den være i fred. Lad os sammen bevare vores rige naturarv!

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe – En sjælden orkidéart med unikke egenskaber

Glat-hullæbe (Epipactis phyllanthes) er en sjælden orkidé, der kan findes i Østdanmark. Denne smukke plante har små, hængende bleggrønne blomster, der kun åbner sig lidt og bestøver sig selv. Den blomstrer primært i juli og fortsætter ind i august, og kan blive op til 70 cm høj. En stor del af verdensbestanden af denne orkidé findes faktisk i Danmark.

Udbredelse

Glat-hullæbe findes spredt i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Dog er bestandene ofte ret små. Den trives bedst i frodige og skyggefulde skove nær kysten og foretrækker jordbund med kalk.

Udseende

En voksen glat-hullæbe kan blive mellem 30 og 70 cm høj. Den minder om en anden orkidéart, skov-hullæbe, men adskiller sig ved en næsten glat stængel og små hængende, bleggrønne blomster, der kun åbner sig ganske lidt. Nogle individer kan dog have blomster, der er mere åbne og udstående. En plante kan have op til 30 blomster. Blomstringstiden for glat-hullæbe ligger primært i juli og fortsætter ind i august.

Levevis

Glat-hullæbe trives bedst i frodige og skyggefulde skove nær kysten samt på områder med kalkrig jord, som f.eks. overdrev og skrænter. Den unikke bestøvningsmetode, hvor planten bestøver sig selv, kan tydeligt observeres ved, at blomsterne mangler både nektar og duft og er små, grønligt farvede samt næsten lukkede. Nogle forskere betragter større, mere kraftige planter med længere og spidsere blade som en anden art kaldet nikkende hullæbe. Andre anser disse for at være en naturlig variation af glat-hullæbe.

Trusler

Glat-hullæbe er udsat for trusler, herunder intensiv skovdrift og sprøjtning. Arten er listet som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste fra 1997. Dette betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Beskyttelse af glat-hullæbe

Glat-hullæbe er en fredet art i Danmark og må derfor hverken plukkes, graves op, indsamles eller ødelægges. Den er også opført på CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, der regulere international handel med truede dyre- og plantearter.

Denne sjældne orkidé er et fantastisk eksempel på den skønhed og diversitet, der kan findes i den danske natur. Lad os beskytte og værne om glat-hullæbe, så kommende generationer også kan opleve dens unikke blomsterpragt.

Husk at rapportere dine observationer af glat-hullæbe eller andre arter i den danske natur på artsportalen. Din viden kan hjælpe forskere og naturbevarelsesorganisationer med at bevare disse sjældne og værdifulde arter.

Introduktion

Glat-hullæbe, også kendt som Nikkende hullæbe (Epipactis phyllanthes), er en orkidé med små, hængende, bleggrønne blomster, der kun åbner sig lidt og bestøver sig selv. Denne plante blomstrer i løbet af juli og ind i august og kan blive op til 70 cm høj. Den findes i små bestande i østlige dele af Danmark og trives i frodige, skyggefulde skove nær kystområder med kalkholdig jord. En stor del af verdensbestanden af denne art findes i Danmark.

Udbredelse

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe er spredt hist og her i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Dog er bestandene normalt ret små.

Udseende

Glat-hullæbe kan blive mellem 30 og 70 cm høj. Den ligner Skov-hullæbe, men adskiller sig fra denne ved sin næsten glatte stængel og sine små, hængende, bleggrønne blomster, der kun åbner sig ganske lidt. Nogle planter kan dog have blomster, der kortvarigt er mere åbne og stikker ud. Den kan have op til 30 blomster og blomstrer i juli og lidt ind i august.

Levevis

Glat-hullæbe vokser primært i frodige og skyggefulde skove og krat nær kysten, hvor jorden er kalkrig. Den trives også på overdrev og skrænter. Glat-hullæbe bestøver sig selv, hvilket også kan ses ved, at blomsterne mangler nektar, duft og er små, grønlige og næsten lukkede. Nogle forskere betragter store, kraftige planter med større og mere spidse blade som en anden art kaldet Nikkende hullæbe, mens andre ser det som en variation af Glat-hullæbe.

Trusler

Glat-hullæbe er truet af intensiv skovdrift og sprøjtning. Den er opført som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste fra 1997. Dette betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi har et særligt ansvar for at beskytte den. Glat-hullæbe er fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

CITES/Washingtonkonventionen lister Glat-hullæbe som kategori II / bilag A.

Har du set en Glat-hullæbe i naturen? Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe for en plante?

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe er en orkidé, der har små, hængende, bleggrønne blomster, som kun åbner sig lidt og bestøver sig selv. Den blomstrer i juli og lidt ind i august og bliver op til 70 cm høj.

Hvor findes Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe i Danmark?

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe forekommer hist og her i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Men ofte er bestandene ret små.

Hvordan ser Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe ud?

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe bliver 30-70 cm høj. Den ligner Skov-hullæbe, men kendes på sin næsten glatte stængel og sine små, hængende, bleggrønne blomster, som kun åbner sig ganske lidt. Nogle planter kan dog kortvarigt have blomsterne vidtåbne og udstående. Den kan have op til 30 blomster. Den blomstrer i juli og lidt ind i august.

Hvordan lever Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe?

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe vokser i frodige og skyggefulde skove og krat nær kysten på kalkrig jord, men træffes også på overdrev og skrænter. Den bestøver sig selv, hvilket også ses af, at blomsterne mangler nektar og duft og er små, grønlige og næsten lukkede. Store, kraftige planter med større og mere langspidsede blade betragtes af nogle forskere som en anden art: Nikkende hullæbe. Af andre betragtes de som en del af variationen hos Glat-hullæbe.

Hvad truer Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe?

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe trues af intensiv skovdriftsprøjtning. Den er listet som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste 1997, hvilket betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Hvordan er Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe beskyttet?

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også opført på CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

Hvordan kan man indberette fund af Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe?

Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad er forskellen mellem Glat-hullæbe og Nikkende hullæbe?

Nogle forskere betragter store, kraftige planter med større og mere langspidsede blade som en anden art kaldet Nikkende hullæbe. Andre betragter dem som en del af variationen hos Glat-hullæbe.

Hvad er betydningen af Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe for Danmark?

En stor del af verdens bestand af Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe findes i Danmark. Derfor har vi et særligt ansvar for at beskytte denne planteart.

Hvad er gullisten 1997?

Gullisten 1997 er en liste over danske ansvarsarter, hvor en stor del af verdensbestanden af en art findes i Danmark. Plantearten Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe er opført på denne liste.

Andre populære artikler: But strandsnegl – En Guide til Danmarks KysterTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterMirabel – En lille og velsmagende frugtStrandskade: En Guide til Danmarks KystfuglSpækhugger – En fascinerende havdyrDværgmus – Danmarks mindste gnaverHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneRæven: En vidt udbredt og fascinerende dansk dyreartRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteKaskelot – Verdens største tandhvalKirkeuglen: Danmarks mindste ugleSitkagran: Et Nåletræ med Stikkende NåleSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederBirkemus – En lille gnaver med unikke egenskaber