livop.dk

Ilderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyr

Ilderen, også kendt som Mustela putorius, er et fascinerende dyr, der er udbredt over det meste af Danmark. Denne lille rovdyr mangler dog på Bornholm, Lolland, Falster og en række mindre øer. Ilderen blev genindført på Sjælland og Fyn, da undslupne farmdyr siden 1930erne har etableret vildtlevende bestande. Det er interessant at bemærke, at ilderen faktisk uddøde på øerne for mere end 5.000 år siden.

Udseende

En voksen ilder måler omkring 40 cm fra snudespids til halerod, og dens buskede hale har en længde på ca. 16-17 cm. Vægten varierer normalt mellem 0,7 og 1,5 kg. Kønnene ligner hinanden, men hunnen er generelt mindre end hannen.

Som andre mårdyr har ilderen en lang og tynd krop med korte ben. Den sorte og hvide ansigtstegning gør det let at genkende ilderen. Pelsen består af to lag; den inderste underuld er lys, mens de ydre dækhår er lange og sortbrune. Ilderen er væsentligt mørkere på bugen og benene end på oversiden.

Føde

Ilderen lever af smågnavere, frøer, tudser og en bred vifte af andre byttedyr. Den kan også tage kaniner, harekillinger, småfugle, fugleæg, fisk, krybdyr, insekter og endda frugt. Indimellem spiser ilderen også ådsler. Dens kost er alsidig og tilpasser sig de tilgængelige ressourcer i dens omgivelser.

Levevis

Ilderen lever i skovkanter, krat, marker, grøfter, langs vandløb, søer og i nærheden af bebyggelse. Når ilderen ikke er aktiv, finder den tilflugt i en hulning under trærødder, en forladt rævegrav, i kvas eller i skure og udhuse. Især om efteråret og vinteren laver ilderen madforråd af blandt andet frøer, tudser, fugleæg og mus. Ved at bide gennem rygmarven på frøer og tudser kan ilderen lamme byttedyrene og på den måde holde føden frisk.

Uden for parringstiden færdes hanner og hunner hver for sig. Både hanner og hunner forsvarer et territorium mod artsfæller af eget køn. Parringen finder sted i marts-april, og efter en drægtighedsperiode på omkring 40 dage fødes et kuld på 4-6 unger. Ungerne er i stand til at klare sig selv, når de er omkring tre måneder gamle.

Naturlige fjender

I Danmark er ræven den eneste art, der udgør en trussel for ilderen. Ræven kan tage ildere som bytte.

Vidste du…?

Fritten (Mustela putorius furo) er en tæmmet underart af ilderen, der er kendt som fritter eller husildere.

Beskyttelse af ilderen

Ilderen er fredet i Danmark. Dog kan den reguleres som skadevoldende vildt, hvis det er nødvendigt for at beskytte afgrøder eller andre dyr.

Hvis du støder på en ilder eller observerer den i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen for at hjælpe med at overvåge bestanden og bidrage til forskning.

Få kendskab til ilderen: Danmarks søde rovdyr

Ilderen, også kendt som Mustela putorius, er et alsidigt rovdyr, der er udbredt over det meste af Danmark. Dog mangler den på Bornholm, Lolland, Falster og en række mindre øer. Interessant nok blev ilderen genindført på Sjælland og Fyn, da undslupne farmdyr har etableret vildtlevende bestande siden 1930erne. Faktisk uddøde ilderen på øerne for mere end 5.000 år siden.

Udseende

En voksen ilder måler omkring 40 cm fra snude til halerod, og dens buskede hale har en længde på ca. 16-17 cm. Vægten varierer typisk mellem 0,7 og 1,5 kg. På trods af at kønnene ligner hinanden, er hunnen mindre end hannen. Kroppen på en ilder er lang og tynd, og dens ben er korte. Det er let at genkende en ilder på dens sorte og hvide ansigtstegning. Pelsen består af to lag: en lys underuld og lange, sortbrune dækhår. Ilderen er markant mørkere på bugen og benene end på oversiden.

Føde

Ilderen har en varieret kost og spiser primært smågnavere, frøer og tudser. Dog er dens menu ikke begrænset til dette – den kan også tage kaniner, harekillinger, småfugle, fugleæg, fisk, krybdyr, insekter og frugt. Engang imellem vil ilderen også tage ådsler. Denne alsidige kost sikrer, at ilderen får de nødvendige næringsstoffer til at trives.

Levevis

Ilderen lever i skovkanter, krat, marker, grøfter, langs vandløb, søer og i nærheden af bebyggelse. Når den ikke er aktiv, finder den ly i hulninger under trærødder, forladte rævegrave, kvas eller skure, udhuse og lignende. Især om efteråret og vinteren vil ilderen lave madforråd af frøer, tudser, fugleæg og mus for at sikre sig føde. Det er interessant at bemærke, at ilderen kan lamme byttedyrene ved at bide gennem rygmarven på frøer og tudser, hvilket hjælper med at holde føden frisk.

Ilderen færdes normalt alene, medmindre det er parringstid. Hanner og hunner forsvarer begge deres territorier mod artsfæller af samme køn. Parringen finder typisk sted i marts-april, og efter en drægtighedsperiode på omkring 40 dage fødes et kuld på 4-6 søde unger. Når ungerne er omkring tre måneder gamle, er de i stand til at klare sig selv.

Naturlige fjender

I Danmark er ræven den eneste art, der udgør en trussel for ilderen. Dette viser, at selvom ilderen er et rovdyr, har den også naturlige fjender, der kræver, at den forbliver på vagt i sit miljø.

Vidste du…?

En fritten er en tæmmet underart af ilderen, kendt som Mustela putorius furo.

Beskyttelse af ilderen

Ilderen er en fredet art i Danmark for at bevare dens naturlige levesteder og sikre dens overlevelse. Hvis ilderen anses for skadevoldende vildt, kan den reguleres i visse tilfælde. Det er vigtigt at indberette fund af denne art samt andre arter i den danske natur på artsportalen for at hjælpe med overvågning og bevarelse af vores dyreliv.

Danske dyr, der minder om ilderen

Ilder (Mustela putorius) er et lille og fascinerende rovdyr, der er udbredt over det meste af Danmark undtagen Bornholm, Lolland, Falster og en række mindre øer. Selvom ilderen oprindeligt uddøde på disse øer for mere end 5.000 år siden, har undslupne farmdyr siden 1930erne etableret vildtlevende bestande på Sjælland og Fyn.

Udseende

Ilderen er et slankt dyr, der måler omkring 40 cm fra snudespids til halerod. Den har en busket hale, der er omkring 16-17 cm lang. Med en vægt mellem 0,7 og 1,5 kg er ilderen et relativt let dyr. Hanner og hunner ligner hinanden, men hunnen er generelt mindre end hannen.

Ilderen har en karakteristisk sort og hvid ansigtstegning, der gør det let at genkende arten. Pelsen består af to lag; en lys, inderste underuld og lange, sortbrune dækhår. Ilderen er væsentlig mørkere på bugen og benene end på oversiden.

Føde

Smågnavere som mus og rotter udgør en stor del af ilderens føde, men den spiser også frøer, tudser, kaniner, harekillinger, småfugle, fugleæg, fisk, krybdyr, insekter og frugt. Ind imellem tager ilderen også ådsler.

Levevis

Ilderen lever i skovkanter, krat, marker, grøfter, langs vandløb og søer samt i nærheden af bebyggelse. Når ilderen ikke er aktiv, finder den ly i en hulning under trærødder, en forladt rævegrav, kvas eller skure, udhuse og lignende.

Især om efteråret og vinteren laver ilderen madforråd bestående af blandt andet frøer, tudser og fugleæg. Ved at bide gennem rygmarven på frøer og tudser lammer ilderen byttedyrene og holder dermed føden frisk.

Uden for parringstiden færdes hanner og hunner hver for sig. Både hanner og hunner forsvarer et territorium mod artsfæller af samme køn. Parringen finder sted i marts-april, og efter en drægtighedsperiode på cirka 40 dage fødes et kuld på 4-6 unger. Ungerne er i stand til at klare sig selv, når de er omkring tre måneder gamle.

Naturlige fjender

Ræven er den eneste art i Danmark, der udgør en trussel for ilderen.

Disse små og smidige rovdyr er et spændende indslag i den danske natur. Husk dog altid at respektere dyrelivet og bevare en sikker afstand, hvis du skulle være så heldig at få ilderne at se.

Andre populære artikler: Sibirisk jordegern: En lille stribet egern fra SydøstasienDværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsHavtorn: En guide til denne alsidige buskØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmulighederLøvfrøen: En truet art i DanmarkIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglFuglekirsebær – En Vidunderlig Træart i DanmarkVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkGedde: En guide til Danmarks største rovfiskIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglBæveren: Europas største gnaverRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrSkestork – En sjælden og beskyttet fugl i Danmark