livop.dk

Havskildpadder: En sjælden gæst i Danmark

Havskildpadder er fascinerende skabninger, der tiltrækker opmærksomhed over hele verden. I Danmark er de dog sjældne strejfgæster, der kun lejlighedsvis findes langs vores kyster. I denne artikel vil vi udforske nogle af de forskellige arter af havskildpadder og deres levevis.

Læderskildpadde (Dermochelys coriacea)

Læderskildpadden er en af de største havskildpadder og kan veje op til omkring 900 kg og være næsten tre meter lang. Den yngler primært i tropiske områder, men indtil 1930erne kunne man også finde ynglesteder ved Middelhavet. Læderskildpadden lever af fisk, bløddyr og krebsdyr.

Uægte karette (Caretta caretta)

Uægte karetten er en anden art af havskildpadde, der yngler i tropiske og subtropiske farvande, herunder også ved Middelhavet. Den bliver ca. en meter lang og vejer omkring 110 kg. Uægte karetten lever af forskellige byttedyr som snegle, krabber, bløddyr og blæksprutter.

Bastardskildpadde (Lepidochelys kempii)

Bastardskildpadden er den mindste af de tre arter, og den yngler kun på ét sted i den Mexicanske Golf. Den lever af forskellige byttedyr som krabber, snegle, muslinger, søpindsvin og søstjerner. Skjoldet på en bastardskildpadde, der blev taget i et trawl i 1974, målte 53 x 50 cm.

Det er vigtigt at bemærke, at havskildpadder er beskyttede arter. De skildpadder, man finder på danske kyster, vil sandsynligvis være døde skildpadder, der er skyllet op på land. Både døde og levende havskildpadder må ikke indsamles. Hvis du ser en død havskildpadde, skal du kontakte Naturstyrelsen på tlf.: 7254 2000.

For mere information om havskildpadder og andre dyr i den danske natur, kan du besøge Artsportalen, hvor du også kan indberette dine fund af arter.

Havskildpadder: Fakta, udbredelse og beskyttelse

Havskildpadder er fascinerende skabninger, der har en særlig plads i vores planetens økosystemer. I denne artikel vil vi udforske tre arter af havskildpadder: Læderskildpadden, Uægte karetten og Bastardskildpadden.

Udbredelse af havskildpadder i Danmark

Havskildpadder er meget sjældne gæster i Danmark. Læderskildpadden blev sidst observeret ved Sjællands Odde i 1948, Nymindegab i 1965 og Sejerøbugten i 1979. En uægte karette blev fundet ved Ulvshale på Møn i 1971, og en bastardskildpadde blev spottet nord for Gilleleje i 1974. Disse observationer er vigtige, da de hjælper os med at forstå udbredelsen af disse fantastiske skabninger i vores farvande.

Føde og levesteder for havskildpadder

Læderskildpadden yngler i troperne og lever af fisk, bløddyr og krebsdyr. Uægte karetten yngler også i tropiske og subtropiske områder og ernærer sig primært af snegle, krabber, bløddyr og blæksprutter. Bastardskildpadden yngler kun i den Mexicanske Golf og spiser blandt andet krabber, snegle, muslinger, søpindsvin og søstjerner. Disse skildpadder har specifikke behov for deres levesteder og ressourcer for at overleve.

Fantastiske fakta om havskildpadder

  • Læderskildpadden kan veje op til 900 kg og være næsten tre meter lang.
  • Uægte karetten kan blive omkring en meter lang og veje cirka 110 kg.
  • Skjoldet på en bastardskildpadde fanget i 1974 målte 53 x 50 cm.

Beskyttelse af havskildpadder

Alle tre arter af havskildpadder er beskyttede af forskellige konventioner og lovgivninger, herunder Habitatdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Det er vigtigt, at vi gør vores bedste for at beskytte disse skabninger og deres levesteder. Hvis du ser en død havskildpadde, skal du kontakte Naturstyrelsen på telefonnummer 7254 2000 og indberette fundet.

Afsluttende tanker

Havskildpadder er bemærkelsesværdige væsener, der beriger vores havmiljøer. Selvom det er sjældent at se dem i Danmark, er det vigtigt at være opmærksom på deres eksistens og beskytte dem. Ved at indsamle data om deres udbredelse og respektere deres levesteder kan vi sikre, at havskildpadderne fortsætter med at være en del af vores naturarv.

Om Havskildpadder i Danmark

Havskildpadder er fascinerende skabninger, der sjældent er blevet set i Danmark. De tre mest kendte arter af havskildpadder, der er blevet observeret i danske farvande, er læderskildpadden (Dermochelys coriacea), uægte karetten (Caretta caretta) og bastardskildpadden (Lepidochelys kempii). I denne artikel vil vi udforske disse tre arter og deres ligheder med havskildpadden.

Læderskildpadden

Læderskildpadden er en imponerende skildpadde, der kan veje op til 900 kg og være op til tre meter lang. Denne art yngler normalt i tropiske områder, men der er registreret yngling ved Middelhavet frem til 1930erne. Læderskildpadden lever af fisk, bløddyr og krebsdyr. Trods dens imponerende størrelse er læderskildpadden en sjælden gæst i danske farvande, og det er vigtigt at bemærke, at hverken døde eller levende havskildpadder må indsamles.

Uægte karetten

Uægte karetten er en mindre art sammenlignet med læderskildpadden. Den når normalt en længde på omkring en meter og vejer omkring 110 kg. Uægte karetten yngler i tropiske og subtropiske farvande samt ved Middelhavet. Den lever af snegle, krabber, bløddyr og blæksprutter. Lig læderskildpadden, er uægte karetten en sjælden gæst i danske farvande, og det er vigtigt at respektere deres beskyttede status og ikke samle dem op.

Bastardskildpadden

Bastardskildpadden er en sjælden art af havskildpadder, der kun yngler i den Mexicanske Golf. Skildpadden kan måle op til 53 x 50 cm på skjoldet. Den lever primært af krabber, snegle, muslinger, søpindsvin og søstjerner. På grund af deres sjældenhed og truede status, er det vigtigt at respektere bastardskildpader og ikke forsøge at indsamle dem, hverken levende eller døde.

Beskyttelse af Havskildpadder

Alle tre arter af havskildpadder, der er blevet observeret i danske farvande, er beskyttet af forskellige internationale aftaler og konventioner, herunder Habitatdirektivets bilag IV, Bonn-konventionens liste I og Bern-konventionens liste II. Det er vigtigt at respektere og beskytte disse truede skildpaddearter, da deres overlevelse er afgørende for den marine biodiversitet. Hvis du ser en død havskildpadde på stranden, skal du kontakte Naturstyrelsen på telefonnummer 7254 2000 for at rapportere observationen.

Vidste du at…
Læderskildpadden kan veje op til omkring 900 kg og være næsten tre meter lang.
Uægte karetten bliver ca. en meter lang og vejer omkring 110 kg.
Skjoldet på en bastardskildpadde, der blev taget i et trawl i 1974, målte 53 x 50 cm.

For at sikre bevarelsen af havskildpadder og deres naturlige habitat, er det vigtigt at være opmærksom på, at indsamling af døde eller levende havskildpadder er forbudt. Respekter naturen og hjælp med at bevare disse smukke og truede skabninger ved at efterleve disse regler.

For flere oplysninger om danske dyrearter og rapportering af observationer, kan du besøge Artsportalen. Lad os sammen beskytte vores natur og bevare mangfoldigheden af ​​dyrelivet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan man finde havskildpadder i Danmark?

Havskildpadder er meget sjældne strejfgæster i Danmark. Læderskildpadder blev fundet i 1948 ved Sjællands Odde, 1965 ved Nymindegab og i 1979 i Sejerøbugten. En uægte karette blev fundet i 1971 ved Ulvshale på Møn, og en bastardskildpadde blev fundet i 1926 ved Hvidesande og i 1974 nord for Gilleleje.

Hvad spiser læderskildpadder?

Læderskildpadder lever af fisk, bløddyr og krebsdyr.

Hvor yngler uægte karetter?

Uægte karetter yngler i tropiske og subtropiske have, men også ved Middelhavet.

Hvad spiser uægte karetter?

Uægte karetter lever af blandt andet snegle, krabber, bløddyr og blæksprutter.

Hvor yngler bastardskildpadder?

Bastardskildpadder yngler kun på ét sted i den Mexicanske Golf.

Hvad spiser bastardskildpadder?

Bastardskildpadder lever blandt andet af krabber, snegle, muslinger, søpindsvin og søstjerner.

Hvor stor kan en læderskildpadde blive?

En læderskildpadde kan veje op til omkring 900 kg og være næsten tre meter lang.

Hvor stor bliver en uægte karette?

En uægte karette bliver cirka en meter lang og vejer omkring 110 kg.

Hvad er skjoldets størrelse på en bastardskildpadde?

Skjoldet på en bastardskildpadde, der blev taget i et trawl i 1974, målte 53 x 50 cm.

Hvordan kan man hjælpe havskildpadder?

De havskildpadder, man vil få at se i Danmark, vil sandsynligvis være døde skildpadder, der er skyllet op på land. Det er vigtigt at vide, at hverken døde eller levende havskildpadder må indsamles. Hvis man ser en død havskildpadde, bør man ringe til Naturstyrelsen på telefonnummer 7254 2000.

Andre populære artikler: Hunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturBlåhals: En Fascinerende Ynglefugl i DanmarkMarkmus: En almindelig og talrig art i DanmarkPindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturBrasen: Danmarks største karpefiskBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkFisk: En omfattende guide til Danmarks dyrelivHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkRødkonk – Danmarks største havsneglBjerganden: En Mellemstor DykandMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterTyttebær – En Smagfuld Dværgbusk fra DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturAtlinganden: En Fascinerende SvømmeandDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkStorblomstret hjerteranke: En smuk og klatrende planteAlmindelig spidsmus – en omfattende guideFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke Træk