livop.dk

Blåhals: En Fascinerende Ynglefugl i Danmark

Blåhalsen (Luscinia svecica) er en smuk og charmerende fugl, der i 1992 genindvandrede til Danmark som ynglefugl efter cirka 100 års fravær. Siden da har bestanden været i fremgang, og fuglene yngler indtil videre kun i Sydvestjylland. Den hollandske bestand af blåhals er også øget betragteligt siden 1970, og det antages, at de har spredt sig til både Tyskland og Danmark. Fuglene overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til ynglestederne i april. I september trækker de tilbage til vinterkvartererne.

Levevis

Blåhalsen foretrækker at yngle i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand og tilgrænsende dyrkede marker. Den er ofte at finde i vandfyldte grøfter og åer, samt i udkanten af moseområder og overgangszonen mellem enge og dyrkede marker. Reden placeres på jorden, og fuglene opholder sig tæt på jorden, hvor de søger efter insekter og edderkopper.

Vidste du…?

Der findes to underarter af blåhalsen. Den nordlige blåhals har en rød plet på den blå strube, mens den sydlige blåhals har en hvid plet på den blå strube. Det er den sydlige underart, der yngler i Danmark, mens den nordlige blåhals ses på træk her i landet. Hvis du ser en blåhals eller andre fuglearter, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til overvågningen af dyrelivet i den danske natur.

Beskyttelse og Bevaring

Blåhalsen er en fredet fugl i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Dens bevaringsstatus vurderes at være gunstig, og da dens foretrukne levesteder er almindeligt forekommende i det danske landskab, er der gode chancer for, at arten fortsat vil sprede sig, og bestanden vil øges i antallet af ynglende par.

For mere information om blåhalsen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Blåhals – et spændende dyr

Blåhalsen er en smuk og fascinerende fugl, der har gjort sin tilbagevenden som ynglefugl i Danmark efter et fravær på omkring 100 år. Siden 1992 er bestanden af blåhalse steget, og de yngler for tiden kun i Sydvestjylland. Denne artikel vil give dig indblik i blåhalsens udbredelse, levevis og beskyttelsesstatus. Og vidste du, at der findes to underarter af blåhalsen med forskellig farve på struben? Vi dykker ned i alle de spændende detaljer om denne fugl.

Udbredelse

I 1992 genindvandrede blåhalsen til Danmark som ynglefugl efter cirka 100 års fravær. Siden da er bestanden af blåhalse vokset, men de yngler stadig kun i Sydvestjylland. Den hollandske bestand af blåhalse er også steget betydeligt siden 1970erne, og det antages, at nogle af disse fugle er spredt til både Tyskland og Danmark. Blåhalsen overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til yngleområderne i april. Omkring september trækker de tilbage til vinterkvartererne.

Levevis

Blåhalsen yngler i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand, typisk i områder med tilgrænsende dyrkede marker. Den er ofte at finde i vandfyldte grøfter og åer, samt i udkanten af moseområder og overgangszoner mellem enge og dyrkede marker. Reden bygges på jorden, og fuglene lever tæt på jorden, hvor de søger efter insekter og edderkopper.

Vidste du…?

Blåhalsen findes i to forskellige underarter: nordlig blåhals og sydlig blåhals. Den nordlige blåhals har en rød plet på sin blå strube og ses på træk i Danmark. Den sydlige blåhals, som har en hvid plet på sin blå strube, er den underart, der yngler i Danmark. Du kan indberette dine fund af blåhalse og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Sådan er blåhals beskyttet

Blåhalsen er beskyttet af både Fuglebeskyttelsesdirektivet (Bilag I) og Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at der er særlige bestemmelser for at beskytte blåhalsen og dens levesteder. Den gode nyhed er, at bevaringsstatus for blåhalsen vurderes som gunstig, og da dens foretrukne levesteder er almindelige i det danske landskab, er der håb om, at arten vil sprede sig yderligere og øge bestanden af ynglende par.

Som du kan se, er blåhalsen en spændende fugl, der er blevet genindvandret i Danmark. Med sin smukke blå strube og spændende levevis har den vakt interesse hos ornitologer og fugleentusiaster. Hold øje med denne fascinerende fugl, når du er ude i naturen, og nyd synet af dens fantastiske farver og karakteristiske sang.

Dyrelivet i Danmark

Blåhals (Luscinia svecica) er en smuk fugl, der i 1992 genindvandrede til Danmark som ynglefugl efter omkring 100 års fravær. Siden da er bestanden af blåhalse gået fremad. Fuglene yngler indtil videre kun i Sydvestjylland. Den hollandske bestand af blåhals er steget betydeligt siden 1970’erne, og det antages, at de også har spredt sig til både Tyskland og Danmark. Fuglene overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til ynglestederne i april. I september trækker de tilbage til vinterkvartererne.

Levevis

Blåhals yngler i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand samt ved tilgrænsende dyrkede marker. De findes ofte i vandfyldte grøfter og åer, i udkanten af moseområder og i overgangszonen mellem enge og dyrkede marker. Reden placeres på jorden, og fuglene opholder sig tæt på jorden, hvor de søger efter insekter og edderkopper.

Vidste du…

Der findes to underarter af blåhals: den nordlige blåhals, som har en rød plet på den blå strube, og den sydlige blåhals, som har en hvid plet på den blå strube. Det er den sydlige underart, der yngler i Danmark, mens den nordlige blåhals ses på træk her i landet. Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Sådan er blåhals beskyttet

Blåhalsen er beskyttet ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Den er fredet i Danmark. Artens bevaringsstatus vurderes at være gunstig, og da dens foretrukne levesteder er almindeligt forekommende i det danske landskab, kan det forventes, at blåhalsen vil sprede sig yderligere, og bestanden vil øges i antallet af ynglende par.

Lignende danske dyr

Mens blåhalsen er unik på mange måder, findes der en række andre danske dyr, der deler nogle ligheder med denne smukke fugl:

  • Nattergal: Nattergalen deler den blåhalslignende strubesang, men er mere brunlig i farven og har en mere diskret udseende.
  • Sjagger: Sjaggeren har også en karakteristisk sang, men er mere sort i farven og har et kortere haleparti end blåhalsen.
  • Rødhals: Rødhalsen er en anden art med en rødlig farve på brystet. Den har ikke den samme blå strube som blåhalsen, men deler nogle ligheder i udseendet.

Disse er bare nogle eksempler på danske dyr, der minder om blåhalsen. Dyrelivet i Danmark er rigt og varieret, og der er utvivlsomt mange flere arter at udforske.

Afsluttende tanker

Blåhalsen er en smuk fugl, der er vendt tilbage til Danmark som ynglefugl efter mange års fravær. Med bevarelsen af dens foretrukne levesteder og fortsat opmærksomhed på arten kan blåhalsbestanden fortsat vokse og trives i det danske landskab. Samtidig er der andre danske dyr, der deler nogle ligheder med blåhalsen og er værd at udforske. Med rigdommen af dyrelivet i Danmark er der altid nye og spændende arter at opdage og lære om.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår genindvandrede blåhals til Danmark som ynglefugl?

Blåhals genindvandrede til Danmark som ynglefugl i 1992 efter cirka 100 års fravær.

Hvor yngler blåhals i Danmark?

Indtil videre yngler blåhals kun i Sydvestjylland i Danmark.

Hvor øgede den hollandske bestand af blåhals sig siden 1970?

Den hollandske bestand af blåhals er øget betragteligt siden 1970.

Hvad er nogle af de potentielle spredningsruter for blåhals fra Holland?

De hollandske blåhalse har formentlig spredt sig til både Tyskland og Danmark.

Hvor overvintrer blåhalsene?

Blåhalsene overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til ynglestederne i april.

Hvornår trækker blåhalse tilbage til vinterkvartererne?

Blåhalse trækker tilbage til vinterkvartererne i september.

Hvilke typer levesteder foretrækker blåhals?

Blåhals yngler i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand, samt områder med tilgrænsende dyrkede marker. De opholder sig tæt på jorden og søger efter insekter og edderkopper.

Hvordan placeres rede af blåhalsene?

Blåhalsene placerer deres rede på jorden.

Hvad er forskellen mellem den nordlige og sydlige underart af blåhals?

Den nordlige underart af blåhals har en rød plet på den blå strube, mens den sydlige underart har en hvid plet på den blå strube. Det er den sydlige underart, der yngler i Danmark, mens den nordlige underart ses på træk i Danmark.

Hvordan beskyttes blåhalsen i Danmark?

Blåhalsen er beskyttet i Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bern-konventionens liste II og er fredet.

Andre populære artikler: Hjertebladet fliglæbe: En sjælden og uanseelig orkidé i DanmarkGul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplanteStor skallesluger: En fascinerende vandfugl i DanmarkTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglSkeanden – En fascinerende fugl med et skeformet næbHusrottenBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeSpidsand: En fascinerende svømmeandSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkMangebladet lupinTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederThuja – En Guide til Danmarks NåletræStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkUlv: Europas næststørste rovdyr på landGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedTyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéSnæbel – En sjælden laksefisk i Vadehavet