livop.dk

Almindelig spidsmus – en omfattende guide

Almindelig spidsmus (Sorex araneus) er en vidt udbredt art i Danmark. Den findes dog ikke på alle de mindre øer. I hele sit udbredelsesområde er den talrig.

Udseende

Almindelig spidsmus har en sæsonafhængig vægt, der kan variere mellem fem og femten gram. Den har et langt hoved med en spids snude. Med en kropslængde på 5-8 cm og en hale, der måler tre-fire centimeter, er den den største spidsmusart i Danmark.

Pelsen er kort og sortbrun på ryggen, brunlig på siderne og lysegrå eller gulbrun på bugen.

Føde

Almindelig spidsmus lever hovedsageligt af insekter, insektlarver, snegle, regnorme og edderkopper.

Levevis

Denne art holder til i skove, enge, heder, overdrev, marker, ved søer og i haver, hvor der er rigelig med bundvegetation. Her finder den også sin føde.

I hvileperioderne opholder den sig i kugleformede reder, som den laver af mos, græs og blade, eller i gange, som den graver i jorden.

Almindelig spidsmus har en grådig appetit. På grund af sit høje stofskifte er den nødt til at spise hver anden eller tredje time og skal spise 75-80% af sin egen kropsvægt hver dag.

Kun i parringstiden færdes hunner og hanner sammen. Ellers lever spidsmusene alene og forsvarer deres territorium. Territoriet markeres med duftstoffer fra kirtler, der findes på begge sider af dyret.

Selvom den almindelige spidsmus kun bliver omkring halvandet år gammel, kan den nå at sætte rigtig mange unger i verden. Parringssæsonen starter i april, og en hun kan få op til tre kuld om året. Hvert kuld består af 4-8 unger.

Naturlige fjender

Perleugle, slørugle, grævling og ræv er blandt de rovdyr, der æder spidsmus. Dog synes prædationen ikke at påvirke bestanden. Kun i de år, hvor der er få andre mus, og rovdyrene derfor må spise flere spidsmus, synes antallet at være påvirket.

Vidste du…?

Spidsmusen har duftkirtler på siden af kroppen, som afgiver en lugt, der kan virke frastødende på rovdyr.

Sådan er almindelig spidsmus beskyttet

Almindelig spidsmus er en fredet art. Hvis du ser denne art i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Almindelig spidsmus – Danmarks største spidsmusart

Almindelig spidsmus (Sorex araneus) er en vidt udbredt art i Danmark, dog kan den manglende på nogle af de mindre øer. Den forekommer talrigt i hele sit udbredelsesområde.

Udseende

Almindelig spidsmus varierer i vægt afhængigt af sæsonen og kan veje mellem fem og femten gram. Den har langt hoved og en spids snude. Med en kropslængde på 5-8 cm og en hale på 3-4 cm er den Danmarks største spidsmusart. Pelsen er kort og sortbrun på ryggen, brunlig på siderne og lysegrå eller gulbrun på bugen.

Føde

Almindelig spidsmus lever primært af insekter, insektlarver, snegle, regnorme og edderkopper.

Levevis

Arten trives i skove, enge, heder, overdrev, marker, ved søer og i haver, hvor der er rigelige mængder bundvegetation. Her foder den også. I hvileperioderne bygger den kugleformede reder af mos, græs og blade eller graver gange i jorden. Almindelig spidsmus har en grådig appetit og skal spise hver anden eller tredje time. Den skal indtage 75-80% af sin egen kropsvægt hver dag.

Kun i parringstiden færdes han- og hunspidsmus sammen. Ellers lever spidsmusene alene og forsvarer deres territorium ved hjælp af duftstoffer fra kirtler, der findes på begge sider af dyret.

En almindelig spidsmus lever generelt kun halvandet år, men i løbet af den tid kan den nå at sætte mange unger i verden. Parringsperioden starter i april, og en hun kan få op til tre kuld om året med 4-8 unger i hvert kuld.

Naturlige fjender

Perleugle, slørugle, grævling og ræv er blandt de rovdyr, der æder spidsmus. Dog synes prædationen ikke at påvirke bestanden. Kun i de år, hvor der er få andre mus, og rovdyrene må spise flere spidsmus, kan antallet påvirkes.

Vidste du…?

Spidsmusen har duftkirtler på siderne af kroppen, som afgiver en lugt, der kan virke frastødende på rovdyr.

Sådan er almindelig spidsmus beskyttet

Almindelig spidsmus er en fredet art. Hvis du observerer eller finder arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er udbredelsen af ​​den almindelige spidsmus i Danmark?

Den almindelige spidsmus er vidt udbredt i Danmark, men den kan mangle på nogle af de mindre øer. I hele dens udbredelse forekommer den dog talrigt.

Hvor stor kan den almindelige spidsmus blive?

Vægten af den almindelige spidsmus er sæsonafhængig og kan svinge mellem fem og femten gram. Med en kropslængde på 5-8 cm og en hale, der måler tre-fire centimeter, er den almindelige spidsmus den største spidsmusart i Danmark.

Hvordan ser pelsen ud på den almindelige spidsmus?

Pelsen på den almindelige spidsmus er kort og sortbrun på ryggen, brunlig på siderne, mens den på bugen er lysegrå eller gulbrun.

Hvad spiser den almindelige spidsmus?

Den almindelige spidsmus lever især af insekter, insektlarver, snegle, regnorme og edderkopper.

Hvordan er leveviset for den almindelige spidsmus?

Den almindelige spidsmus holder til i skove, enge, heder, overdrev, marker, ved ​​søer og i haver, hvor der er rigelig med bundvegetation. Den laver kugleformede reder af mos, græs og blade i hvileperioderne eller graver gange i jorden. Den har en grådig appetit og skal spise hver anden eller tredje time, hvor den skal spise 75-80% af sin egen kropsvægt hvert døgn. Hanner og hunner færdes sammen kun i parringstiden; ellers lever spidsmusene alene og forsvarer et territorium.

Hvor mange unger kan en hun-almindelig spidsmus få på et år?

En hun-almindelig spidsmus kan få op til tre kuld med 4-8 unger pr. kuld på et år.

Hvem er de naturlige fjender af den almindelige spidsmus?

Perleugle, slørugle, grævling og ræv er blandt de rovdyr, der æder spidsmus. Dog synes prædationen ikke at påvirke bestanden, medmindre der er få andre mus, og rovdyrene derfor må spise flere spidsmus.

Hvordan er den almindelige spidsmus beskyttet?

Den almindelige spidsmus er en fredet art, så det er vigtigt at indberette fund af denne art i den danske natur på artsportalen.

Hvad er en interessant kendsgerning om den almindelige spidsmus?

En interessant kendsgerning er, at spidsmusen har duftkirtler på siden af ​​kroppen, som afgiver en lugt, der kan virke frastødende på rovdyr.

Hvorfor påvirker prædationen kun sjældent bestanden af den almindelige spidsmus?

Prædationen påvirker sjældent bestanden af den almindelige spidsmus, medmindre der er få andre mus, og rovdyrene derfor må spise flere spidsmus. Dette tyder på, at bestanden af den almindelige spidsmus er robust.

Andre populære artikler: Enkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenHvid stork: En truet fugleart i DanmarkBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artSkallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskTragt-kantarelSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artRørdrum – En fascinerende fuglTidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelseKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskMuntjak: En lille hjort fra AsienTøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrVandranke: En unik vandplante i VestjyllandBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusHalsbåndmusÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træart