livop.dk

Hedepletvinge: En Spraglet Sommerfugl på Heder og Enge

Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) er en smuk sommerfugl, der kendes for sin spraglede tegning i sort, gul og orange. Med et vingefang på omkring 4 cm er den en imponerende syn at se. Denne artikel vil give dig et indblik i hedepletvingens udseende, levevis og udbredelse.

Udbredelse

Tidligere var hedepletvinge sjældent at finde, men i dag kan den findes på omkring 70 lokaliteter primært i Nordjylland. Den har to kerneområder ved Tranum og nord for Frederikshavn i området omkring Råbjerg Mose, Tolshave Mose og Jerup Hede. Derudover kan den også findes på de himmerlandske heder, nord for Råbjerg Mile samt længst mod vest ved Vullum Sø i Thy.

Udseende

Hedepletvinge er kendt for sine brogede og speglede tegninger i sort, gul og orange. På oversiden af forvingen har den gule pletter i det orange bånd i sømfeltet, mens pletterne på bagvingen er sorte. Hannerne er mere farverige, men mindre end hunnerne. Hedepletvingens vingefang er typisk mellem 33-42 mm.

Føde

Som de fleste sommerfuglearter lever hedepletvinge af at suge nektar fra blomster. Nektarplanter som guldblomme, tidsler og håret høgeurt er nødvendige for at et område er egnet som levested for hedepletvinge.

Levevis

Hedepletvinge lever i små kolonier på fugtige heder og magre enge, der ikke gødes. Den foretrækker at finde sig til rette i kanten af heder og tørvemoser samt i lavninger mellem klitter og de heder, der ligger bagved. For at trives skal der være rigelige bevoksninger af planten djævelsbid (Succisa pratensis), som er hedepletvingens foretrukne plante til æglægning og larvernes føde. Disse bevoksninger skal blot være på nogle få hundrede kvadratmeter, men de skal være tætte.

En typisk population af hedepletvinge forekommer inden for et begrænset område på ca. 2-5 hektar, og det er en sommerfugl, der ikke spreder sig over store afstande. Derfor er det vigtigt, at levestederne ikke splittes op, da dette øger spredningsafstandene. Hedepletvingen flyver kun rundt i godt tre uger, og det bedste tidspunkt at se den er i første halvdel af juni, men i varme forår kan den være fremme allerede omkring 20. maj.

Hannerne klækkes nogle dage tidligere end hunnerne. Når hannerne kommer frem, flyver de i lav, zigzag flugt over terrænet på jagt efter hunner. Hunnerne er allerede ved deres klækning så tunge af æg, at de dårligt kan flyve. Parringen sker hurtigt, og derefter afsætter hannen en skummasse på spidsen af hunnens bagkrop. Denne fungerer som et kyskhedsbælte, der forhindrer andre hanner i at parre sig med hunnen. Hunnen lægger herefter 200-400 æg i fine rækker i to eller tre lag på en djævelbidsplante, hun finder egnet. Hun er derefter i stand til at flyve uden problemer. Hvis både hanner og hunner lever længe nok, kan der ske nye parringer, og hunnen kan nå at lægge nye æg.

Naturlige fjender

Hedepletvingens fjender inkluderer fugle, mus, firben, insekter og edderkopper. Derudover er der også snyltefluer og snyltehvepse, der udgør en trussel for denne smukke sommerfugl.

Sommerfugle som hedepletvinge er en vigtig del af vores økosystem, og det er vigtigt at bevare deres levesteder for at sikre deres overlevelse. Ved at lære mere om hedepletvingen kan vi bidrage til at bevare denne unikke og smukke sommerfugl for kommende generationer.

Indledning

Hedepletvingen (Euphydryas aurinia) er en smuk sommerfugl, der er kendetegnet ved sine spraglede sorte, gule og orange vinger. Den har et vingefang på omkring 4 cm og findes primært på fugtige heder og enge uden tilsætning af gødning. Den lever af larver, der fodres med djævelsbid-planter. Lad os udforske mere om denne fascinerende sommerfugl og dens livsstil.

Udbredelse

Tidligere var hedepletvingen kun sjældent at finde, men i dag forekommer den på omkring 70 lokaliteter primært i Nordjylland. De vigtigste områder er ved Tranum og nord for Frederikshavn i området omkring Råbjerg Mose, Tolshave Mose og Jerup Hede. Andre steder, hvor den findes, er de himmerlandske heder, nord for Råbjerg Mile og længst mod vest ved Vullum sø i Thy.

Udseende og størrelse

Hedepletvingen er kendt for sine brogede og spejlblanke tegninger i sort, gul og orange. På forvingen har hedepletvingen små gule pletter i det orange bånd i sømfeltet, mens pletterne på bagvingen er sorte. Hannerne er mindre og mere farverige end hunnerne. De har også mere spidse vinger. Vingefanget varierer mellem 33 og 42 mm.

Føde og levestil

De fleste sommerfuglearter ernærer sig ved at suge nektar fra blomster. For at et område skal være egnet som levested for hedepletvingen, er det nødvendigt med nektarplanter som guldblomme, tidsler og håret høgeurt. Men det vigtigste fødevaregrundlag er djævelsbid-planter, hvor hunnen lægger æg, og larverne lever af dem.

Hedepletvingen lever i små kolonier på fugtige heder og magre enge uden gødningstilførsel. Den kan ofte findes i kanten af heder, tørvemoser og i lavninger mellem klitter og heder. Det er vigtigt, at der findes rigeligt med djævelsbid-planter, der danner tætte bevoksninger på kun nogle få hundrede kvadratmeter.

Hedepletvingen er ikke en sommerfugl, der spreder sig over store afstande. De fleste individer findes inden for et begrænset område på omkring 2-5 hektar. Det gør dem sårbare over for opsplitning af levesteder, da det øger spredningsafstandene. Dens flyvetid varer kun omkring tre uger, og det bedste tidspunkt at observere den er i første halvdel af juni. I varme forår kan den dog være fremme allerede omkring 20. maj.

Parring og reproduktion

Hannerne klækkes nogle dage før hunnerne og stryger derefter i zigzag-flugt på jagt efter hunnerne. Hunnerne er allerede tunge af æg ved klækningen og har svært ved at flyve. Parring sker dog hurtigt, og efterfølgende afsætter hannen en skummasse på hunnens bagkrop for at forhindre andre hanner i at parre sig med hende.

Hunnen lægger herefter mellem 200 og 400 æg i fine rækker på en egnet djævelsbid-plante. Hvis både hanne og hunne overlever længe nok, kan der ske nye parringer, og hunnen kan lægge æg igen. Det er en fantastisk cyklus af liv, der gentages år efter år.

Naturlige fjender

Hedepletvingen har mange naturlige fjender, herunder fugle, mus, firben, insekter og edderkopper. Derudover er der også snyltefluer og snyltehvepse, der udnytter sommerfuglens svagheder til deres fordel.

Afsluttende tanker

Hedepletvingen er en imponerende sommerfugl med sine brogede farver og livsstil på fugtige heder og enge. Den er afhængig af de rette næringsplanter og levesteder for at trives. Ved at bevare disse områder og sikre deres overlevelse, kan vi også sikre overlevelsen af denne smukke sommerfugleart.

Andre populære artikler: Vaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artGræskarpe: En introduktion til denne invasive artPurpur-gøgeurt: En sjælden orkidé i det danske landskabBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglFjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaberMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglEngelsk vadegræs: En invasiv art med store konsekvenserHavlampret – En Fascinerende HavdyrSitkagran: Et Nåletræ med Stikkende NåleMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisKlokkefrø: En lille og sjælden frø i DanmarkIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsuger