livop.dk

Purpur-gøgeurt: En sjælden orkidé i det danske landskab

Purpur-gøgeurt, også kendt som Dactylorhiza purpurella, er en imponerende plante, der trives i det åbne landskab. Den kan vokse sig over en halv meter høj og har en lang, kraftig klase af purpurrøde blomster. Denne orkidé findes kun i visse dele af Jylland og trives på enge, ved kildevæld og i kalkgrave.

Udbredelse

Purpur-gøgeurt er en nordlig art og er sjælden i Danmark. Den findes primært i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden, samt i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden.

Udseende

Purpur-gøgeurt er en kraftig orkidé, der kan blive mere end 50 cm høj og have et aks på over 20 cm med mere end 150 lysende, purpurrøde blomster. Den blomstrer i juni og juli. Bladene kan være plettede eller uplettede og varierer i størrelse og udseende afhængigt af voksestedet. Tidligere blev den betragtet som en variant af maj-gøgeurt.

Varieteten vendsyssel-gøgeurt (Dactylorhiza purpurella majaliformis) har typisk kraftige plettede blade og findes kun i Nordjylland, hvor den er sjælden. Vendsyssel-gøgeurt er opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997 og er også anerkendt som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste fra 1997.

Levevis

Purpur-gøgeurt trives i åbent land, såsom vådområder, klitlavninger, kalkgrave, gamle haver og nydannede strandvolde.

Trusler

Purpur-gøgeurt er truet af forskellige faktorer, herunder bebyggelse, dræning, gødskning, nedtrampning, opgravning og tilgroning. Den er opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997 og er anerkendt som en ansvarsart for Danmark på den danske gulliste fra 1997. Dette betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Beskyttelse af arten

Purpur-gøgeurt er en fredet plante i Danmark. Det er ulovligt at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den. De fleste af dens voksesteder er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Hvis du finder purpur-gøgeurt eller andre arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen.

Purpur-gøgeurt: En sjælden og fascinerende orkidé i Danmark

Den purpur-gøgeurt, også kendt som Dactylorhiza purpurella, er en imponerende og kraftig orkidéplante. Denne sjældne og smukke art vokser i det åbne land og kan blive over ½ meter høj med en lang, stærk klase af purpurrøde blomster.

Udbredelse og levesteder

Purpur-gøgeurten er en nordlig art og findes kun i visse dele af Jylland. I Danmark kan den findes i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden, samt i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden. Den trives på enge, ved kildevæld og i kalkgrave.

Udseende

Den purpur-gøgeurt er en kraftig orkidé, der kan blive over 50 cm høj og har en aks på mere end 20 cm med over 150 lysende, purpurrøde blomster. Den blomstrer i juni og juli. De kraftige blade kan både være plettede eller uplettede. Udseendet på purpur-gøgeurten kan variere i størrelse og udseende afhængigt af dens vækststed. Tidligere blev den betragtet som en variant af maj-gøgeurten.

En variant af purpur-gøgeurten, kaldet vendsyssel-gøgeurt (Dactylorhiza purpurella majaliformis), har ofte kraftigt plettede blade og findes kun i Nordjylland, hvor den er sjælden. Vendsyssel-gøgeurten er opført som en sjælden art på den danske rødliste fra 1997 og er også ansvarsart for Danmark ifølge den danske gulliste fra 1997.

Levevis

Purpur-gøgeurten trives i åbent land ved vådområder, klitlavninger, kalkgrave, gamle haver og på nydannede strandvolde. Den er tilpasset disse specifikke levesteder og kræver bevarelsen af deres naturlige habitater for at overleve.

Trusler og beskyttelse

Purpur-gøgeurten er desværre truet af forskellige faktorer, herunder bebyggelse, dræning, gødskning, nedtrampning, opgravning og tilgroning. På grund af dens sjældenhed er den opført som en sjælden art på den danske rødliste fra 1997 og som ansvarsart for Danmark ifølge den danske gulliste fra 1997.

For at beskytte purpur-gøgeurten er den fredet i Danmark. Det er forbudt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge planten. De fleste af dens voksesteder er også beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Purpur-gøgeurten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, hvilket betyder, at en stor del af verdensbestanden findes i Danmark, og at vi har et særligt ansvar for at beskytte den.

Afsluttende tanker

Den purpur-gøgeurt er en smuk og sjælden orkidé, der beriger vores naturlandskab. Med dens unikke udseende og tilpassede levevis er den en værdifuld del af vores biodiversitet. Lad os værne om og beskytte denne fascinerende plante, så kommende generationer også kan opleve dens skønhed.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Purpur-gøgeurt?

Purpur-gøgeurt (Dactylorhiza purpurella) er en stor og kraftig orkidéplante. Den vokser i det åbne land og kan nå over ½ meter i højden med en lang, kraftig klase af purpurrøde blomster. Den findes kun i dele af Jylland og trives typisk på enge, i kildevæld og i kalkgrave.

Hvor udbredt er Purpur-gøgeurt i Danmark?

Purpur-gøgeurt er en nordlig art, og i Danmark findes den kun i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden, samt i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden.

Hvordan ser Purpur-gøgeurt ud?

Purpur-gøgeurt er en kraftig orkidé, der kan blive mere end 50 cm høj og have en aks på over 20 cm med over 150 lysende, purpurrøde blomster. Den blomstrer i juni og juli. Bladenes udseende kan variere, med nogle plettede og andre uplettede. Purpur-gøgeurt varierer også i størrelse og udseende afhængigt af dens vækststed.

Hvad er forskellen mellem Purpur-gøgeurt og variateten vendsyssel-gøgeurt?

Varieteten vendsyssel-gøgeurt (Dactylorhiza purpurella majaliformis) har typisk kraftige plettede blade. Den findes kun i Nordjylland og betragtes som sjælden. Vendsyssel-gøgeurt er opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997 og som ansvarsart for Danmark på den danske gulliste fra 1997.

Hvor vokser Purpur-gøgeurt?

Purpur-gøgeurt vokser i åbent land, såsom vådområder, klitlavninger, kalkgrave, gamle haver og nydannede strandvolde.

Hvad truer Purpur-gøgeurt?

Purpur-gøgeurt trues af bebyggelser, dræning, gødskning, nedtrampning, opgravning, indsamling og tilgroning. Alle disse faktorer kan have negativ indvirkning på dens levesteder og bestand.

Hvordan er Purpur-gøgeurt beskyttet?

Purpur-gøgeurt er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. De fleste af dens voksesteder er også beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

Hvorfor er Purpur-gøgeurt en ansvarsart for Danmark?

Purpur-gøgeurts store verdensbestand findes i Danmark, hvilket giver os et særligt ansvar for at beskytte og bevare arten.

Hvad kan man gøre for at bidrage til beskyttelsen af Purpur-gøgeurt?

Man kan indberette sine fund af Purpur-gøgeurt og andre arter i den danske natur på artsportalen. Dette kan hjælpe med at overvåge bestandens status og udvikling.

Hvor kan man finde mere information om Purpur-gøgeurt?

For mere information om Purpur-gøgeurt og dens beskyttelse kan man søge hos relevante myndigheder og organisationer såsom Naturstyrelsen, Dansk Orkide Forening eller lokale natur- og miljøgrupper.

Andre populære artikler: Krebsdyr: En omfattende guideHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artRødøret, guløret og cumberland terrapinHjertelæbe: En sjælden og fascinerende orkidéBakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelseGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseStrandskade: En Guide til Danmarks KystfuglButsnudet frø: En omfattende guideHusrottenStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandInsekter: Naturens små vidundereKødfarvet gøgeurt: En smuk orkidé i den danske naturButsnudet frø: En omfattende guideRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkVildkanin – En omfattende guide til dette fascinerende dyr