livop.dk

Sitkagran: Et Nåletræ med Stikkende Nåle

Sitkagran (Picea sitchensis) er et nåletræ, der naturligt findes langs Stillehavskysten i Nordamerika. Det blev introduceret til Europa i 1830erne og kom til Danmark omkring 1850. I dag er sitkagran en af de mest almindelige nåletræer i Danmark og findes på omkring 34.000 hektar skovareal, svarende til knap 7% af det samlede skovområde.

Udseende og Egenskaber

Sitkagran kan blive op til 40 meter høj og har en stammediameter på omkring 1 meter. Træet har en kegleformet krone, der ender i en lang spids top. Grenene vokser i kranse op langs stammen, og barken er grålig med tynde runde flager. Nålene på sitkagran er flade og grønne på oversiden, mens undersiden er hvidligt blå. Nålene er kendt for at være ekstra stikkende, hvilket har givet træet tilnavne som pindsvinegran og stikgran.

Voksested og Levevis

Sitkagran kan vokse på forskellige typer jord og kræver kun få krav til jordbunden. Træet tåler ikke meget skygge, men er modstandsdygtigt over for vind og saltnedslag. Sitkagran vokser hurtigt og kan nå en højde på 1-1½ meter om året under optimale vækstbetingelser. I sit naturlige habitat kan sitkagran leve op til 400 år, mens de ældste sitkagraner i Danmark kun er omkring 150 år gamle.

Anvendelse

Sitkagranens ved har en silkeglans og er ikke så lyst som andre granarter. Kerneveddet er mere rødligt end hos rødgran, mens splintveddet er lyst. Sitkagranens ved bruges i dag til husbyggeri og har samme anvendelsesområder som rødgran. Veddet har lange, tynde harpikskanaler, der giver det unikke egenskaber.

Vidste du…?

Du kan kende sitkagran fra andre grantræer på nålene. De stikker som bare pokker!

Denne artikel er en del af vores serie om danske træer og planter. Læs også vores artikler om rødgran, bøg og eg for at lære mere om Danmarks skovflora.

Introduktion

Sitkagran (Picea sitchensis) er en nåletræart, der har fundet sit hjem i Danmark efter at være blevet indført fra Nordamerika i midten af ​​1800-tallet. Denne artikel vil udforske denne imponerende art og dens ligheder med andre danske træer, samt give nyttige oplysninger om dens udseende, vækstvilkår og anvendelser.

Udbredelse

Sitkagran er naturligt udbredt langs Stillehavskysten i Nordamerika, og dens introduktion i Europa begyndte i 1830erne. I Danmark er den primært plantet i nord- og vestjyske klitplantager, kystnære skove og på blødbundsarealer. Den er også kendt for at trives på stærkt vindeksponerede lokaliteter, og udgør omkring 7% af det samlede skovareal i landet.

Udseende

Sitkagran kan nå en højde på op til 40 meter og har en kegleformet krone med en lang spids top. Grenene vokser i kranse op ad stammen, og dens bark er grålig med tynde runde flager. Nålene er flade og grønne på oversiden og hvidligt blå på undersiden. Nålene er kendt for at være ekstra stikkende, hvilket har givet træet tilnavne som pindsvinegran og av-for-satan-gran.

Levevilkår

Sitkagran kan vokse på forskellige typer jord og kræver ikke meget i forhold til jordbunden. Den tolererer ikke meget skygge, men er modstandsdygtig over for stærk vind og saltnedslag. Dog er den ikke så modstandsdygtig over for forårsfrost. Træet vokser også hurtigt, og når det er nået en meter i højden, kan det vokse mellem 1 og 1½ meter om året, afhængigt af jordens egenskaber.

Anvendelse

Sitkagran er kendt for sit silkeglansende ved, der er lidt mørkere end andre granarters. Veddet har også en mere rødlig kerne end rødgran, mens splinten er lys. I dag bliver sitkagran brugt til husbyggeri og har lignende anvendelsesområder som rødgran. Dens harpikskanaler er usædvanligt lange, men tynde og fåtallige.

Vidste du…?

Du kan kende sitkagran fra andre grantræer på grund af dens ekstra stikkende nåle, der får selv de mest erfarne træarbejdere til at huske dens tilnavne: pindsvinegran og av-for-satan-gran.

Opsummering

Sitkagran er en fremtrædende nåletræart i Danmark, der har fundet sit hjem her siden midten af ​​1800-tallet. Dets stikkende nåle og evne til at trives i vindblæste områder gør det til et vigtigt træ i danske klitplantager og kystnære skove. Dens silkeglansende ved gør det også efterspurgt inden for husbyggeri. Hvis du nogensinde støder på et træ med ekstra stikkende nåle i Danmark, er chancerne for, at det er en Sitkagran, meget høje.

Andre populære artikler: Agerhøne: En kompakt og charmerende hønsefuglAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederKirkeuglen: Danmarks mindste ugleHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteRød skovlilje – En sjælden og smuk orkidéKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkRødrygget tornskade: En fascinerende fuglIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrLomvie: En Fascinerende HavfuglSpringfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivTinksmed: En sjælden fugl i dansk naturLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkHusrottenAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisInsekter: Naturens små vidundereKødfarvet gøgeurt: En smuk orkidé i den danske natur