livop.dk

Hjertebladet fliglæbe: En sjælden og uanseelig orkidé i Danmark

Hjertebladet fliglæbe (Listera cordata) er en lille og uanseelig orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den blomstrer i maj og juni og får små, rødbrune blomster. Med sine to hjerteformede blade midt på stængelen skiller denne lille nåleskovsorkidé sig ud. Den er sjælden og findes primært i nåleskove i Nordjylland, omkring Silkeborg og i Nordsjælland. Man mener, at den sandsynligvis er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med, at man har plantet nåleskove.

Udseende

Hjertebladet fliglæbe er en lille og ved første øjekast uanseelig orkidé. Den bliver normalt kun 10-15 cm høj, og dens små blomster, der kan være mellem 3 og 15 i antal, er uanselige i en rødbrun farve, men kan også være lysegrønne. Den blomstrer i maj og juni og har to hjerteformede blade midt på stængelen.

Levevis

Hjertebladet fliglæbe vokser på fugtig, skyggefuld bund mellem mosser i gamle nåleskove og klitplantager. Den findes ofte i ret store bestande, da den formerer sig effektivt ved hjælp af sit underjordiske stængel- og rodsystem. Den henter næring fra den svamp i jordbunden, den lever sammen med. Dette skyldes, at den har et svagt udviklet rodsystem, og der er ikke megen næring at hente i jorden på dens voksesteder. Blomsterne bestøves af små fluer og små snyltehvepse, men planten kan også muligvis bestøve sig selv.

Trusler

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod Hjertebladet fliglæbe.

“Hjertebladet fliglæbe er en sjælden og fascinerende orkidé, der trives i Danmarks nåleskove. Det er en fornøjelse at støde på denne lille skønhed i naturen.” – Naturinteresseret borger

Sådan er arten beskyttet

Hjertebladet fliglæbe er som alle andre orkideer fredet. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

For at bidrage til overvågningen af Hjertebladet fliglæbe og andre arter i den danske natur kan du indberette dine fund på Artsportalen.

Opdag skønheden i naturen og bevarelsen af vores sjældne arter som Hjertebladet fliglæbe!

Hjertebladet fliglæbe: En Sjælden Skønhed fra Danmarks Nåleskove

Hjertebladet fliglæbe (Listera cordata) er en lille og uanseelig orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den blomstrer med små, rødbrune blomster i maj og juni. Med to hjerteformede blade midt på stængelen tilføjer den et yndefuldt præg til skovbunden. Dog er denne smukke orkidé sjælden og findes primært i nåleskove i Nordjylland, omkring Silkeborg og i Nordsjælland.

Udseende

Selvom Hjertebladet fliglæbe kan virke ubetydelig ved første øjekast, er den en bemærkelsesværdig plante. Den når normalt kun en højde på 10-15 cm, og dens små blomster kan have en bemærkelsesværdig rødbrun eller lysegrøn farve. Blomstringen finder sted i maj og juni. Med sine to hjerteformede blade midt på stængelen skiller den sig ud blandt sin omgivelse.

Levevis

Hjertebladet fliglæbe trives på fugtig og skyggefuld bund mellem mos i gamle nåleskove og klitplantager. Den forekommer ofte i store bestande takket være sin effektive formering gennem sit underjordiske stængel- og rodsystem. Planten får sin næring fra svampene i jorden, som den lever i symbiose med. Dette skyldes dens svagt udviklede rodsystem og det faktum, at jorden på dens voksesteder ikke indeholder meget næring. Blomsterne bestøves af små fluer og små snyltehvepse, men der er også mulighed for, at planten kan bestøve sig selv.

Trusler

Der er ingen kendte særlige trusler mod Hjertebladet fliglæbe i øjeblikket. Den er i det generelle forsvundet af almindelige trusler, der potentielt kan påvirke alle orkideer.

Beskyttelse af Arten

Som alle andre orkideer er Hjertebladet fliglæbe fredet i Danmark. Det er ulovligt at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Arten er også omfattet af Washingtonkonventionens bilag A, som er en international aftale, der beskytter truede arter.

Tag del i bevarelsen af vores dyreliv ved at indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Orkidéen Hjertebladet fliglæbe

Hjertebladet fliglæbe (Listera cordata) er en lille, yndefuld orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den blomstrer i maj og juni og er kendetegnet ved sine små, rødbrune blomster. To hjerteformede blade sidder ca. midt på stænglen og giver planten sit karakteristiske udseende. Denne lille nåleskovsorkidé er sjælden, men den mest hyppige forekommen findes i nåleskove i Nordjylland, omkring Silkeborg og i Nordsjælland.

Udseende

Hjertebladet fliglæbe er ved første øjekast en uanseelig orkidé. Den når normalt kun en højde på 10-15 cm, og dens små blomster kan være uanseeligt rødbrune, men også lysegrønne. Planten blomstrer i maj og juni og har to hjerteformede blade midt på stænglen, hvilket er karakteristisk for arten.

Levevis

Hjertebladet fliglæbe vokser på fugtig, skyggefuld bund mellem mosser i gamle nåleskove og klitplantager. Den findes ofte i ret store bestande, da den formerer sig effektivt ved hjælp af sit underjordiske stængel- og rodsystem. Planten får næring fra den svamp i jordbunden, den lever sammen med, da den har et svagt udviklet rodsystem og ikke er i stand til at hente megen næring fra jorden på sine voksesteder. Blomsterne bestøves af små fluer og små snyltehvepse, men der er også mulighed for, at planten kan bestøve sig selv.

Trusler og beskyttelse

Trods sin sjældenhed er der ikke mange kendte trusler mod hjertebladet fliglæbe. Arten er fredet i Danmark og må derfor ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Derudover falder hjertebladet fliglæbe også ind under CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Indberetninger af fund af arter

Hvis du er heldig nok til at støde på hjertebladet fliglæbe eller en anden sjælden orkidé, kan du indberette dine fund på Danmarks Artsportal. Ved at indberette dine observationer bidrager du til vores viden om naturen og hjælper med at beskytte sjældne arter som hjertebladet fliglæbe.

Andre orkidéer i Danmark

Udover hjertebladet fliglæbe findes der flere andre orkidéer i Danmark, som er interessante at lære om og måske endda se i naturen. Nogle af de mest almindelige er:

  • Flueblomst (Ophrys insectifera)
  • Knærod (Corallorhiza trifida)
  • Tvebo (Liparis loeselii)
  • Skovmærke (Goodyera repens)

Disse orkidéer har hver deres unikke træk og forekommer i forskellige levesteder rundt om i Danmark.

Afhængigheden af beskyttelse og bevaring

Orkidéer som hjertebladet fliglæbe er afhængige af beskyttelse og bevaring af deres naturlige levesteder. Bevaring af gamle nåleskove, klitplantager og andre egnede habitater er vigtig for at sikre, at disse smukke og sjældne orkidéer kan overleve og trives i Danmark.

At opleve hjertebladet fliglæbe i sin naturlige habitat er en magisk oplevelse. Det er fantastisk at se, hvordan denne lille orkidé formår at blomstre og overleve i de skyggefulde skove. Lad os alle gøre vores del for at beskytte og bevare dens levesteder.

– Naturentusiast

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser hjertebladet fliglæbe ud?

Hjertebladet fliglæbe er en lille orkidé, der normalt kun bliver 10-15 cm høj. Den har små, rødbrune blomster, der kan være lysegrønne. Midt på stængelen sidder to hjerteformede blade.

Hvornår blomstrer hjertebladet fliglæbe?

Hjertebladet fliglæbe blomstrer normalt i maj og juni.

Hvor findes hjertebladet fliglæbe mest hyppigt?

Hjertebladet fliglæbe er mest hyppig i nåleskove i Nordjylland, omkring Silkeborg og i Nordsjælland.

Hvordan vokser hjertebladet fliglæbe?

Hjertebladet fliglæbe vokser på en fugtig og skyggefuld bund mellem mosser i gamle nåleskove og klitplantager. Den formerer sig effektivt ved hjælp af sit underjordiske stængel- og rodsystem og henter næring fra den svamp i jordbunden, den lever sammen med.

Hvordan bestøves hjertebladet fliglæbe?

Hjertebladet fliglæbe bestøves af små fluer og små snyltehvepse, men planten kan også måske bestøve sig selv.

Hvad er de mulige trusler mod hjertebladet fliglæbe?

Der er ikke kendt nogen specifikke trusler mod hjertebladet fliglæbe.

Hvordan er hjertebladet fliglæbe beskyttet?

Hjertebladet fliglæbe er fredet, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

Hvor kan man indberette fund af hjertebladet fliglæbe?

Man kan indberette fund af hjertebladet fliglæbe i den danske natur på artsportalen.

Hvordan er hjertebladet fliglæbe indvandret til Danmark?

Man mener, at hjertebladet fliglæbe ligesom knærod er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med, at man har plantet nåleskove.

Hvorfor er hjertebladet fliglæbe sjælden?

Hjertebladet fliglæbe er sjælden på grund af dens specifikke krav til levestedet, såsom gamle nåleskove og klitplantager med fugtig og skyggefuld bund.

Andre populære artikler: Mørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkHedehøg: En truet fuglearter i DanmarkSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkBlåhals: En Fascinerende Ynglefugl i DanmarkRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkStor skallesluger: En fascinerende vandfugl i DanmarkIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturSkeanden – En fascinerende fugl med et skeformet næbGul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenSædgås: En fascinerende trækfuglSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artStor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomsterUlv: Europas næststørste rovdyr på landSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveØresvin – En Guide til dette Fascinerende Havdyr