livop.dk

Hvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefugl

Hvid vipstjert (Motacilla alba) er en lille, slank og graciøs spurvefugl, der konstant er i bevægelse. Den er kendt for sine nikkende hovedbevægelser og sin karakteristiske hale, der vipper kraftigt op og ned, når den fryser i bevægelsen. Dette har givet vipstjerten sit danske og engelske navn.

Udseende

Hvid vipstjert har en sort, grå og hvid fjerdragt og en meget lang, slank sort/hvid hale. Den måler mellem 16,5 og 19 cm i længden og har et vingefang på 25-30 cm. Vægten varierer mellem 19 og 27 g. Hannen har en sort isse og nakke, der skarpt adskiller sig fra den blågrå forryg. Den har også hvide vingebånd. Hunnens farvetegninger ligner hannens, men hun har mindre sort i nakken.

Vipstjerten er let at kende på dens ivrige kald, der lyder som 2-3 tonede tsli-vit eller tsi-tsi-litt. Sangen består af svage, enkelte kvidrende toner, der veksler med korte pauser, og den høres sjældnere.

Udbredelse

Hvid vipstjert er en almindelig ynglefugl og trækfugl i Danmark. Den ankommer i marts-april og flyver væk igen i september eller oktober til Sydeuropa eller Nordafrika. I sjældne tilfælde overvintrer den i Danmark.

Den træffes i det åbne land og foretrækker områder, hvor den kan se og forfølge sit bytte. Den ses ofte i agerlandet, på heder, ved bredden af søer og åer, på strande, enge og grusgrave. Undertiden kan den også findes i mere øde skove og moser. Da den er knyttet til mennesket, ses den også nær bebyggelser, i haver og ved møddinger. Den danske bestand af hvid vipstjert blev mere end fordoblet fra midten af 1970erne til ca. 1990 og har siden været stabil. Ynglebestanden anslås at være mellem 100.000 og 150.000 par.

Levevis

Hvid vipstjert yngler gerne i nærheden af vand og forekommer ikke i skove eller tæt bebyggede byområder. Den bygger sin skålformede rede af tørret græs i hulheder, stenmure, under broer, tegltage, ventiler, drivtømmer, store sten og lignende steder. Reden foret med blødt materiale, herunder dyrehår.

Hunnen lægger typisk 5-7 grålige æg med rødlige platter. Rugningen varer 13-14 dage, og opfostringen af ungerne tager 14-16 dage. Vipstjerten yngler normalt to gange om året, og både hannen og hunnen hjælper med rugning og opfostring, dog i større grad hunnen.

Uden for yngletiden samles hvid vipstjert i store flokke på fælles overnatningspladser i rørskove, ved søer og åer eller i træer.

Vidste du…?

Hvid vipstjert yngler i hele Europa og Asien op til 75 grader nordlig bredde og er kun fraværende i det arktiske område, hvor juli-isotermen er mindre end 4 grader Celsius. Arten yngler også i Marokkos bjerge og i det vestlige Alaska. Der findes i alt 11 underarter, der varierer lidt i den grå-/sorthvide farvetegning og størrelse. Hvid vipstjert er usædvanlig, da den i det område, hvor den er standfugl, lever af insekter, selv om vinteren.

For mere information om hvid vipstjert, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvid vipstjert: En livlig og graciøs spurvefugl med en karakteristisk hale

Den hvide vipstjert, også kendt ved sit latinske navn Motacilla alba, er en lille, slank og graciøs spurvefugl, der aldrig synes at stå stille. Den bevæger sig med nikkende hovedbevægelser og gør ofte hurtige udfald efter sit bytte, kun for at fryse i bevægelsen med en kraftigt vippende hale. Det er denne karakteristiske opførsel, der har givet vipstjerten sit danske (og engelske) navn.

Vipstjertens fjerdragt er sort, grå og hvid, og dens mest markante kendetegn er dens lange, slanke sort/hvide hale. Den er mellem 16,5 og 19 cm lang, har et vingefang på 25-30 cm og vejer mellem 19 og 27 g. Hannen har en sort isse og nakke, der kontrasterer skarpt mod den blågrå ryg. Hunnens farvetegninger ligner hannens, men hun har mindre sort i nakken.

Hvid vipstjertens kaldelyd er et ivrigt 2-3-tonet tsli-vit eller tsi-tsi-litt, som er let at genkende. Sangen består af svage, enkelte kvidrende toner, der veksler med korte pauser, og den høres sjældnere end kaldet.

Udbredelse og forekomst

Hvid vipstjerten er en almindelig ynglefugl og trækfugl i Danmark. Den ankommer i marts – april og flyver igen væk i september eller oktober til Sydeuropa eller Nordafrika. I sjældnere tilfælde kan den overvintre i Danmark.

Den træffes primært i det åbne land, da den foretrækker områder, hvor den kan se og forfølge sit bytte. Hvid vipstjert ses ofte i agerlandet, på heder, ved bredden af søer og åer, på strande, enge og grusgrave og undertiden i mere øde skove og moser. Den er også knyttet til menneskelig aktivitet og kan derfor ofte ses i nærheden af bebyggelser, i haver og ved møddinger.

Den danske bestand af hvid vipstjert fordoblede sig fra midten af 1970erne til ca. 1990 og har siden været stabil. Dette skyldes stabile forhold i vinterkvarteret samt artens tilpasning til det moderne industrisamfund. Ynglebestanden anslås at være mellem 100.000 og 150.000 par.

Levevis

Den hvide vipstjert foretrækker at yngle i nærheden af vand og undgår skove og tætbefolkede områder. Den bygger sin skålformede rede af tørret græs og forer den med blødt materiale, herunder dyrehår. Reden placeres typisk i hulheder, stenmure, under broer, tegltage, ventiler, under drivtømmer eller store sten.

Den lægger normalt 5-7 grålige æg med rødlige pletter. Rugningen tager 13-14 dage, og ungerne opfostringsperiode varer 14-16 dage. Vipstjerten yngler for det meste to gange om året. Begge forældrefugle hjælper med at ruge og opfostre ungerne, men hunnen bidrager mest.

I perioder uden for yngletiden samles hvid vipstjert i store flokke på hundredvis eller tusindvis på fælles overnatningssteder som rørskove, ved søer, åer eller i træer.

Spændende fakta

Visste du, at hvid vipstjert yngler i hele Europa og Asien op til 75 grader nordlige bredde? Den er kun fraværende i det arktiske område, hvor july isotermen er mindre end 4 grader Celsius. I alt findes der 11 underarter af hvid vipstjert, der varierer lidt i deres grå/sorthvide farvetegning og størrelse.

Hvid vipstjert er usædvanlig, fordi den i dele af sit udbredelsesområde lever primært af insekter, selv om vinteren. Dette skiller sig ud i forhold til andre fugle, der normalt ændrer deres diæt i løbet af de forskellige årstider.

For mere information om hvid vipstjert, herunder den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Så næste gang du er ude at gå tur i naturen og ser en lille fugl med en lang, vippende hale, kan du stolt sige, at du har mødt en hvid vipstjert – en livlig og charmerende fugl.

Andre populære artikler: Isfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkKæmpe salvinia: En frit flydende vandbregneSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkSpidsand: En fascinerende svømmeandRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerCypres: Et stedsegrønt træ med mange anvendelserLægeigle: En sjælden og fascinerende skabningSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artPurpur pampasgræs: En smuk og tueformet græs fra SydamerikaSkarven: En Fascinerende VandfuglKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveMesquite træ: En introduktion til denne fascinerende planteSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkSenegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækstDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyver