livop.dk

Hylde-gøgeurt – en sjælden og kraftig orkidé

Hylde-gøgeurt (Dactylorhiza sambucina) er en mindre, men kraftig orkidé, der kan blive op til 30 cm høj. Den findes i to former, en med gule og en med røde blomster, og den blomstrer fra begyndelsen af maj. Desværre er hylde-gøgeurt gået meget tilbage og findes nu kun ganske enkelte steder spredt over landet.

Udbredelse

Denne smukke orkidé findes nu kun ganske enkelte steder i Jylland, på Sjælland og på Nordbornholm. Tidligere forekom den spredt over det meste af landet, men den er nu gået stærkt tilbage og er blevet meget sjælden.

Udseende

Hylde-gøgeurt er en kraftigt bygget orkidé med brede blade og ret store blomster. Den findes næsten altid i to former, en med gule blomster og en med røde blomster. Den gule form er den mest almindelige. Hylde-gøgeurt bliver 10-30 cm høj og blomstrer allerede fra begyndelsen af maj.

Levevis

Hylde-gøgeurt vokser på åbne overdrev og på frodige hedebakker. På Bornholm vokser den på åbne klippeområder, ofte tæt på kysten. Den trives bedst i områder med meget lys og tåler ikke, at dens voksested gror til.

Trusler

Hylde-gøgeurt er desværre truet af forskellige faktorer, herunder gødskning, plukning og opgravningsprøjtning, tilgroning og tilplantning. På grund af disse trusler er hylde-gøgeurt blevet listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Beskyttelse

Hylde-gøgeurt er en fredet art og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A. Hvis du finder hylde-gøgeurt eller andre sjældne arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen.

Det er vigtigt at beskytte og bevare sjældne planter som hylde-gøgeurt for at sikre biodiversiteten i vores natur. Lad os alle gøre vores del for at bevare denne smukke orkidé og andre truede arter i Danmark.

Hylde-gøgeurt: En lille orkidé med stor betydning

Den smukke og karakteristiske Hylde-gøgeurt, videnskabeligt kendt som Dactylorhiza sambucina, er en kraftfuld orkidé, der kan nå op til 30 cm i højden. Denne fascinerende plante kommer i to forskellige varianter, en med gule blomster og en med røde blomster. Blomstringen begynder typisk i starten af maj, og den kan findes spredt ud på nogle få steder i landet.

Udbredelse af Hylde-gøgeurt

Tidligere blev Hylde-gøgeurt spottet overalt i Danmark, men desværre er dens population drastisk reduceret. I dag findes den kun på meget få steder i Jylland, på Sjælland og på Nordbornholm. Blandt dens trusler kan nævnes gødskning, plukning og opgravning, prøjsning, tilgroning og tilplantning. Derfor er denne vidunderlige orkidé blevet meget sjælden og er nu opført på den danske rødliste fra 1997.

Hylde-gøgeurt: Udseende og kendetegn

Hylde-gøgeurt er en stærk og tilpasningsdygtig orkidé med brede blade og relativt store blomster. To former er almindelige i Danmark – en med gule blomster og en med røde blomster. Den gule form er mere udbredt end den røde. Interessant nok kalder svenskerne denne plante for Adam og Eva. Hylde-gøgeurt bliver typisk mellem 10 og 30 cm høj og begynder at blomstre allerede i maj.

Hylde-gøgeurtens levevis

Denne betagende orkidé trives bedst på åbne overdrev og frodige hedebakker. På Bornholm kan den også findes på åbne klippeområder, gerne tæt på kysten. Hylde-gøgeurt kræver masser af lys for at trives og kan ikke overleve, hvis dens vækstområde gror til. Derfor er det vigtigt at bevare og beskytte dens naturlige levesteder.

Beskyttelse og bevarelse af Hylde-gøgeurt

Hylde-gøgeurt er en fredet plante i Danmark, hvilket betyder, at det er ulovligt at plukke, grave den op, samle den ind eller på anden måde ødelægge den. Denne orkidé er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen på liste II/bilag A, hvilket yder yderligere beskyttelse på internationalt plan. Det opfordres til, at man rapporterer sine fund af Hylde-gøgeurt til Artsportalen for at understøtte forskning og bevarelse af denne sjældne art.

Slutning

Hylde-gøgeurt er en bemærkelsesværdig orkidé, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Selvom dens forekomst er blevet reduceret betydeligt, kan vi stadig nyde dens skønhed på de få steder, hvor den stadig findes. Ved at respektere dens fredningsstatus og bevare dens naturlige levesteder kan vi hjælpe med at sikre en fremtid for Hylde-gøgeurt i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Hylde-gøgeurt, og hvor høj bliver den?

Hylde-gøgeurt er en mindre, men kraftig orkidé, der bliver op til 30 cm høj.

Findes der forskellige farver af Hylde-gøgeurt?

Ja, Hylde-gøgeurt findes i to former, en med gule og en med røde blomster.

Hvornår blomstrer Hylde-gøgeurt?

Hylde-gøgeurt blomstrer fra begyndelsen af maj.

Hvordan er udbredelsen af Hylde-gøgeurt i Danmark?

Hylde-gøgeurt findes nu kun ganske enkelte steder i Jylland, på Sjælland og på Nordbornholm. Tidligere forekom den spredt over det meste af landet, men er nu gået stærkt tilbage og er blevet meget sjælden.

Hvilken type miljø trives Hylde-gøgeurt bedst i?

Hylde-gøgeurt trives bedst på åbne overdrev og hedebakker og kræver meget lys for at trives.

Hvad er det karakteristiske udseende af Hylde-gøgeurt?

Hylde-gøgeurt er en kraftigt bygget orkidé med brede blade og ret store blomster. Den findes næsten altid i to former, en med gule blomster og en med røde blomster.

Hvilken højde kan Hylde-gøgeurt blive?

Hylde-gøgeurt kan blive mellem 10-30 cm høj.

Hvor vokser Hylde-gøgeurt typisk?

Hylde-gøgeurt vokser typisk på åbne overdrev og på frodige hedebakker. På Bornholm vokser den også på åbne klippeområder, ofte tæt på kysten.

Hvilke trusler står Hylde-gøgeurt overfor?

Hylde-gøgeurt trues af gødskning, plukning og opgravning, sprøjtning, tilgroning og tilplantning.

Hvordan er Hylde-gøgeurt beskyttet i Danmark?

Hylde-gøgeurt er fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Andre populære artikler: Pelikanfodssnegl – En Fascinerende Skabning fra DybhavetButsnudet frø: En omfattende guideGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseVildæbler: En Guide til NaturelskereHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkKarl Johan – spiselig rørhatLøvfrøen: En truet art i DanmarkUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kystOdderen: En unik dansk dyreartGuide til Mygblomst: En sjælden orkidé i DanmarkKirkeuglen: Danmarks mindste ugleHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintHestetunge: En sjælden nordisk havstrandsplanteRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artMarkfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedMink – Et lille rovdyr med stor betydning