livop.dk

Lille skallesluger – en overvintrende fugl i Danmark

Lille skallesluger (Mergellus albellus) er en fugleart, der ikke yngler i Danmark, men hvert år overvintrer flere hundrede individer her i landet. Disse fugle findes primært i større søer i den østlige del af landet og i Københavns Sydhavn. De ankommer i november og vender tilbage til deres yngleområder i Finland og Nordrusland i marts.

Levevis

I milde vintre kan man ofte se lille skallesluger i større søer og kystlaguner, mens de i rigtig kolde vintre holder til i isfri områder som Københavns Sydhavn og i Storstrømmen. De lever hovedsageligt af små fisk, som de fanger ved dykning, men de kan også spise krebsdyr og insektlarver.

For at skabe gode levevilkår for lille skallesluger i Danmark er det vigtigt, at der er rigelige mængder føde tilgængelig, og at fødesøgningsområderne er relativt uforstyrrede.

Vidste du…?

De små skalleslugere, der overvintrer i Danmark, tilhører den Nordvest-europæiske bestand, som tæller omkring 40.000 fugle. Disse fugle yngler i skov- og fjeldsøer i Nordrusland og Finland.

Sådan er arten beskyttet

Lille skallesluger er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at arten er fredet i Danmark.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe lille skallesluger ved at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i de vigtigste dele af deres fourageringsområder i perioden november-marts.

For mere information om lille skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Lille skallesluger: En fascinerende vintergæst i Danmark

Lille skallesluger, eller Mergellus albellus, er en smuk fugl, der desværre ikke yngler i Danmark. Dog overvintrer flere hundrede individer af denne art hvert år i vores land. De foretrækker især større søer i den østlige del af landet samt Københavns Sydhavn som opholdssteder. Disse fugle ankommer i november og begynder allerede i marts at rejse mod yngleområderne i Finland og Nordrusland.

Levevis for Lille skallesluger

I milde vintre kan man ofte se Lille skallesluger i større søer og kystlaguner. I rigtig kolde vintre søger de dog mod isfri områder som Københavns Sydhavn og Storstrømmen. Arten lever hovedsageligt af små fisk, som de fanger ved dykning, men de kan også spise krebsdyr og insektlarver. I Danmark er det vigtigt, at der er nok føde tilgængelig, og at deres fødesøgningsområder er relativt uforstyrrede.

Vidste du…?

De små skalleslugere, der overvintrer i Danmark, tilhører den Nordvest-europæiske bestand, som tæller omkring 40.000 fugle. Disse fugle yngler i skov- og fjeldsøer i Nordrusland og Finland. Hvis du ser en Lille skallesluger, kan du indberette det på artsportalen for at bidrage til registreringen af arter i den danske natur.

Sådan er arten beskyttet

Lille skallesluger er en beskyttet art i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det er vigtigt, at vi alle respekterer og beskytter denne smukke fugl.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe Lille skallesluger?

En måde vi kan hjælpe Lille skallesluger på er ved at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i de vigtigste dele af deres fourageringsområder i perioden november-marts. Ved at tage hensyn til disse fugle og deres habitater kan vi bidrage til at bevare og beskytte denne art for kommende generationer.

Så næste gang du besøger en sø eller kystlagune i Danmark i løbet af vinteren, så hold øje med den smukke Lille skallesluger. Med sin karakteristiske udseende vil den helt sikkert fange din opmærksomhed!

Lille skallesluger: En sjælden gæst i Danmark

Lille skallesluger (Mergellus albellus) er en sjælden og fascinerende fugl, der ikke yngler i Danmark. Dog vælger flere hundrede individer at tilbringe vinteren her hvert år. De kan især ses i større søer i den østlige del af landet og i Københavns Sydhavn. Disse fugle ankommer i november og vender tilbage til deres yngleområder i Finland og Nordrusland allerede i marts.

Levevis

I milde vintre kan man ofte få øje på lille skallesluger i større søer og kystlaguner. I rigtig kolde vintre søger de isfri områder som Københavns Sydhavn og Storstrømmen.

Denne art lever primært af små fisk, som de fanger ved at dykke under vandet. Dog kan de også indtage krebsdyr og insektlarver som en del af deres føde.

For lille skallesluger er det vigtigt at finde levesteder med tilstrækkelige mængder føde og relativt uforstyrrede områder, hvor de kan finde føde.

Om arten

De små skalleslugere, der overvintrer i Danmark, tilhører den Nordvest-europæiske bestand, som tæller omkring 40.000 fugle. Disse fugle yngler i skov- og fjeldsøer i Nordrusland og Finland.

Lille skallesluger er en fredet fugl og er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

Hvordan kan man hjælpe arten?

En måde at hjælpe lille skallesluger på er ved at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i de vigtigste dele af deres fourageringsområder i perioden fra november til marts.

Du kan også hjælpe arten ved at indberette dine observationer af denne fugl og andre arter i den danske natur på artsportalen.

For mere information om lille skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Lad os alle bidrage til at beskytte og bevare naturen og dens fantastiske skabninger, som de smukke lille skalleslugere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor yngler lille skallesluger ikke i Danmark?

Lille skallesluger yngler ikke i Danmark, men overvintrer her i landet. De yngler primært i skov- og fjeldsøer i Nordrusland og Finland.

Hvilke områder i Danmark holder lille skallesluger til i?

Lille skallesluger holder især til i større søer i den østlige del af landet og i Københavns Sydhavn. De kan også findes i kystlaguner og isfri områder som Storstrømmen i rigtig kolde vintre.

Hvornår ankommer og forlader lille skallesluger Danmark?

Lille skallesluger ankommer til Danmark i november og forlader igen i marts for at rejse mod deres yngleområder i blandt andet Finland og Nordrusland.

Hvad er lille skalleslugers levevis?

Lille skallesluger lever hovedsageligt af små fisk, som de fanger ved dykning. De kan også spise krebsdyr og insektlarver. De foretrækker milde vintre, hvor de ofte ses i større søer og kystlaguner.

Hvorfor er det vigtigt for lille skallesluger at have rigelige mængder føde?

I Danmark er det vigtigste krav til levestedet for lille skallesluger, at der er rigelige mængder føde tilgængeligt. Derudover er det også vigtigt, at fødesøgningsområderne er relativt uforstyrrede.

Hvordan kan man hjælpe lille skallesluger?

Man kan hjælpe lille skallesluger ved at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i de vigtigste dele af deres fourageringsområder i perioden november-marts.

Hvordan er lille skallesluger beskyttet?

Lille skallesluger er beskyttet af flere lovgivninger, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, hvor den er opført i bilag I, samt Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at arten er fredet.

Hvor mange små skalleslugere overvintrer i Danmark?

Der overvintrer flere hundrede individer af lille skallesluger i Danmark. Disse tilhører den Nordvesteuropæiske bestand, som tæller omkring 40.000 fugle.

Hvilke andre fødeemner kan lille skallesluger spise udover fisk?

Udover fisk kan lille skallesluger også spise krebsdyr og insektlarver som en del af deres føde.

Hvor kan man finde mere information om lille skallesluger, herunder den aktuelle bestandsudvikling?

Man kan finde mere information om lille skallesluger, herunder den aktuelle bestandsudvikling, på Dansk Ornitoglogisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Almindelig spidsmus – en omfattende guideStålorm – en fascinerende øgle i den danske naturSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskFugle i Danmark: En guide til de forskellige arterMusvågen – Danmarks mest udbredte rovfuglHusrottenTåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialeVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrHusmåren: En almindelig og fascinerende dansk dyreartAlken: En Fascinerende HavfuglNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglHusmåren: En almindelig og fascinerende dansk dyreartRødrygget tornskade: En fascinerende fuglGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterSkov-gøgelilje: En smuk orkidé i Danmarks naturStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemStor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og Levevis