livop.dk

Skov-gøgelilje: En smuk orkidé i Danmarks natur

Skov-gøgelilje (Platanthera chlorantha) er en fortryllende orkidé med sine smukke hvide blomster, der om aftenen udsender en sød duft for at tiltrække natsværmere. Denne vidunderlige plante kan blive op til 40 cm høj og blomstrer i juni og begyndelsen af juli. Mens den er ret almindelig i Østjylland og på øerne, er den sjælden i resten af Danmark. Skov-gøgelilje trives bedst på næringsrig jord i åbne skove, krat, enge og overdrev.

Udbredelse

Skov-gøgelilje er relativt almindelig i Østjylland og på øerne, men sjælden i Nord- og Vestjylland. Denne smukke orkidé kan findes i åbne skove, krat og på enge og overdrev, især hvor jorden er rig på næring.

Udseende

Skov-gøgelilje kan nå en højde på 25-40 cm og har to store, lancetformede blade nederst på stænglen. På stænglen sidder en række hvide blomster, der lyser op i skovbunden. Blomsterne har lange sporer, som er en del af blomsten og trækker sig ud i en lang, tynd del fyldt med nektar. Skov-gøgelilje blomstrer i juni og begyndelsen af juli.

Levevis

Skov-gøgelilje trives bedst i åbne skove, krat, enge og overdrev, hvor jorden er næringsrig. Interessant nok dufter blomsterne næsten ikke om dagen, men udsender en sød duft om aftenen. Denne duft tiltrækker natsværmere, der med deres lange snabler kan nå ned til nektaren i bunden af blomsten. Natsværmerne får blomsterstøv på sig i form af en støvkølle, som de derefter overfører til en ny skov-gøgelilje, når de besøger den. På denne måde bliver blomsten bestøvet og kan danne frø.

Trusler

Skov-gøgelilje er desværre truet af tilgroning og ændringer i skovdrift. Disse faktorer kan påvirke dens levesteder og reducere dens forekomst i naturen.

Sådan beskyttes arten

Skov-gøgelilje er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere og bevare denne smukke orkidé. Skov-gøgelilje er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, der beskytter truede arter internationalt. Hvis du ser eller finder Skov-gøgelilje eller andre spændende arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Skov-gøgelilje er en fantastisk orkidé, der beriger vores natur med sin skønhed og duft. Lad os alle gøre vores bedste for at bevare og beskytte denne unikke art, så kommende generationer også kan nyde synet af den i vores skove og naturområder.

Skov-gøgelilje: En smuk orkidé med en sød duft

Skov-gøgelilje (Platanthera chlorantha) er en imponerende orkidéart, der pryder vores skove med sine smukke hvide blomster. Denne art er ret almindelig i Østjylland og på øerne, men sjælden i resten af Danmark. Skov-gøgelilje er kendt for sin søde duft, der tiltrækker natsværmere om aftenen. Lad os udforske denne fascinerende plante nærmere!

Udbredelse

Som nævnt er Skov-gøgelilje ret almindelig i Østjylland og på øerne, mens den sjældent ses i Nord- og Vestjylland. Denne orkidé vokser på god jord i åbne skove, krat, enge og overdrev. Hvis du vil opleve Skov-gøgelilje i blomst, skal du tage på tur til Østjylland eller en af øerne i juni og begyndelsen af juli.

Udseende

Skov-gøgelilje kan blive mellem 25 og 40 cm høj og har to store, lancetformede blade nederst på stænglen. Stænglen er prydet med en række hvide blomster, der lyser op i skovbunden. Disse blomster har lange sporer, der er fyldt med nektar og tiltaler særligt natsværmere.

Levevis

Skov-gøgelilje trives bedst i åbne skove, krat og på enge og overdrev, hvor jorden er rig på næring. På trods af de smukke blomster, dufter Skov-gøgelilje kun svagt i løbet af dagen. Om aftenen udsender den dog en sød duft for at tiltrække natsværmere. Disse insekter har lange snabler, der kan nå ned til nektaren i bunden af blomsten. I processen bliver de bestøvet, da støvkøllerne på deres kroppe overføres til støvfanget i en ny blomst.

Trusler og beskyttelse

Desværre er Skov-gøgelilje truet af tilgroning og ændringer i skovdrift. For at beskytte denne smukke orkidé er den fredet i Danmark. Det er ulovligt at plukke, grave den op eller ødelægge den. Skov-gøgelilje er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, som yderligere beskytter arten. Hvis du observerer Skov-gøgelilje i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Skov-gøgelilje er et fantastisk eksempel på den skønhed og mangfoldighed, der findes i vores danske natur. Lad os alle bidrage til at beskytte og bevare denne særlige orkidé, så kommende generationer også kan opleve dens magi.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Skov-gøgelilje?

Skov-gøgelilje er en orkidé med smukke hvide blomster, der dufter sødt om aftenen for at tiltrække natsværmere. Den vokser i åbne skove, krat og på enge og blomstrer i juni og begyndelsen af juli. Skov-gøgelilje er ret almindelig i Østjylland og på øerne, men sjælden i Nord- og Vestjylland.

Hvordan ser Skov-gøgelilje ud?

Skov-gøgelilje blir op til 40 cm høj og har to store, lancetformede blade nederst på stængelen. På stængelen sidder en række hvide blomster, der lyser op i skovbunden. Blomsterne har lange sporer, der er en del af blomsten og er trukket ud i en lang, tynd del fyldt med nektar. Skov-gøgelilje blomstrer i juni og i begyndelsen af juli.

Hvor vokser Skov-gøgelilje?

Skov-gøgelilje vokser på god jord i åbne skove, krat og på enge og overdrev. Den er ret almindelig i Østjylland og på øerne, men sjælden i Nord- og Vestjylland.

Hvilke trusler står Skov-gøgelilje overfor?

Skov-gøgelilje trues primært af tilgroning og ændringer i skovdriften.

Hvordan beskyttes Skov-gøgelilje?

Skov-gøgelilje er en fredet art og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A. Det anbefales at indberette fund af Skov-gøgelilje på artsportalen.

Hvad er formålet med Skov-gøgeliljes duft om aftenen?

Skov-gøgelilje udsender en sød duft om aftenen for at tiltrække natsværmere. Disse insekter har lange snabler, der kan nå ned til nektaren i bunden af blomsten. Når natsværmeren besøger blomsten, klistres der blomsterstøv på sværmeren i form af en støvkølle. Når den besøger en ny blomster, vil støvkøllen ramme støvfanget i den nye blomst, og på denne måde bliver blomsten bestøvet.

Hvordan kan man genkende Skov-gøgelilje?

Skov-gøgelilje kan genkendes ved dens hvide blomster, der lyser op i skovbunden. Den har også to store, lancetformede blade nederst på stængelen. Skov-gøgelilje bliver op til 40 cm høj og blomstrer i juni og juli måned.

Hvilken rolle spiller natsværmere i bestøvningen af Skov-gøgelilje?

Natsværmere spiller en vigtig rolle i bestøvningen af Skov-gøgelilje. Deres lange snabler gør det muligt for dem at nå ned til nektaren i bunden af blomsten, hvor de udsender støvkøller, der hænger fast på blomsterstøvet. Når de besøger en ny blomst, rammer støvkøllen støvfanget og sikrer derved bestøvning.

Hvilke dele af Danmark kan man finde Skov-gøgelilje?

Skov-gøgelilje er mest almindelig i Østjylland og på øerne, men den er sjælden i Nord- og Vestjylland.

Hvilke typer habitater trives Skov-gøgelilje bedst i?

Skov-gøgelilje trives bedst i åbne skove, krat og på enge og overdrev, især hvor jorden er rig på næringsstoffer.

Andre populære artikler: Satans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i DanmarkAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampKirkeuglen: Danmarks mindste ugleBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artRynket rose – hybenSkov-gøgelilje: En smuk orkidé i Danmarks naturDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveStrandskade: En Guide til Danmarks KystfuglGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglSkærækker: En hurtigtvoksende træart med invasive egenskaberLille regnspove: En fascinerende trækfuglAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeInsekter: Naturens små vidundereToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artKrebsdyr: En omfattende guideHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteStor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomsterRødrygget tornskade: En fascinerende fugl