livop.dk

Blisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående Kendetegn

Blisgåsen, også kendt som Anser albifrons, er en smuk fugl med karakteristiske træk. Den er kendt for sin hvide blis over næbet, hvilket har givet den sit danske navn. Et andet bemærkelsesværdigt kendetegn er de mørke tværstriber på bugen, selvom antallet af striber kan variere fra fugl til fugl. Blisgåsen har også orange ben og et lyserødt næb. Dværggåsen minder meget om blisgåsen, men den er mindre og ses sjældnere i Danmark. Blisgåsen har en længde på cirka 70 cm og et vingefang på 130-165 cm.

Udbredelse

Der findes flere racer af blisgås, der er knyttet til forskellige yngleområder. Den race, der trækker til Danmark, yngler primært i Nordsibirien. På Grønland yngler en anden race, der har et gult næb i stedet for et lyserødt, men de trækker hovedsageligt til De Britiske Øer og ses derfor sjældent i Danmark. Den Nordsibiriske bestand er meget stor, men kun en mindre del af fuglene passerer Danmark, da trækruten primært går sydøst om Danmark.

Levevis

Blisgæssene ses ofte på landbrugsarealer og i vådområder, når de opholder sig i Danmark. De finder føde på marker, primært i form af grønne skud og spildafgrøder. Tøndermarsken, Lolland-Falster og Bornholm er blandt de vigtigste lokaliteter for blisgås i Danmark.

Som de fleste gæs lever blisgåsen af plantemateriale. De ernærer sig hovedsageligt af grønne skud og afgrøder på marker.

Vidste du…?Dværggåsen ligner meget blisgåsen, men den er mindre, har en tydeligere gul ring om øjet, og dens hvide blis strækker sig længere op på hovedet og slutter omkring øjenlinjen.

Sådan er arten beskyttet

Blisgåsen er opført på Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er fredet og må ikke jages uden for jagttiden.

Mere information

Hvis du vil vide mere om blisgåsen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Blisgås: En Fascinerende Fugl med en Hvid Blis

Blisgåsen er en fugl, der er kendt for den hvide blis over næbet, hvilket også har givet fuglen sit danske navn. Et andet karakteristisk træk er de mørke tværstriber på bugen, der kan variere i antal fra fugl til fugl. Blisgåsen har også orange ben og et lyserødt næb. Dværggåsen ligner meget blisgåsen, men den er mindre og ses sjældnere i Danmark. Blisgåsen måler cirka 70 cm i længden og har et vingefang på 130-165 cm.

Udbredelse

Der findes forskellige racer af blisgås, der er knyttet til forskellige yngleområder. Den race, der trækker til Danmark, yngler primært i Nordsibirien. På Grønland yngler en anden race, der har et gult næb i stedet for et lyserødt, men de trækker hovedsageligt til De Britiske Øer og ses derfor sjældent i Danmark. Den Nordsibiriske bestand er meget stor, men kun en mindre del af fuglene passerer gennem Danmark, da trækruten primært går sydøst omkring landet.

Levevis

Når blisgæssene opholder sig i Danmark, ses de ofte på landbrugsarealer, hvor de finder føde, samt i vådområder. Områder som Tøndermarsken, Lolland-Falster og Bornholm er blandt de vigtigste lokaliteter for blisgås i Danmark. Som de fleste gæs lever blisgåsen hovedsageligt af plantemateriale såsom grønne skud og spildafgrøder på marker.

Vidste du…? Dværggåsen, der er sjældnere end blisgåsen, ligner meget arten, men den er mindre, har en tydeligere gul ring om øjet, og dens hvide blis når længere op på hovedet, ca. på linje med øjet.

Beskyttelse og Jagttid

Blisgåsen er beskyttet af Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er fredet uden for jagttid. Hvis du finder arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Hvis du vil vide mere om arten, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du finde yderligere information på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan man genkende en blisgås på udseendet?

En blisgås kan genkendes på den hvide blis over næbet og de mørke tværstriber på bugen. Den har også orange ben og lyserødt næb. Blisgåsen er omkring 70 cm lang og har et vingefang på 130-165 cm.

Hvad er forskellen mellem en blisgås og en dværggås?

Dværggåsen ligner meget blisgåsen, men den er mindre og ses sjældnere i Danmark. Dværggåsen har desuden en tydeligere gul ring om øjet, og dens hvide blis når længere op på hovedet og slutter ca. på linje med øjet.

Hvor yngler blisgåsen?

Blisgåsen yngler primært i Nordsibirien. Der findes dog også andre racer af blisgås, der yngler i forskellige områder. På Grønland yngler en race med gult næb i stedet for lyserødt, men de trækker overvejende til De Britiske Øer og ses derfor kun sjældent i Danmark.

Hvor ses blisgåsen typisk i Danmark?

Blisgåsen ses ofte på landbrugsarealer, hvor den finder føde, samt i vådområder. Nogle af de vigtigste lokaliteter for blisgås i Danmark inkluderer Tøndermarsken, Lolland-Falster og Bornholm.

Hvad lever blisgåsen af?

Som hos de fleste gæs, består blisgåsens føde af plantemateriale, primært grønne skud og spildafgrøder på marker.

Hvilke beskyttelsesstatus har blisgåsen?

Blisgåsen er beskyttet i henhold til Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er dermed fredet og må ikke jages.

Hvad er jagtperioden for blisgås?

Blisgåsens jagttid er uden for de angivne perioder.

Hvor kan man læse mere om blisgåsen?

Man kan læse mere om blisgåsen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvad er artsportalen, og hvordan kan man indberette sine fund af arter i den danske natur?

Artsportalen er en portal, hvor man kan indberette sine fund af arter i den danske natur. Man kan indberette sine fund på Artsportalens hjemmeside.

Hvilke specifikke beskyttelseslove gælder for blisgåsen?

Blisgåsen er beskyttet i henhold til Bonn-konventionens liste II samt Bern-konventionens liste III. Disse internationale aftaler forpligter Danmark til at beskytte og bevare arter og deres levesteder.

Andre populære artikler: Havtorn: En guide til denne alsidige buskGlatsnog – En sjælden og mystisk slange i DanmarkDamflagermus: En sjælden og truet art i DanmarkStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkRavnen – Danmarks største kragefuglMuldvarpen: Et unikt dansk pattedyrVårkobjælde: En sjælden og smuk plante på hederne i Midt- og VestjyllandEng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede engeSnæbel – En sjælden laksefisk i VadehavetKirkeuglen: Danmarks mindste ugleVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkLaks: En guide til denne fascinerende fiskGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkDen ultimative guide til hyldAlmindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskTragt-kantarelAlmindelig spidsmus – en omfattende guide