livop.dk

Kamillebladet månerude: En sjælden bregne i Danmark

Kamillebladet månerude (Botrychium matricariifolium) er en sjælden bregne, der kun findes på et enkelt sted i Danmark, nær Billund i Midtjylland. Tidligere blev den fundet på omkring 50 lokaliteter i Danmark, især i Nordsjælland og på Bornholm. Denne lille, grøngullige bregne er mellem 5 og 20 cm høj og har et karakteristisk udseende med fligede blade og sporehus, der ligner perlerækker.

Udseende

Kamillebladet månerude er en lille bregne med en karakteristisk grøngul farve. Den har fligede blade på stænglen og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perlerækker. Disse sporehus producerer sporer, der spredes med vinden og kan give anledning til nye planter, måske først efter flere år.

Levevis

Kamillebladet månerude trives bedst på åbne, solbeskinnede steder som klitter, overdrev og heder. Den foretrækker områder med lav plantevækst. På grund af sin sjældne forekomst er den en vigtig indikator for særlige naturtyper og kan være med til at identificere områder med høj biodiversitet.

Trusler

Kamillebladet månerude er truet af forskellige faktorer, herunder gødskning, opdyrkning, tilgroning og tilplantning. Disse aktiviteter kan forstyrre dens naturlige levesteder og reducere dens levedygtighed. Det er vigtigt at beskytte og bevare de områder, hvor denne sjældne bregne findes, for at sikre dens overlevelse.

Beskyttelse og overvågning

Kamillebladet månerude er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må graves op, samles ind eller ødelægges. Dens nuværende kendte voksested i Danmark er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det er vigtigt at overvåge og registrere forekomsten af kamillebladet månerude for at kunne beskytte og bevare denne sjældne bregne.

For at indberette dine fund af kamillebladet månerude eller andre arter i den danske natur, kan du benytte artsportalen, hvor du kan bidrage til den vigtige overvågning af vores naturlige biodiversitet.

Kamillebladet månerude: En lille og sjælden bregne

Kamillebladet månerude (Botrychium matricariifolium) er en lille og sjælden bregne kendt for sit unikke udseende. Den findes kun på et enkelt sted i Danmark, nær Billund i Midtjylland, selvom den tidligere blev fundet på 50 steder i landet, især i Nordsjælland og på Bornholm. Der er dog mulighed for, at den kan dukke op på nye steder i fremtiden.

Udseende

Kamillebladet månerude er en grøngul bregne, kun mellem 5 og 20 cm høj. Den har en stængel, hvor der sidder et grønt, fliget blad og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene hænger som perler. Disse sporehus producerer spore, der spredes med vinden og kan danne grundlag for nye planter, måske først efter flere år.

Levevis

Kamillebladet månerude trives bedst på åbne og solbeskinnede områder, såsom klitter, overdrev og heder. Den foretrækker lav plantevækst og kan være en delikat og sårbar art.

Trusler

Kamillebladet månerude er truet af forskellige faktorer, herunder gødskning, opdyrkning, tilgroning og tilplantning. Disse menneskelige aktiviteter kan forstyrre dens naturlige levesteder og true dens overlevelse.

Beskyttelse

Kamillebladet månerude er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må graves op, indsamles eller ødelægges. Dens kendte voksested i Danmark er også beskyttet ifølge naturbeskyttelsesloven. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelse for at bevare artens levesteder og bevare dens eksistens i den danske natur.

Indberet dine observationer

Hvis du støder på kamillebladet månerude eller andre arter i den danske natur, er det vigtigt at rapportere dine observationer. På artsportalen kan du indberette dine fund, hvilket hjælper med at monitorere og beskytte Danmarks biodiversitet.

En smuk og sjælden bregne i det danske landskab

Kamillebladet Månerude (Botrychium matricariifolium) er en sjælden og enestående plante, der kun findes på et enkelt sted i Danmark, nemlig ved Billund i Midtjylland. Tidligere blev den fundet på omkring 50 lokationer i landet, især i Nordsjælland og på Bornholm. Denne bregne er kendt for sin beskedne størrelse, da den typisk kun bliver mellem 5 og 20 cm høj. Med sit unikke udseende og truede status er Kamillebladet Månerude en fascinerende del af vores naturlige arv.

Udseende og livscyklus

Med sin grøngullige farve og delikate bladstruktur er Kamillebladet Månerude en smuk plante at betragte. Den har en fliget bladdel på stænglen og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perlerækker. Fra disse sporehus dannes sporene, der spredes med vinden og bliver grundlaget for nye planter, måske først efter flere år.

Levesteder og trusler

Kamillebladet Månerude trives bedst på åbne, solbeskinnede steder som klitter, overdrev og heder. Plantevæksten i området skal være lav for, at bregnen kan trives. Desværre er Kamillebladet Månerude truet af menneskelig aktivitet. Nogle af de største trusler inkluderer gødskning, opdyrkning, tilgroning og tilplantning.

Beskyttelse og overvågning

På grund af sin sjældenhed er Kamillebladet Månerude blevet fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må graves op, samles ind eller ødelægges. Det nuværende kendte voksested i Billund er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Kamillebladet Månerude overvåges nøje af relevante myndigheder for at sikre dens bevarelse og eventuelt identificere nye voksesteder.

Bliv en del af at bevare vores unikke naturlige arv

Som en sjælden og truet plante er det vigtigt at beskytte og bevare Kamillebladet Månerude. Hvis du er heldig nok til at støde på denne unikke bregne eller have viden om dens tilstedeværelse et nyt sted, kan du indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen. På den måde kan vi sammen bidrage til at bevare vores dyrebare naturlige arv.

Kamillebladet Månerude er en smuk og unik bregne, der fortjener vores beskyttelse og opmærksomhed. – Naturbevarelsesekspert

Beskyt og værn om denne sjældne bregne, så kommende generationer kan opleve dens skønhed og bidrage til at bevare vores unikke natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Kamillebladet månerude, og hvor findes den?

Kamillebladet månerude, også kendt som Botrychium matricariifolium, er en lille, grøngul bregne, der kun er mellem 5 og 20 cm høj. Den kendes nu kun fra et sted i Danmark, ved Billund i Midtjylland. Tidligere blev den fundet på 50 steder i Danmark, mest hyppigt i Nordsjælland og på Bornholm. Den kan forventes at dukke op på nye steder.

Hvad er udseendet af Kamillebladet månerude?

Kamillebladet månerude har en stængel med en grøn, fliget bladdel og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perler. Den er kun mellem 5 og 20 cm høj og har en grøngul farve. Sporehusene danner sporene, som spredes med vinden og bliver ophav til nye planter måske først efter flere år.

Hvor vokser Kamillebladet månerude?

Kamillebladet månerude vokser på åbne, solbeskinnede steder i klitter, på overdrev og heder. Plantevæksten skal være lav for den at trives.

Hvad truer Kamillebladet månerude?

Kamillebladet månerude trues af gødskning, opdyrkning, tilgroning og tilplantning. Disse aktiviteter kan ændre dens naturlige levesteder og forårsage stress og trussel mod dens overlevelse.

Hvad er de juridiske beskyttelsesforanstaltninger for Kamillebladet månerude?

Kamillebladet månerude er fredet i Danmark. Ifølge naturbeskyttelsesloven må den ikke graves op, samles ind eller ødelægges. Dens nåværende kendte voksested i Danmark er også beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Hvor mange steder er Kamillebladet månerude tidligere blevet fundet i Danmark?

Kamillebladet månerude er blevet fundet på 50 steder tidligere, mest hyppigt i Nordsjælland og på Bornholm.

Hvilke miljøforhold er vigtige for Kamillebladet månerude for at trives?

Kamillebladet månerude trives bedst på åbne, solbeskinnede steder i klitter, på overdrev og heder. Lav plantevækst er vigtigt for dens overlevelse.

Hvordan formerer Kamillebladet månerude sig?

Kamillebladet månerude formerer sig ved at danne sporehus, hvor sporene dannes. Disse sporehus spredes med vinden og bliver siden ophav til nye planter, måske først efter flere år.

Kan du nævne et eksempel på et tiltag, der kan true Kamillebladet månerude?

Et eksempel på et tiltag, der kan true Kamillebladet månerude er tilplantning af dens naturlige levesteder. Dette kan ændre miljøforholdene og skabe stress for arten.

Kan Kamillebladet månerude forventes at dukke op på nye steder?

Ja, Kamillebladet månerude kan godt forventes at dukke op på nye steder. Dens tidligere fundhistorie viser, at den ofte kun er fundet et enkelt år på et sted og kun med få planter, så den kan muligvis dukke op nye steder i fremtiden.

Andre populære artikler: Laks: En guide til denne fascinerende fiskTaffeland – En Dykand med Karakteristisk UdseendeGrandis: En Guide til det Majestætiske TræAlmindelig spidsmus – en omfattende guideDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkAlmindeligt firben: En guide til Danmarks slanke krybdyrSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningBjergsalamander: En Langstrakt Paddes Fascinerende LivTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningPurpur-gøgeurt: En sjælden orkidé i det danske landskabAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveMosser, lav og alger: En omfattende guideFlodkrebs: En Guide til Danmarks Største FerskvandskrebsHavlit: En karakteristisk dykandHvinand: En karakteristisk fugl med en unik hovedform