livop.dk

Murrude: En guide til Danmarks mindste bregne

Murrude, også kendt som Asplenium ruta-muraria, er en fascinerende plante, der primært findes på gamle mure i Danmark. Denne artikel vil give dig en omfattende og indsigtsfuld guide til denne unikke bregne.

Udbredelse

Murrude er hovedsageligt fundet på murene af historiske bygninger såsom Kronborg, Vallø Slot, Ålholm Slot, Fredensborg Slot, Bastrup Ruin samt nogle kirker i Sønderjylland. Interessant nok er antallet af voksesteder for murrude næsten det samme som for 100 år siden. Den største bestand af murrude i landet findes på Kronborg og består af mere end 5.000 planter.

Udseende

Murrude er den mindste bregneart i Danmark og har blade, der er mellem 3-10 cm lange. Den danner små tuer og har matte, gulgrønne blade med fint savtakkede blade og grønne bladstilke.

Levevis

Murrude trives naturligt på tørre, solrige kalkklipper, men i Danmark har den tilpasset sig voksesteder skabt af mennesker, såsom kirke- og slotsmure. Her vokser den i furene mellem stenene eller i revner og sprækker. Murrude tåler ikke meget sol og trives derfor bedst på nord- og østvendte mure.

Trusler

Murrude står over for forskellige trusler, herunder reparationsarbejder og ombygning af dens voksesteder samt sprøjtning af mure mod ukrudt. Det er vigtigt at beskytte murrude for at bevare dens bestand og biodiversitet.

Beskyttelse og indberetning

Murrude er en fredet plante i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, samles ind eller ødelægges. Hvis du støder på murrude eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til overvågning og beskyttelse af vores naturlige arv.

Murrude er en unik plante, der har tilpasset sig menneskeskabte omgivelser. Dens tilstedeværelse på gamle mure er et tegn på vores historie og samtidig en påmindelse om vigtigheden af at bevare vores kulturarv og biodiversitet.

– Naturhistorisk Forening

Ved at beskytte og bevare murrude bidrager vi til at opretholde et rigt og varieret naturligt miljø. Lad os alle gøre vores del for at bevare denne unikke bregne og vores naturlige arv.

Murrude: En unik bregne med historie på danske mure

Den danske natur er fyldt med fascinerende dyr og planter, og Murrude er ingen undtagelse. Denne lille bregne, kendt videnskabeligt som Asplenium ruta-muraria, er en sjælden og beskyttet art i Danmark. I denne artikel vil vi dykke ned i verdenen af Murrude og dele nogle sjove fakta om denne specielle plante.

Udbredelse

Murrude er primært fundet på gamle mure rundt omkring i Danmark. Du kan finde den på murene af mange historiske steder som Kronborg, Vallø Slot, Ålholm Slot, Fredensborg Slot, Bastrup Ruin samt nogle kirker i Sønderjylland. Overraskende nok er antallet af Murrude-fund i dag næsten det samme som for 100 år siden. Den største bestand findes på Kronborg og omfatter mere end 5.000 planter.

Udseende

Selvom Murrude er den mindste bregne i Danmark, er den utrolig smuk. Den har blade, der kun er mellem 3-10 cm lange og danner små tuer. Bladene er mat, gulgrønne med fint savtakkede blade og en grøn bladstilk.

Levevis

Normalt vokser Murrude på tørre, solrige kalkklipper, men i Danmark har den tilpasset sig voksesteder skabt af mennesker, såsom kirke- og slotsmure. Du kan finde den i furerne mellem stenene eller i revner og sprækker. Murrude tåler ikke for meget sol og trives bedst på nord- og østvendte mure. Så hvis du leder efter Murrude, skal du kigge efter skyggefulde steder på murene.

Trusler

Desværre er Murrude i fare for at blive truet af reparationsarbejde og ombygning af dens leveområder. Derudover bliver mange mure sprøjtet med ukrudtsmidler, hvilket også kan skade Murrude. Det er vigtigt at bevare og beskytte denne art for at sikre dens overlevelse.

Beskyttelse af Murrude

For at beskytte Murrude er den fredet i Danmark. Det betyder, at det er forbudt at plukke eller samle Murrude ind eller ødelægge dens livsmiljø. Hvis du finder Murrude eller andre unikke arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Så næste gang du besøger en gammel mur, så kig efter den lille Murrude. Den har en lang historie i Danmark og er en påmindelse om den rige og mangfoldige natur, der omgiver os.

Introduktion

Murrude (Asplenium ruta-muraria) er en af de mindste danske bregner, der primært findes på gamle mure. Den er tilpasset til at vokse i furerne mellem stenene eller i sprækker og revner. Dette artikel vil udforske Murrude, herunder dens udseende, levevis, trusler samt dens beskyttelsesstatus og hvordan man kan indberette fund af denne art.

Udseende

Murrude har blade, der er 3-10 cm lange og danner små tuer. Bladene er matte, gulgrønne med fint savtakkede blade og grøn bladstilk.

Levevis

Murrudes naturlige voksested er tørre og solrige kalkklipper, men i Danmark har den tilpasset sig voksesteder skabt af mennesker, såsom kirke- og slotsmure. Den trives bedst på nord- og østvendte mure, da den ikke tåler direkte sollys.

Trusler

Murrude står over for flere trusler, herunder reparationer og ombygninger af dens voksesteder samt sprøjtning af mure mod ukrudt. Disse aktiviteter kan ødelægge eller forstyrre Murrudes levesteder.

Beskyttelse

Murrude er en fredet art i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelsesstatus og hjælpe med at bevare denne unikke bregneart.

Fundindberetning

Hvis du opdager Murrude eller andre arter i den danske natur, er det vigtigt at indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at opnå bedre forståelse og overvågning af floraen og faunaen i landet.

Dr. Hagen Graebner siger: Murrude er en fascinerende bregneart, der kan tilpasse sig i menneskeskabte miljøer og trives på gamle mure. Det er vigtigt at beskytte denne art og bevare dens unikke egenskaber.

Lad os alle gøre vores del for at bevare og beskytte Murrude, så det fortsat kan berige vores naturlandskaber og minde os om naturens storslåede tilpasningsevne.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Murrude og hvor er den typisk fundet i Danmark?

Murrude er en bregneart kendt som Asplenium ruta-muraria, og den er primært fundet på gamle mure i Danmark. Nogle af de kendte steder, hvor den kan findes, inkluderer Kronborg, Vallø Slot, Ålholm Slot, Fredensborg Slot, Bastrup Ruin, samt nogle kirker i Sønderjylland. Den største bestand af Murrude i Danmark er på Kronborg, og den består af mere end 5.000 planter.

Hvordan ser Murrude ud?

Murrude er den mindste bregneart i Danmark og har blade, der er mellem 3-10 cm lange. Den danner små tuer. Bladene er mat, gulgrønne og har fint savtakkede blade med en grøn bladstilk.

Hvad er Murrudes levevis?

Murrude trives naturligt på tørre, solrige kalkklipper. Dog har den tilpasset sig til at vokse på menneskeskabte steder som f.eks. kirke- og slotsmure i Danmark. Her vokser den i furene mellem stenene eller i revner og sprækker. Murrude tåler ikke meget sol og trives derfor bedst på nord- og østvendte mure.

Hvad truer Murrude?

Murrude trues primært af reparationsarbejder og ombygning af dens voksesteder samt sprøjtning af mure mod ukrudt. Disse aktiviteter kan forstyrre eller ødelægge Murrudes levesteder og have en negativ indvirkning på dens overlevelse.

Er Murrude beskyttet?

Ja, Murrude er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere fredningen og beskytte Murrudes levesteder for at sikre dens overlevelse.

Hvad er Rødlisten?

Rødlisten er en liste over truede arter i Danmark. Hvis en art er opført på Rødlisten, betyder det, at den er i fare for at forsvinde fra naturen. Murrude er ikke opført på Rødlisten, da dens antal og levesteder ser ud til at være stabile.

Hvilke andre steder i verden findes Murrude?

Udover Danmark findes Murrude i forskellige dele af Europa og Nordamerika. Den trives bedst i områder med kalkklipper og kan findes på gamle mure og stensætninger.

Hvad kan man gøre for at beskytte Murrude?

For at beskytte Murrude er det vigtigt at undgå unødvendig nedbrydning eller ændringer af dens voksesteder. Desuden bør man undgå at sprøjte ukrudtsmidler på mure, hvor Murrude vokser. Det er også vigtigt at informere og oplyse andre om artens fredning og dens betydning for biodiversiteten.

Er der nogen database eller portal, hvor man kan indberette fund af Murrude i Danmark?

Ja, du kan indberette dine fund af arter i den danske natur, herunder Murrude, på artsportalen. Dette bidrager til videnskabelige undersøgelser og overvågning af artens udbredelse og bestand i Danmark.

Hvilke andre bregnearter kan man finde i Danmark?

Udover Murrude er der flere forskellige bregnearter i Danmark, herunder Kalkbregne, Ormbregne, Skovbægmispel og Skræntbregne. Disse bregner har forskellige levesteder og karakteristika og er en del af den danske flora og biodiversitet.

Andre populære artikler: Skeanden – En fascinerende fugl med et skeformet næbGrenet Edderkopurt: En sjælden og sårbar blomst på SjællandAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækMosser, lav og alger: En omfattende guideLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i DanmarkHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkHunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrSpækhugger – En fascinerende havdyrButblæret sargassotangGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkTykskallet malermusling: En sjælden og truet art