livop.dk

Grøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmed

Grøn kølleguldsmeden, også kendt som Ophiogomphus cecilia, er en imponerende guldsmed, der kan genkendes på sin store, lysegrønne forkrop. Denne majestætiske skabning kan ses flyve lavt og hurtigt hen over vandet ved nogle få store jyske åer. Med en længde på op til 60 mm er den en af vores største guldsmede.

Udbredelse

Grøn kølleguldsmeden findes kun i nogle få store jyske å-systemer, nemlig Skjern Å, Karup Å, Storå og Gudenåen. Her kan den lokalt optræde i ganske stort antal. Den har tidligere været kendt fra Varde Å, og det er ikke umuligt, at den fortsat kan leve der.

Udseende

Voksne guldsmede er store insekter med en lang bagkrop, der ofte flyver meget omkring. Larverne lever i ferskvand.

Grøn kølleguldsmeden er vores største og mest elegante flodguldsmed. Den adskiller sig fra to andre lignende arter ved sin næsten ensfarvede, lysegrønne forkrop. Bagkroppen er sort med gule ryglinjer og hos hannen er den udvidet bagtil og har form som en kølle. Den kan nå en længde på 53-60 mm og har et vingefang på 67-75 mm.

Føde

De voksne guldsmede jager i luften og tager flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede. Larvernes fødegrundlag består af små snegle og forskellige arter af vandinsekter. Larverne angriber alt, der har en passende størrelse, f.eks. vandinsekter og deres larver.

Levevis

Grøn kølleguldsmeden yngler i rene og kølige vandløb, der er rige på ilt. Den foretrækker åbne steder, hvor solen kan skinne ned, men kan også findes i skovlysninger længere væk fra ynglepladsen. Den trives bedst i større vandløb og findes i størst antal i de nedre dele af å-systemerne.

Den tilbringer det meste af tiden med at flyve lavt og hurtigt hen over vandet eller hvile på sten, sandbanker eller jord, hvor solen skinner. Hannen er ret aggressiv og angriber uden tøven andre hanner, der flyver forbi.

Parringen foregår i bevoksningen ved vandløbet. Derefter flyver hunnen langsomt ud over åen, hvor hun af og til dypper bagkroppen i overfladen af vandet og lader æggene falde ned. Efter 4-6 uger klækkes æggene, og larverne ligger derefter det meste af tiden nedgravet i bunden af vandløbene, hvor der er stenet og sandet bund og hurtigt strømmende vand. Indimellem kommer larverne op fra bunden og skjuler sig mellem sten og rødder fra udhængende brinker.

Larvernes udvikling varer 3-4 år, og forvandlingen til voksne guldsmede sker på sten, tørlagte bredder eller på planter i vandkanten. Forvandlingen foregår fra slutningen af juni, og den voksne guldsmed kan herefter ses frem til slutningen af august. Chancen for at se den er størst i juli i varmt solskinsvejr. Men den kan være svær at opdage, når den lavt og hurtigt flyver forbi ude over åen. Generelt er den sky og svær at komme tæt på.

Vidste du…? Hannen hos den grønne kølleguldsmed er territorial og ret aggressiv. Den angriber uden tøven andre forbiflyvende hanner.

Kilder: Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport.

Andre populære artikler: Åkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i DanmarkRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkKrebsdyr: En omfattende guideRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsKaskelot – Verdens største tandhvalVildæbler: En Guide til NaturelskereTejsten: En Fugl af KlippekysterneVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækMuldvarpen: Et unikt dansk pattedyrSnæbel – En sjælden laksefisk i VadehavetBakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelseØrredFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækHedepletvinge: En Spraglet Sommerfugl på Heder og EngeAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelse