livop.dk

Nilgås: En invasiv art med aggressiv adfærd

Nilgåsen (Alopochen aegyptiacus) er en fugl, der måler omkring 70 cm i længden og har et vingefang på ca. 120 cm. Den vejer mellem 1,5-2 kg. Nilgåsen er let at genkende med sin brogede fjerdragt og tydelige mørkebrune øjemaske. Den har en mørk plet på bugen, og på vingeoversiderne findes et stort hvidt felt. Benene er lange og blegrøde.

Udbredelse

Nilgåsen hører ikke naturligt hjemme i Europa og betragtes som en invasiv art. Den har sin naturlige udbredelse i Nordafrika, syd for Sahara og Nildalen i Egypten. I 1700-tallet ynglede nilgåsen langs Donau-flodens bredder, men blev udryddet på grund af jagt. Senere blev nilgåsen indført som parkfugl i England og Holland. I Holland slap nogle individer fri, og herfra spredte nilgåsen sig til Frankrig, Belgien og Tyskland. I år 2000 konstaterede man ynglende nilgæs i Sønderjylland. Efterhånden er den set mange forskellige steder i landet ved søer, enge og andre vådområder. De danske nilgæs trækker som regel sydpå til frostfrie områder om vinteren, medmindre det er en mild dansk vinter.

Nilgåsen udviser dominerende og aggressiv adfærd over for andre fuglearter, hvilket kan forhindre hjemmehørende arter, særligt mindre arter som ænder og blishøns, i at etablere sig i områder, hvor nilgåsen er til stede. Nilgåsen kan også hybridisere sig med andre gåsearter som Canadagås og Grågås eller med den beslægtede gravand. Desuden har den et højt spredningspotentiale.

For at bekæmpe nilgåsen anvendes jagt og regulering. Det vurderes, at arten vil være vanskelig at udrydde, hvis den først får etableret en større bestand.

Levevis

Nilgæs lever hovedsageligt af græs og afgrøder, ligesom de fleste andre gæs. Ungerne lever dog hovedsageligt af animalsk føde. I Danmark yngler de i ferskvandssøer, særligt i søer i grusgrave. Den er mere territorial end de øvrige gåsearter, både over for artsfæller og andre arter, hvorfor der som regel kun findes et par i hver sø.

Vidste du…?

At nilgåsen betragtes som en invasiv art, fordi den ikke er hjemhørende i Danmark og opfører sig aggressivt over for andre ynglende arter. Dens naturlige levested er syd for Sahara i Afrika.

Læs mere om bekæmpelse af nilgås på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Guide til Nilgås: En Broget Fugl med en Kontroversiel Historie

Hvis du nogensinde har stødt på en nilgås, så har du uden tvivl bemærket dens spektakulære fjerdragt og markante øjemaske. Disse fugle er ikke naturligt indfødte i Europa og betragtes som en invasiv art. I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af nilgæs og fortælle dig alt, hvad du behøver at vide om dem.

Udseende og Udbredelse

Nilgåsen er omkring 70 cm lang med et imponerende vingefang på ca. 120 cm. De vejer mellem 1,5-2 kg og har en spektakulær broget fjerdragt. De er lette at genkende med deres mørkebrune øjemaske og det store hvide felt på deres vingeoversider. Benene er aflange og blegrøde, og de har en mørk plet på deres bug.

Den naturlige udbredelse af nilgåsen er i Nordafrika, syd for Sahara og i Nildalen i Egypten. I 1700-tallet ynglede nilgåsen langs bredderne af Donau-floden, men på grund af jagt blev de udryddet. Senere blev nilgåsen introduceret som park-fugl i England og Holland, og de spredte sig sidenhen til Frankrig, Belgien og Tyskland efter nogle individer slap fri. I år 2000 blev der registreret ynglende nilgæs i Sønderjylland. Siden da er de blevet observeret ved søer, enge og andre vådområder forskellige steder i landet. De danske nilgæs trækker normalt sydpå om vinteren til frostfrie områder, medmindre det er en mild dansk vinter.

Hvorfor er Nilgåsen en Invasiv Art?

Nilgåsen anses for at være en invasiv art på grund af dens dominerende og aggressiv adfærd over for andre fuglearter. Denne adfærd kan forhindre hjemmehørende arter, især mindre arter som ænder og blishøns, i at etablere sig i de områder, hvor nilgåsen er til stede. Desuden kan nilgåsen hybridisere med andre gåsearter eller med den beslægtede gravand. Derudover har nilgåsen et højt spredningspotentiale.

Til bekæmpelse af nilgåsen anvender man jagt og regulering. Men det vurderes, at det vil være vanskeligt at udrydde arten, hvis den først får en større bestand.

Vidste du…?

Nilgåsen betragtes som en invasiv art, da den ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark og opfører sig aggressivt over for andre ynglende arter. Den lever naturligt syd for Sahara i Afrika.

Levevis og Bestandsudvikling

Nilgæs lever hovedsageligt af græs og afgrøder, ligesom mange andre gæs. Deres unger lever dog hovedsageligt af animalsk føde. I Danmark yngler de primært i ferskvandssøer, især i søer i grusgrave. Nilgåsen er mere territorial end andre gåsearter, og derfor er der normalt kun et par i hver sø.

Hvis du er interesseret i at følge med i aktuel bestandsudvikling af nilgåsen eller ønsker yderligere information om arten, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Selvom nilgåsen måske ikke er en naturlig del af Danmarks fauna, er der ingen tvivl om, at denne brogede fugl har gjort sit aftryk. Uanset om du elsker dem eller hader dem, kan vi ikke benægte deres tilstedeværelse og deres unikke karakteristika.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en nilgås ud?

Nilgåsen er omkring 70 cm lang og har et vingefang på cirka 120 cm. Den vejer mellem 1,5 og 2 kg. Den er let at kende på sin brogede fjerdragt og mørkebrune øjemaske. Den har desuden en mørk plet på bugen og et stort hvidt felt på vingeoversiderne. Benene er lange og blegrøde.

Hvor udbredt er nilgåsen naturligt?

Nilgåsen har sin naturlige udbredelse i Nordafrika, syd for Sahara og Nildalen i Egypten.

Hvordan kom nilgåsen til Europa?

I 1700-tallet ynglede nilgåsen langs bredderne af Donau-floden, men blev udryddet på grund af jagt. Senere blev nilgåsen indført som park-fugl i England og Holland. Nogle individer i Holland slap fri, og herfra spredte nilgåsen sig til Frankrig, Belgien og Tyskland.

Hvornår blev nilgåsen først observeret i Danmark?

I år 2000 blev der konstateret ynglende nilgæs i Sønderjylland. Efterhånden er den blevet set mange forskellige steder i landet ved søer, enge og andre vådområder.

Hvorfor betragtes nilgåsen som en invasiv art i Danmark?

Nilgåsen har en dominerende og aggressiv adfærd overfor andre fuglearter, hvilket kan forhindre hjemmehørende arter i at etablere sig. Den kan også hybridisere sig med andre gåsearter og sprede sig hurtigt.

Hvad spiser nilgæsen?

Nilgæsen lever hovedsageligt af græs og afgrøder, ligesom de fleste andre gæs. Ungerne lever dog primært af animalsk føde.

Hvordan bekæmpes nilgåsen?

Nilgåsen bekæmpes ved jagt og regulering. Det anses dog som vanskeligt at udrydde arten, hvis den først har etableret en større bestand.

Hvordan ser nilgåsens bestandsudvikling ud i Danmark?

Det anbefales at følge den aktuelle bestandsudvikling og få mere information om nilgåsen på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvor mange nilgæs yngler normalt i en sø i Danmark?

Nilgåsen er mere territorial end andre gåsearter, så normalt findes der kun et par nilgæs i hver sø.

Hvordan kan man indberette sine observationer af nilgæs i den danske natur?

Man kan indberette sine observationer af nilgæs og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Kongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglBelugastør: En Fascinerende FiskPurpur pampasgræs: En smuk og tueformet græs fra SydamerikaRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisNæsebjørn: Et karakteristisk dyr fra SydamerikaAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampAlmindelig spidsmus – en omfattende guideHimmelblå Lungeurt: En truet plante i DanmarkAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampEghjorten: Europas største billeRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkTykskallet malermusling: En sjælden og truet artFlodkrebs: En Guide til Danmarks Største FerskvandskrebsFisk: En omfattende guide til Danmarks dyrelivSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmuligheder