livop.dk

Rødbuget egern: En introduktion til denne spændende art

Rødbuget egern (Callosciurus erythraeus), også kendt som rødbuget pragtegern, er en fascinerende dyreart, der minder om det danske røde egern. Dog adskiller det sig ved at have en brun pelsfarve og en karakteristisk orangerød pels på maven. Dette egern stammer oprindeligt fra Sydøstasien og har tiltrukket opmærksomhed på grund af dets unikke udseende og adfærd.

Udseende og adfærd

Rødbuget egern er et lille egern med overvejende brun pels og en orangerød pels på maven. Halen har sorte nuancer, og kropslængden er typisk mellem 16-28 centimeter, mens halen kan være mellem 11-26 centimeter lang. Et voksent rødbuget egern vejer normalt omkring 300-450 gram.

Hunnerne begynder at få unger, når de er omkring et år gamle, og de føder typisk to til fire unger i hvert kuld. Dette egern lever primært i skove og bygger reder i træer. Dog kan de også finde på at bo i huller under jorden, hvis der er mangel på egnede reder i træer.

Forvekslingsmuligheder:Rødbuget egern kan forveksles med det hjemmehørende røde egern. Dog har rødbuget egern små afrundede ører uden den hårdusk på ørerne, som det røde egern har. Derudover har rødbuget egern en karakteristisk rødorange pels på maven, mens resten af pelsen er brun.

Hvorfor er arten uønsket?

Det rødbugede egern kan udgøre en trussel for fuglelivet, da det gerne spiser fugleæg. Derudover kan en bestand af rødbuget egern i Danmark medføre økonomiske problemer for skovdriften, da egernet afbarker træer, hvilket gør dem mere modtagelige over for svampe- og insektangreb. Dette forringer tømmerkvaliteten og kan have negative konsekvenser for skovindustrien.

Er arten i Danmark?

Indtil videre er rødbuget egern ikke blevet observeret i den danske natur. Dog findes det i lande som Belgien, Frankrig og Holland, hvorfra det potentielt kan sprede sig til Danmark. Spredning af rødbuget egern til dansk natur kan også ske, hvis egernet holdes som kæledyr eller hvis det undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.

Interesseret i at rapportere fund af arter i den danske natur?Du kan indberette dine observationer på artsportalen.

Som en introduktion til rødbuget egern håber vi, at denne artikel har givet dig et indblik i denne spændende dyreart. Hvis du ønsker at lære mere om rødbuget egern eller andre dyr, kan du finde yderligere information i invasive species compendium (engelsk).

Rødbuget egern: Et fascinerende dyr med en karakteristisk pels

Rødbuget egern, også kendt som rødbuget pragtegern, er et spændende dyr, der minder om det danske røde egern. Dog adskiller det sig ved at have en karakteristisk orangerød pelsfarve på maven. Dette smukke egern stammer oprindeligt fra Sydøstasien og findes i dag i lande som Belgien, Frankrig og Holland.

Udseende og adfærd

Rødbuget egern er et lille egern med et brunt udseende og en orangerød pels på maven. Dets hale har sorte nuancer. Kropslængden ligger mellem 16 og 28 centimeter, og halen kan være op til 26 centimeter lang. Et voksent rødbuget egern vejer typisk mellem 300 og 450 gram.

Hunnerne får unger, når de er omkring et år gamle, og de føder normalt to til fire unger i hvert kuld. Rødbuget egern lever primært i skove og bygger reder i træer. Dog kan de også finde på at bo i huller under jorden, hvis der er mangel på egnede trærede.

Forvekslingsmuligheder

Det er vigtigt at kunne skelne rødbuget egern fra det hjemmehørende røde egern. Rødbuget egern har små afrundede ører uden den karakteristiske hårdusk, som det røde egern har. Derudover har rødbuget egern en markant rødorange pels på maven, mens resten af dens pels er brun.

Hvad gør rødbuget egern uønsket?

Et af de problemer, der kan opstå, hvis rødbuget egern får fodfæste i Danmark, er dets påvirkning af fuglelivet. Egernet har en tendens til at spise fugleæg, hvilket kan have en skadelig effekt på fuglebestanden.

Derudover kan rødbuget egern også skabe økonomiske problemer for skovdriften. Dette skyldes, at egernet kan afbarkere træer, hvilket gør dem mere modtagelige over for svampe- og insektangreb. Dette kan forringe tømmerkvaliteten og dermed påvirke skovindustrien negativt.

Er rødbuget egern i Danmark?

Indtil videre er rødbuget egern ikke blevet observeret i dansk natur. Dog er der risiko for, at det kan sprede sig til Danmark fra lande som Belgien, Frankrig og Holland. Det kan ske enten ved at egernet holdes som kæledyr og undslipper, eller hvis det slipper ud fra dyrehandlere og zoologiske haver.

På kortet kan du se, hvor udbredelsen af rødbuget egern i EU er dokumenteret.

Vil du gerne lære mere om rødbuget egern eller bidrage med dine egne observationer i naturen? Så kan du læse mere på Invasive Species Compendium (engelsk) og indberette dine fund på Artsportalen.

Dyrene i Danmark, der minder om rødbuget egern

Rødbuget egern (Callosciurus erythraeus), også kendt som rødbuget pragtegern, minder om det hjemmehørende røde egern, men har en karakteristisk orangerød pelsfarve på maven. Dette smukke dyr stammer oprindeligt fra Sydøstasien og har et unikt udseende og adfærd. Lad os se på nogle danske dyr, der minder om rødbuget egern.

Røde egern (Sciurus vulgaris)

Røde egern er hjemmehørende i Danmark og er nok det nærmeste, vi kommer på en dansk pendant til rødbuget egern. Ligesom rødbuget egern har de en brun pels, men deres mave er normalt hvid eller cremefarvet. Røde egern har også en karakteristisk busket hale og er meget legesyge og adrætte i deres bevægelser. De bygger reder i træer eller i hulrum under jorden og ernærer sig primært af nødder og frø.

Kendetegn ved røde egern:

 • Overvejende brun pels
 • Busket hale
 • Længde på omkring 23-28 cm (eksklusive halen)
 • Vægt på omkring 300-500 gram
 • Aktive om dagen

Vildkanin (Oryctolagus cuniculus)

Selvom vildkaniner ikke umiddelbart ligner rødbuget egern, er de et andet dyr, man kan opleve i den danske natur. Vildkaniner har en brun-grålig pelsfarve, der hjælper dem med at blande sig i omgivelserne og undgå rovdyr. Deres karakteristiske lange ører og hurtige bevægelser gør dem nemme at genkende. Vildkaniner er kendt for at grave dybe huller og bo i underjordiske gange, hvor de danner komplekse systemer af tunneller. De ernærer sig primært af græs og urter.

Kendetegn ved vildkaniner:

 • Grå-brun pelsfarve
 • Lange ører
 • Længde på omkring 40-50 cm
 • Vægt på omkring 1-2 kg
 • Aktive om natten og i skumringen

Mår (Martes martes)

En anden dansk dyreart, der minder lidt om rødbuget egern, er mår. Mår har også en brunlig pels, men deres krop er mere strømlinet og slank end egern. De har en karakteristisk busket hale, der hjælper dem med at bevæge sig hurtigt både på jorden og i træer. Mår er kendt for deres dygtige jagtteknik og har en varieret kost, der inkluderer små pattedyr, fugleæg og frugt. Mår er mere sky end egern og kan være sværere at få et glimt af i naturen.

Kendetegn ved mår:

 • Brunlig pelsfarve
 • Busket hale
 • Længde på omkring 45-58 cm (eksklusive halen)
 • Vægt på omkring 1,5-2 kg
 • Katteagtige øjne og ører

Sørg altid for at respektere naturen og de danske dyrearter. Undgå at fodre vilde dyr for at sikre deres naturlige adfærd og undgå unødvendig afhængighed. Nyd og værdsæt de forskellige dyr, der beriger vores danske natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er rødbuget egern?

Rødbuget egern, også kendt som rødbuget pragtegern, er en art af egern, der minder om det danske røde egern. Det har en brun pelsfarve og en karakteristisk orangerød farve på maven. Rødbuget egern stammer oprindeligt fra Sydøstasien.

Hvad er udseendet og adfærden for rødbuget egern?

Rødbuget egern er et lille egern med hovedsageligt brun pels og en orangerød pels på maven. Halen har sorte nuancer. Kropslængden varierer fra 16-28 cm, og halen kan være mellem 11-26 cm lang. Voksen rødbuget egern vejer cirka 300-450 gram. Hunner får unger, når de er omkring et år gamle og føder normalt to til fire unger i hvert kuld. De lever i skove og bygger reder i træer, men kan også bo i huller under jorden, hvis der mangler egnede reder i træerne.

Hvad er forskellen mellem rødbuget egern og det hjemmehørende røde egern?

Rødbuget egern kan forveksles med det danske røde egern, men der er nogle forskelle. Rødbuget egern har små afrundede ører, mens det røde egern har en hårdusk på ørerne. Desuden har rødbuget egern en karakteristisk rødorange pels på maven, mens resten af pelsen er brun.

Hvad er de uønskede virkninger af rødbuget egern?

Rødbuget egern kan skade fuglelivet, da de spiser fugleæg. Hvis der bliver etableret en bestand af rødbuget egern i Danmark, kan det også medføre økonomiske problemer for skovdriften, da egernet kan afbarkere træer, hvilket gør dem mere modtagelige over for svampe- og insektangreb, der forringer tømmerkvaliteten.

Findes rødbuget egern i Danmark?

Rødbuget egern er ikke blevet observeret i den danske natur, men det findes i andre europæiske lande som Belgien, Frankrig og Holland. Der er potentiale for spredning af rødbuget egern til Danmark gennem forskellige veje, f.eks. hvis de holdes som kæledyr eller undslipper fra dyrehandler eller zoologiske haver.

Hvordan kan rødbuget egern potentielt spredes til Danmark?

Rødbuget egern kan spredes til Danmark fra andre europæiske lande, hvor den allerede er til stede. Det kan ske ved, at rødbuget egern holdes som kæledyr og undslipper, eller hvis de frigives bevidst i naturen.

Hvordan påvirker rødbuget egern skovdriften?

Hvis rødbuget egern etablerer sig i store antal i Danmark, kan de forårsage økonomiske problemer for skovdriften. Egernene kan afbarkere træer, hvilket gør dem mere sårbare over for svampe- og insektangreb. Dette kan forringe tømmerkvaliteten og besværliggøre skovdriften.

Hvordan kan rødbuget egern skade fuglelivet?

Rødbuget egern kan udgøre en trussel mod fuglelivet, da de gerne spiser fugleæg. Dette kan have negative konsekvenser for fuglebestanden, især hvis der er et stort antal rødbuget egern i et område.

Hvad er rødbuget egerns naturlige habitat?

Rødbuget egern lever primært i skove, hvor de bygger reder i træer. De foretrækker træer som deres primære levested, men kan også bo i huller under jorden, hvis der ikke er egnede reder tilgængelige i træerne.

Hvad er gennemsnitsvægten for et voksent rødbuget egern?

Et voksent rødbuget egern vejer normalt mellem 300-450 gram. Vægten kan dog variere lidt afhængigt af individets størrelse og alder.

Andre populære artikler: Markfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedGuldsjakal: En sjælden gæst i den danske naturStilk-månerude: En sjælden og smuk bregnePindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturÆskulapsnog – En uddød slangeart i DanmarkHassel – En Almindelig Skovbusk i DanmarkKongekrabben: En indføring i dette imponerende havdyrBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglSangsvane: En smuk trækfugl, der overvintrer i DanmarkSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkSortplettet blåfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkØrredMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderEgernet: En karakteristisk og almindelig art i DanmarkThuja – En Guide til Danmarks NåletræRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkHvid stork: En truet fugleart i Danmark