livop.dk

Skjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i Danmark

Skjoldbregne, også kendt som Polystichum aculeatum, er en sjælden plante i Danmark. Den kan vokse op til 50 cm høj og har store, mørkegrønne og stive blade. Skjoldbregne er kendt for sine karakteristiske skjoldformede sporehus, der dækker undersiden af bladene.

Udbredelse

Skjoldbregne er yderst sjælden i Danmark og er kun blevet fundet på tre steder i løbet af de sidste 20 år. Disse steder inkluderer Nordbornholm og to områder omkring Viborg. Desværre er der kun blevet fundet én plante på hvert af disse steder. Tidligere fund af Skjoldbregne i haver betragtes som forvildede planter fra dyrkning.

Udseende

Skjoldbregne har store, mørkegrønne blade, der er arrangeret i en roset. Bladene kan blive op til 50 cm lange og har en stiv og glat tekstur. Navnet Skjoldbregne kommer fra de skjoldformede sporehus, der findes på undersiden af bladene.

Levevis

Skjoldbregne trives bedst i skove med klipper eller kalk i jorden. Den foretrækker en god muldbund og blev tidligere ofte fundet på stendiger. Skjoldbregne er en delikat plante, der kræver specifikke vækstbetingelser for at trives.

Trusler

Skjoldbregne er desværre truet af forskellige faktorer. Opgravning og indsamling af planten samt ændringer i skovdriften udgør en trussel mod dens overlevelse. På den danske rødliste fra 1997 er Skjoldbregne klassificeret som akut truet.

Beskyttelse af Skjoldbregne

Skjoldbregne er en fredet plante i Danmark. Det er ulovligt at grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Hvis du ser en Skjoldbregne, opfordres du til at indberette dit fund på artsportalen, som er en hjemmeside til indberetning af arter i den danske natur.

Skjoldbregne er en fascinerende og sjælden plante, der fortjener vores beskyttelse. Lad os alle gøre vores del for at bevare denne smukke art.

Skjoldbregne: En sjælden og fascinerende plante

Skjoldbregne (Polystichum aculeatum) er en smuk og sjælden plante, der vokser i skove med klipper eller kalkrig jord. Den er kendt for sine store, mørkegrønne blade og det skjoldformede slør, der dækker dens sporehus. I denne artikel vil vi udforske nogle af de spændende fakta om denne interessante plante.

Udbredelse

Skjoldbregne, også kendt som tornfliget skjoldbregne, er ekstremt sjælden i Danmark. I løbet af de sidste 20 år er den kun blevet fundet på tre steder, nemlig Nordbornholm og to steder omkring Viborg. Hver af disse steder har kun haft en enkelt plante. Mens der findes forskellige arter af skjoldbregne i haverne, betragtes de fleste ældre fund af denne plante som forvildede fra dyrkning.

Udseende

Skjoldbregne har store, mørkegrønne blade, der vokser i en rosetstilling. Disse blade kan blive op til 50 cm lange og er stive og glatte. Navnet skjoldbregne refererer til det skjoldformede slør, der dækker sporehusene på bladenes underside.

Levevis

Skjoldbregne trives bedst i skove med god muldbund, især på klipper eller i områder med kalkrig jord. Mange af dens tidligere voksesteder var på stendiger. Denne plante kræver særlige vækstbetingelser, og små ændringer i skovdriften eller opgravning kan true dens overlevelse.

Trusler

Skjoldbregne er i fare på grund af opgravning og ændringer i skovdriften. På den danske rødliste fra 1997 er den listet som akut truet. Det er vigtigt at beskytte denne sjældne plante og undgå at grave den op, indsamle den eller ødelægge dens levesteder.

Beskyttelse af skjoldbregne

Skjoldbregne er en fredet plante i Danmark. Det er ulovligt at grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Hvis du støder på skjoldbregne eller andre sjældne arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og beskytte de truede arter.

Skjoldbregne er en fascinerende plante, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os arbejde sammen for at bevare dens levesteder og bevare biodiversiteten i vores naturområder.

Skjoldbregne er en ægte skat i vores danske skove. Med sin sjældenhed og unikke udseende er det en plante, der er værd at beskytte. Lad os alle gøre vores del for at bevare denne vidunderlige art og dens levesteder.

Skjoldbregne: En sjælden dansk plante

Skjoldbregne, også kendt som tornfliget Skjoldbregne, er en sjælden plante i Danmark. Den tilhører familien Polystichum aculeatum, og dens karakteristiske træk er dens store, mørkegrønne, stive blade. Denne artikel vil dykke ned i karakteristikkerne og levestederne for Skjoldbregne og give indsigt i dens beskyttelse og trusler.

Udbredelse

Skjoldbregne er ekstremt sjælden i Danmark og er kun blevet fundet på tre steder i løbet af de sidste 20 år. Disse steder er på Nordbornholm og to steder omkring Viborg. Bemærkelsesværdigt er, at der kun er fundet én plante på hvert af disse tre steder. Selvom der er flere arter af Skjoldbregne i haverne, betragtes de fleste gamle fund som vilde variationer af den dyrkede plante. Det indikerer plantens relative sjældenhed i naturen.

Udseende

Skjoldbregne har store, mørkegrønne, stive og glatte blade, der kan vokse op til 50 cm i længden. Planten har fået sit navn på grund af sporehusene, der er dækket af et skjoldformet slør på undersiden af bladene. Denne karakteristiske feature adskiller den fra andre bregner.

Levevis

Skjoldbregne trives i skove med klipper eller kalkrig jord. Den er ofte blevet fundet på stendiger og har brug for en god muldbund for at vokse optimalt. For at opretholde sine habitatkrav skal skovdriften ændres eller bevares for at sikre plantens overlevelse.

Trusler

Skjoldbregne er akut truet ifølge den danske rødliste fra 1997. Planten står over for en række trusler. Både opgravning og indsamling af Skjoldbregne samt ændring af skovdriften udgør store risici for dens overlevelse. Det er vigtigt at beskytte denne sårbare art og bevare dens levesteder for at sikre dens overlevelse i Danmark.

Sådan er arten beskyttet

Skjoldbregne er en fredet plante i Danmark, hvilket betyder, at den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges. For at overvåge og beskytte arten er det afgørende at indberette fund af Skjoldbregne og andre arter i den danske natur til artsportalen.

Oplev sjældenheden af Skjoldbregne og vær med til at bevare denne unikke plante for kommende generationer. Lad os alle bidrage til at beskytte og bevare vores dyrebare naturlige arv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er skjoldbregne, og hvordan ser den ud?

Skjoldbregne er en plante, der kan blive op til 50 cm høj. Den har store, mørkegrønne, stive blade, der er rosetstillede og glatte. Sporehusene på undersiden af bladene er dækket af et skjoldformet slør.

Hvor sjælden er skjoldbregne i Danmark, og hvor er den blevet fundet?

Skjoldbregne er meget sjælden i Danmark og er kun blevet fundet tre steder i løbet af de sidste 20 år. Disse steder inkluderer Nordbornholm og to steder omkring Viborg. Der er kun blevet fundet én plante på hvert af de tre steder.

Hvordan er udbredelsen af skjoldbregne i danske haver?

Der er forskellige arter af skjoldbregne, der findes i haverne, men de fleste ældre fund af planten anses for at være forvildede fra dyrkning. Det betyder, at de ikke er naturligt hjemmehørende i danske haver.

Hvordan er skjoldbregne beskyttet og hvilke trusler står den overfor?

Skjoldbregne er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må graves op, samles ind eller ødelægges. Nogle af truslerne mod skjoldbregne inkluderer opgravning og indsamling samt ændring af skovdriften. Den er også blevet listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Hvilke habitater er ideelle for skjoldbregne?

Skjoldbregne vokser bedst på gode muldbunde i skove, hvor der enten er klipper eller kalk i jorden. Tidligere er den også blevet fundet på stendiger.

Hvordan kan man rapportere fund af skjoldbregne i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af skjoldbregne og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Kan skjoldbregne dyrkes i haver?

Ja, skjoldbregne kan dyrkes i haver, men det er vigtigt at være opmærksom på, at den kan være svær at finde i handlen, da den er sjælden i naturen.

Hvilke andre arter af skjoldbregne findes der?

Der findes forskellige arter af skjoldbregne, men den mest almindelige i Danmark er Polystichum aculeatum.

Hvordan kan man genkende skjoldbregne?

Skjoldbregne kan genkendes på dens store, mørkegrønne, stive og glatte blade, der danner en roset. Undersiden af bladene vil have sporehus, der er dækket af et skjoldformet slør.

Hvilke karakteristika kendetegner skjoldbregne?

Skjoldbregne er kendt for sin højde på op til 50 cm og dens store, mørkegrønne blade. Den er sjælden i Danmark og er blevet fundet på Nordbornholm og to steder omkring Viborg.

Andre populære artikler: Gråsæl: En guide til Nordatlantens vidunderlige dyrLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverdenHjortetunge: En fredet bregne i den danske naturDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartNavr: En Guide til Dette Unikke TræGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkHavlampret – En Fascinerende HavdyrSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglSpidsand: En fascinerende svømmeandSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerKarl Johan – spiselig rørhatMirabel – En lille og velsmagende frugtØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmuligheder