livop.dk

Blå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i Danmark

Blå kærhøg (Circus cyaneus) er en sjælden fugl i Danmark, og det er usandsynligt, at den nogensinde har været en fast ynglefugl. Dog har arten siden 1992 ynglet næsten hvert år i den sydlige eller vestlige del af Jylland. Bestanden tæller dog kun under 10 par. Blå kærhøg overvintrer også i Danmark og ankommer i september-oktober, inden de trækker tilbage til ynglestederne i april-maj.

Udbredelse

I Danmark kan man opleve tre arter af kærhøge: blå kærhøg, hedehøg og rørhøg. Blå kærhøg er dog den eneste af de tre, der også kan ses i Danmark i vinterhalvåret.

Levevis

Blå kærhøg yngler primært i åbne områder med lav vegetation såsom strandsumpe, marskenge, heder og hedemoser. Fuglen søger føde over udyrkede områder med høj græsvegetation og rørskov. Den spiser hovedsageligt smågnavere og småfugle. Det er vigtigt, at der er ro omkring reden i yngleperioden.

Beskyttelse

Blå kærhøg er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionen (liste II) samt CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Sådan kan du hjælpe den blå kærhøg

Forstyrrelser kan få blå kærhøg til at opgive reden, så det er vigtigt at undgå at færdes nærmere end omkring 300 meter fra reden i perioden april til august for at hjælpe arten.

For mere information om den blå kærhøg, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du, at blå kærhøg er den eneste af de tre kærhøge, der kan ses i Danmark i vinterhalvåret? Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Alt, du behøver at vide om den Blå Kærhøg

Den Blå Kærhøg (Circus cyaneus) er en sjælden fugl i Danmark, der har været en fast ynglefugl siden 1992. Artens bestand består af under 10 par, der yngler primært i den sydlige eller vestlige del af Jylland. Fuglene overvintrer også i Danmark og ankommer i september-oktober, inden de trækker tilbage til ynglestederne i april-maj.

Blå Kærhøgs levesteder

Blå Kærhøgen yngler primært i åbne områder med lav vegetation såsom strandsumpe, marskenge, heder og hedemoser. Fødesøgningen foregår over udyrkede områder med høj græsvegetation og rørskove. Fuglen ernærer sig primært af smågnavere og småfugle.

Blå Kærhøgs beskyttelse

Blå Kærhøgen er beskyttet af flere internationale konventioner og direktiver, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Det er derfor vigtigt at undlade at forstyrre reden i perioden april til august og ikke opholde sig nærmere end 300 meter fra reden for at hjælpe med at bevare arten.

Vidste du…?

Blå Kærhøgen er den eneste af de tre kærhøge, der forekommer i Danmark (Blå Kærhøg, Hedehøg og Rørhøg), som også kan ses i Danmark i vinterhalvåret.

For flere oplysninger om den Blå Kærhøg, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hjælp med at bevare Blå Kærhøgen

Du kan hjælpe med at bevare den Blå Kærhøg ved at respektere deres yngleområder og undlade at forstyrre reden. Indberet dine observationer af arter i den danske natur på artsportalen for at bidrage til overvågning og beskyttelse af arterne.

Guide til danske dyr ligner Blå kærhøg

Blå kærhøg er en sjælden fugl i Danmark, der kun yngler i den sydlige eller vestlige del af Jylland. Men hvis du er fascineret af denne fugl, er der andre dyr i Danmark, der har lignende egenskaber eller leveområder. I denne guide vil vi introducere dig til tre af disse dyr: Hedehøg, rørhøg og fjeldvåge.

Hedehøg (Circus cyaneus)

Hedehøg er en anden art af kærhøg, der også kan findes i Danmark. Den er mere almindelig end Blå kærhøg og har et bredere udbredelsesområde. Hedehøgen er en yndefuld fugl med blålige fjerdragt og en karakteristisk hvid baggrund på undersiden af vingerne. Den foretrækker områder med lav vegetation som heder, moser og enge, hvor den jager efter småfugle og smågnavere.

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Rørhøg er en tredje art af kærhøg, som også lever i Danmark. Den adskiller sig fra både Blå kærhøg og Hedehøg ved sin brunlige farve og de karakteristiske rødlige fjer på undersiden af vingerne. Rørhøgen findes primært i vådområder som moser, søer, og rørskove. Den lever af småfisk, vandinsekter og småfugle, og bygger reder i høje træer eller buske tæt på vand.

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Hvis du er villig til at forlade Danmark og udforske Skandinavien, kan du også finde fjeldvågen, som ligner Blå kærhøg på flere måder. Fjeldvågen er lidt større end Blå kærhøg og har et mere varieret udbredelsesområde, der strækker sig over Norge, Sverige og Finland. Den lever i bjergområder og tundra, hvor den jager efter smågnavere og større insekter. Fjeldvågen har et karakteristisk hvidt bryst med sorte pletter og brune vinger.

Disse er blot nogle af de dyr, der ligner Blå kærhøg og kan opleves i Danmark eller i vores nærliggende nabolande. Hver af disse arter har sin unikke charme og er værd at udforske, hvis du er interesseret i at lære mere om dansk dyreliv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er blå kærhøg så sjælden i Danmark?

Blå kærhøg er altid blevet betragtet som sjælden i Danmark, og det er usandsynligt, at den nogensinde har været en fast ynglefugl. Dog har arten ynglet næsten årligt i Danmark siden 1992, men kun i den sydlige eller vestlige del af Jylland. Der er dog kun under 10 par af blå kærhøg i Danmark.

Hvornår kommer blå kærhøg til Danmark?

Blå kærhøg overvintrer i Danmark og kommer hertil i september-oktober. De trækker derefter tilbage til ynglestederne i april-maj.

Hvilke andre arter af kærhøge kan findes i Danmark?

Udover blå kærhøg kan man også opleve hedehøg og rørhøg i Danmark.

Hvad er forskellen mellem blå kærhøg og de andre kærhøge?

Blå kærhøg er den eneste af de tre kærhøgearter, der også kan ses i Danmark i vinterhalvåret.

Hvor yngler blå kærhøg?

Blå kærhøg yngler i åbne områder med lav vegetation, såsom strandsumpe, marske, heder og hedemoser.

Hvad spiser blå kærhøg?

Blå kærhøg spiser primært smågnavere og småfugle.

Hvad er vigtigt for blå kærhøg i yngleperioden?

Det er vigtigt, at der er ro omkring reden i yngleperioden for at sikre blå kærhøgens succesfulde yngling.

Hvordan kan man hjælpe den blå kærhøg?

Forstyrrelser kan få blå kærhøg til at opgive reden, så det er vigtigt at undgå at ferdes nærmere end omkring 300 meter fra reden i perioden fra april til august.

Hvor er blå kærhøg beskyttet?

Blå kærhøg er beskyttet ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionen (liste II). Den er også fredet ifølge CITES/Washingtonkonventionens liste II / bilag A.

Hvor kan man læse mere om blå kærhøg?

Man kan læse mere om blå kærhøg, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Almindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrSkestork – En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkBakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelseLægeigle: En sjælden og fascinerende skabningEne – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseBut strandsnegl – En Guide til Danmarks KysterIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglHjertebladet fliglæbe: En sjælden og uanseelig orkidé i DanmarkAlmindelig ulvefod: En sjælden plante i DanmarkStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkRørdrum – En fascinerende fuglStenbideren: En fascinerende havfisk med en unik reproduktionscyklusKinesisk sovekutling: En indført art i EuropaSædgås: En fascinerende trækfuglAlken: En Fascinerende HavfuglToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristika