livop.dk

Amerikansk ribbegople – også kendt som dræbergople

Amerikansk ribbegople (Mnemiopsis leidyi) er en invasiv art, der anses for at være umulig at udrydde. Den lever af fiskeyngel, fiskeæg og dyreplankton og har haft en stor negativ effekt på fiskebestanden i Sortehavet. Ribbegoplen æder både fiskenes føde og påvirker bestandene direkte ved at æde fiskenes æg og larver. Derfor frygtes det, at den kan have samme effekt i danske farvande.

Bekæmpelse og regulering

Desværre er det ikke muligt at bekæmpe amerikansk ribbegople effektivt. Dog findes der naturlige fjender i danske farvande, der potentielt kan holde bestanden nede. Det er vigtigt at være opmærksom på udbredelsen af denne art og at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå yderligere spredning.

Udbredelse

Den amerikanske ribbegople lever naturligt ud for den amerikanske østkyst, men er blevet spredt til Europa og Asien gennem ballastvand fra skibe. I 1980erne blev den observeret i Sortehavet, hvor den havde en stor negativ effekt på fiskebestanden og fiskeriet. Siden da har den spredt sig til de nordeuropæiske farvande, herunder Danmark. Den er blevet observeret langs den hollandske kyst, den svenske vestkyst samt i Lillebælt og Storebælt.

En mulig årsag til den øgede udbredelse af amerikansk ribbegople i danske farvande er den stigende havtemperatur. I løbet af de seneste 20-25 år er gennemsnitstemperaturen i havet omkring Fyn steget ca. 2 grader, hvilket muligvis har skabt optimale betingelser for arten. Dog har vi allerede en naturlig fjende af ribbegoplen i vores farvande, nemlig melongoplen (Beroe cucumis), som potentielt kan holde bestanden nede.

Udseende og forvekslingsmuligheder

Amerikanske ribbegopler er kugle- eller ægformede, helt gennemsigtige og geléagtige. De lyser i mørket og har 8 striber/ribber, der løber fra pol til pol. De kan være mellem 2-10 cm lange. Arten har to mundlapper, som den bruger til at fange sit bytte. Under svømningen vender munden opad.

Det er vigtigt at kunne skelne amerikansk ribbegople fra andre lignende arter. Den kan ligne vandmand (Aurelia aurita) og rød brandmand (Cyanea capillata), men disse arter har forskellige kendetegn. Vandmand er mere skåleformet og har 4 tydelige ringe (kønsorganer) i toppen, mens rød brandmand har et rødt indre, som amerikansk ribbegople ikke har. I danske farvande findes også tolappet ribbegople (Bolinopsis infundibulum), der er ægformet og ligner amerikansk ribbegople meget. Melongoplen (Beroe cucumis) er tøndeformet og større end amerikansk ribbegople.

Det er vigtigt at være opmærksom på udbredelsen af amerikansk ribbegople og at kunne skelne den fra andre lignende arter for at kunne tage de rette forholdsregler.

For mere information om bekæmpelse af amerikansk ribbegople, kan du læse vores guide[indsæt link til guide her].

Referencer:

– [indsæt reference]

– [indsæt reference]

Eksotisk og Farlig:

Amerikansk ribbegople, også kendt som dræbergople, er en invasiv art, som har gjort sit indtog på vores kyster. Denne transparente og geléagtige skabning betragtes som umulig at udrydde, da den lever af fiskeyngel, fiskeæg og dyreplankton.

Hvorfor er den uønsket?

I Sortehavet har ribbegoplen skabt store problemer. I slutningen af 1980erne blev der observeret en masseforekomst af ribbegoplen, som havde en drastisk negativ effekt på dyreplanktonbestanden. Dette førte til sammenbrud af fiskeriet af ansjoser og brisling. Ribbegoplen blev beskyldt for at æde både fiskenes føde og deres æg og larver. Nu er der frygt for, at det samme kan ske i Danmark.

Status for bekæmpelse:

Desværre er det ikke muligt at bekæmpe ribbegoplen effektivt. Dog findes der naturlige fjender i danske farvande, som muligvis kan holde bestanden nede. Melongoplen (Beroe cucumis) er en af disse naturlige fjender, og den findes allerede i vores farvande.

Spredning:

Den amerikanske ribbegople lever naturligt ud for den amerikanske østkyst, men den har fundet vej til Europa og Asien via ballastvand fra skibe. I 2006 blev den for første gang registreret langs den hollandske kyst og har siden spredt sig til de nordeuropæiske farvande. I Danmark er den set fra den sydlige del af Nordsøen og op til Skagerrak og Kattegat. Mellem 2006 og nu er arten også observeret langs den svenske vestkyst samt i Lillebælt og Storebælt.

Udseende:

Amerikanske ribbegopler er kugle- eller ægformede, helt gennemsigtige og geléagtige. De lyser i mørket og har otte striber, som løber fra pol til pol på overfladen. Disse dyr varierer i længde fra 2 til 10 cm. De har to mundlapper, som bruges til at fange bytte, og munden vender opad under svømningen.

Vidste du…?

Amerikansk ribbegople er populært kendt som dræbergople på grund af dens destruktive effekt på fiskebestande.

Forvekslingsmuligheder:

Det kan være svært at skelne amerikanske ribbegopler fra vandmænd og andre regnbueformede skabninger. Dog kan man kende forskel på ribbegoplen og andre arter ved dens ægformede krop og de otte striber på overfladen. Der findes også lignende arter som tolappet ribbegople (Bolinopsis infundibulum) og melongople (Beroe cucumis), der kan forveksles med den amerikanske ribbegople i danske farvande.

Det er vigtigt at holde øje med ribbegoplen og dens spredning i danske farvande for at undgå skader på fiskebestande og fiskeri. Hvis du støder på en amerikansk ribbegople, bør du melde det til de relevante myndigheder, så det kan registreres og overvåges.

Andre populære artikler: Rødkonk – Danmarks største havsneglSkeanden – En fascinerende fugl med et skeformet næbStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningHylde-gøgeurt – en sjælden og kraftig orkidéStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteFlodkrebs: En Guide til Danmarks Største FerskvandskrebsVandranke: En unik vandplante i VestjyllandKrybdyr: En omfattende guide til disse fascinerende dyrEremit – En sjælden og fascinerende skovinsektTaffeland – En Dykand med Karakteristisk UdseendeAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeThuja – En Guide til Danmarks NåletræLille vandsalamanderHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkAlmindeligt firben: En guide til Danmarks slanke krybdyrHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkBlisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående Kendetegn