livop.dk

Iris: En Stor Sommerfugl i Danmark

Iris er en temmelig stor sommerfugl, der kan have et vingefang på mellem 58-74 mm. Den er faktisk en af de største dagsommerfugle i Danmark og den største på listen her. På oversiden af vingerne er den brunsort med klare hvide bånd og pletter samt små orange øjepletter på bagvingerne. Undersiden af vingerne er rødbrun, også med hvide bånd og en orange øjeplet på forvingerne. Hanner adskiller sig fra hunnerne ved at have et karakteristisk blåligt skær, som kun ses fra bestemte vinkler. Iris kan forveksles med Hvid Admiral, som dog hverken har det blålige skær eller øjepletter på over- og undersiden. Den ligner også i høj grad den nært beslægtede Ilia, som dog er en smule mindre og har orange øjepletter på oversiden af forvingerne.

Biologi

Iris lægger sine æg enkeltvis på pil. Når larven klækker, spinder den sig fast på spidsen af et pileblad og kravler derefter ud for at spise. Larven har i begyndelsen et brunt hoved, men når den udvikler sig gennem flere hudskifter, får den horn og antager efterhånden et udseende, der minder om en lille grøn snegl. Larven forpupper sig på pilens blade. Iris har kun én enkelt generation om året, og den overvintrer som larve i grenvinklerne af pilen.

Bemærk:Iris billeder er tilgængelige på artsportalen.

Levested

Iris er knyttet til gamle varierede skove og andre områder med pil og store løvtræer, hvor hannernes territorier etableres. I gode år kan man finde arten i haver og i byer.

Udbredelse

Iris er almindelig i flere dele af landet, men mangler dog i Vestjylland og på de mindste øer. Sommerfuglen er på vingerne fra juni til august, alt efter hvor varmt foråret og sommeren har været.

Hvis du har set en Iris-sommerfugl, kan du indberette dit fund på artsportalen for at bidrage til registreringen af arter i den danske natur.

IrisApatura iris

Iris er en temmelig stor sommerfugl med et vingefang på 58-74 mm. Den er dermed en af vores største dagsommerfugle og den absolut største på listen her. Med sin brunsorte overside prydet med klare hvide bånd og pletter samt små orange øjepletter på bagvingerne er den en smuk og iøjnefaldende skabning. Undersiden af vingerne er rødbrun, også med hvide bånd og en enkelt orange øjeplet på forvingerne. Hannerne kan genkendes ved deres karakteristiske blå skær, som kun er synligt fra bestemte vinkler.

Biologi

Sommerfuglens æg lægges enkeltvis på piletræer. Når larven klækkes, spinder den sig fast på spidsen af et pileblad, hvorfra den kravler ud og begynder at spise. Larvens udseende ændrer sig markant gennem flere hudskifter. Den går fra at have et brunt hoved til at udvikle horn og til sidst ligner den en lille grøn snegl. Når larven er klar, forpupper den sig på pilens blade. Iris har kun én generation om året, og larven overvintrer i grenvinklerne af pilen.

Levested

Iris er knyttet til gamle varierede skove og andre områder med piletræer og store løvtræer, hvor hannernes territorier etableres. I gode år kan man også finde dem i haver og byområder. Arten er almindelig i flere dele af landet, men mangler i Vestjylland og på de mindste øer. Iris kan ses fra juni til august, afhængigt af hvor varmt forår og sommer det har været.

Fantastiske Fakta om Iris

  • Iris er en af Danmarks største dagsommerfugle.
  • Hannerne har et karakteristisk blåt skær, der kun er synligt fra bestemte vinkler.
  • Larven af Iris forvandler sig gennem flere hudskifter, og til sidst ligner den en lille grøn snegl.
  • Arten er knyttet til gamle skove og områder med piletræer og store løvtræer.
  • I gode år kan Iris også findes i haver og byområder.

Opdagelsen af en Iris-sommerfugl i naturen kan være en fantastisk oplevelse. Gør dig klar til at blive imponeret af denne smukke skabning med dens elegante vinger og forskellige farver og mønstre. Tag en tur ud i skoven eller i din egen have for at se, om du kan spotte en Iris. Du vil ikke blive skuffet!

Jeg var heldig nok til at se en Iris-sommerfugl i min have i sidste sommer. Det var virkelig en imponerende oplevelse at se dens store vinger og blå skær. – Anna, haveentusiast

Hvis du ønsker at bidrage med observationer af Iris eller andre dyr i Danmarks natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. På den måde kan vi samle vigtig information og opretholde vores viden om naturen i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en iris-sommerfugl ud?

En iris-sommerfugl er temmelig stor med et vingefang på 58-74 mm. Oversiden af vingerne er brunsort med klare hvide bånd og pletter samt små orange øjepletter på bagvingerne. Undersiden er rødbrun, også med hvide bånd og en orange øjeplet på forvingerne. Hannen har desuden et karakteristisk blåt skær, som kun kan ses fra bestemte vinkler.

Hvilken forskel er der mellem hanner og hunner af en iris-sommerfugl?

Hannen af en iris-sommerfugl adskiller sig fra hunnen ved at have et karakteristisk blåt skær på vingerne. Dette skær kan kun ses fra bestemte vinkler. Hunnen har ikke dette blå skær.

Hvilke andre sommerfuglearter kan iris-sommerfuglen forveksles med?

Iris-sommerfuglen kan forveksles med Hvid Admiral og den nært beslægtede Ilia. Hvid Admiral ligner iris-sommerfuglen i farven, men den har hverken det blå skær eller øjepletter på vingerne. Ilia minder også om iris-sommerfuglen, men den er lidt mindre og har orange øjepletter på oversiden af forvingerne.

Hvordan er biologien for iris-sommerfuglen?

Iris-sommerfuglens æg lægges enkeltvist på pil. Når larven klækker, spinder den sig fast på spidsen af et pileblad og begynder at spise. Med tiden gennemgår larven flere hudskifter, og den udvikler horn og får et udseende, der minder om en lille grøn snegl. Når larven er klar, forpupper den sig på pilens blade. Sommerfuglen har kun én generation om året og overvintrer som larve i grenvinklerne af pilen.

Hvilke slags levesteder foretrækker iris-sommerfuglen?

Iris-sommerfuglen er knyttet til gamle varierede skove og andre områder med pil og store løvtræer, hvor hannernes territorier er etableret. I gode år kan arten også findes i haver og byer.

Hvor udbredt er iris-sommerfuglen i Danmark?

Iris-sommerfuglen er almindelig i flere dele af landet, men mangler i Vestjylland og på de mindste øer. Den kan ses på vingerne fra juni til august, afhængig af hvor varmt foråret og sommeren har været.

Hvordan kan man indberette fund af iris-sommerfuglen i den danske natur?

Man kan indberette fund af iris-sommerfuglen og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Senegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækstNældens takvinge: En smuk og almindelig sommerfugl i DanmarkSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkLøvfrøen: En truet art i DanmarkKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglLaks: En guide til denne fascinerende fiskMarkfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedTæt kæmpevandpest: En invasiv plante, der truer vandmiljøetLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkÆgbladet fliglæbe: En overset skønhed i den danske naturEng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede engeVandflagermus: En almindelig og fascinerende dansk dyreartInsekter: Naturens små vidundereHavørn: Majestætisk fugl i dansk naturSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseSandterne: En truet fugleart i DanmarkAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeSlåen: En omfattende guide til denne danske dyreartKlitrose: En smuk og nyttig plante til klitter og sandjordeSværd-skovlilje: En sjælden orkidé i Danmark